Potraviny potřebným od makra

Velkoobchod makro letos daroval potřebným téměř 600 tun potravin. Kromě pomoci lidem v nouzi se tak zároveň daří omezit plýtvání jídlem. Velkoobchod makro letos daroval potřebným téměř 600 tun potravin. Kromě pomoci lidem v nouzi se tak zároveň daří omezit plýtvání jídlem.

Síť velkoobchodů makro i v tomto fiskálním roce pokračovala prostřednictvím svých třinácti prodejen v rozsáhlé podpoře potravinových bank. Lidem v nouzi pomohla celkem 600 tunami produktů v hodnotě přesahující 29 milionů korun. Kromě zajištění jídla potřebným se tímto způsobem daří zredukovat objem potravin, jež by jinak zbytečně skončily bez využití.

makro daruje neprodané a zároveň stále bezpečné produkty každý den už od roku 2009. Kromě čerstvých potravin, které představují zhruba dvě třetiny z darovaného množství, jde také o trvanlivé zboží jako jsou sušenky, těstoviny, konzervy nebo i krmivo pro zvířata. Největší položkou stále zůstává ovoce, zelenina a mléčné výrobky, kterých bylo letos potřebným lidem dodáno přes 244 tun. Kromě jiného bylo darováno také 77 tun uzenin a masných výrobků, 76 tun nápojů nebo 29 tun pečiva.

I přesto, že množství darovaných potravin bylo letos obrovské, ve srovnání s loňským mimořádným rokem celkový objem klesl.

 

„Rok 2020 byl výjimečný a v množství darovaného zboží extrémní. Z důvodu probíhající pandemie a náhlým uzavírkám gastro provozů, jsme čelili obrovským výkyvům v poptávce, což s sebou neslo i větší objem neprodaného zboží. Letos však tyto problémy nenastaly. Situace byla lépe předvídatelná, proto jsme mohli přesněji plánovat objednávky a minimalizovat tak potravinový odpad,“ vysvětluje vedoucí komunikace makro Romana Nýdrle.

makro a regionální potravinové banky mají jasný společný cíl – zabránit plýtvání potravinami i drogistickým zbožím a v maximální možné míře zajistit, aby se nezávadné neprodané zboží dostalo k lidem, kteří pomoc potřebují.

„V ČR momentálně zásobujeme přes 1000 charitativních a neziskových organizací, které pomáhají všude kde je potřeba – od dětských domovů a stacionářů až pro domovy pro seniory nebo pečovatelské služby. Díky naší velmi rychlé logistice se zboží dostane k těm, co jej opravdu potřebují ve velmi krátkém čase,“ vysvětluje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Meziročně menší objem darovaného neprodaného zboží ale neznamená, že se lidem v nouzi potřebná pomoc nedostane. makro pokračuje ve své dlouholeté spolupráci s celorepublikovou Sbírkou potravin a také letos se zúčastní podzimního kola. To se uskuteční 20. listopadu v maloobchodních i velkoobchodních prodejnách různých řetězců po celé České republice.

„I přesto, že národní sbírka probíhá oficiálně jen v jeden den, zákazníci prodejen makro se do ní budou moci zapojit po celý víkend, tedy 20. a 21. listopadu,“ doplňuje Romana Nýdrle. Shromážděné potraviny pak poputují přes potravinové banky přímo do odběratelských neziskových organizací, které ve všech regionech České republiky pomáhají.

 

(tz)