Komponentová krize může být bezpečnostním rizikem

Požární hlásiče s dodací dobou 14 týdnů, bezpečnostní kamery zpožděné o měsíce. Podle technického ředitele SECURITAS ČR Jana Peroutky v současné době mnoho objektů, včetně kritické infrastruktury, nemůže zahájit svůj provoz včas nebo je nelze kvalitně střežit kvůli nedostupnosti bezpečnostních technologií. Průměrné zpoždění je 3 měsíce, zároveň rostou ceny hardwaru i instalačních materiálů až o 20 %.
Globální krize dodavatelských řetězců v oblasti technologií se dotýká i oblasti fyzické a komerční bezpečnosti. Největší bezpečnostní agentura v zemi SECURITAS ČR aktuálně s mnoha svými klienty řeší značné zpoždění dodávek technologií potřebných k zabezpečení objektů. „Bohužel řadu plánovaných instalací zabezpečovacích systémů musíme s klienty odložit na pozdější termín, což v některých případech může znamenat i bezpečnostní riziko – buď se prodlužuje kolaudace a zprovoznění objektů, včetně kritické infrastruktury, nebo zůstávají některé objekty delší dobu pouze s náhradním řešením ostrahy,“ říká Jan Peroutka, technicky ředitel SECURITAS ČR.

Průměrné zpoždění 3 měsíce, zdražení až 20 %

„Dodací doby klíčových komponentů a hardwaru v našem oboru se zpozdily v průměru o 3 měsíce a odráží se to i na ceně – zatímco jsme dlouhá léta sledovali trend zlevňování bezpečnostních technologií, letos očekáváme průměrný růst cen až o 20 %. To se bohužel netýká jen samotných elektronických zařízení, ale i instalačního materiálu a kabeláže.

Mezi konkrétními příklady, jak komponentová krize ovlivňuje fyzickou bezpečnost, uvádí SECURITAS ČR například tento typ instalací:

• Budova státní instituce nemůže být zkolaudována, protože dodací doba požárních hlásičů se prodloužila na 14 týdnů.
• Dodávka bezpečnostních turniketů do výrobního podniku se zpozdila o dva měsíce, měsíční ztráty způsobené nedostatečnou kontrolou východu mohou dosahovat mnoha tisíc Kč.
• Odstavná parkovací plocha zůstává 6 měsíců pouze s omezeným dohledem, protože není k dispozici potřebný speciální typ bezpečnostních kamer.

Roste i cena lidské práce, trend nahrazování lidí technologiemi se nezastaví
„Aktuální situace je v mnoha ohledech nepříjemná a často musíme vybírat řešení ne s ohledem na zajímavé funkce, ale s ohledem na dostupnost komponentů,“ pokračuje Jan Peroutka. Neočekává však, že by to zvrátilo trend nahrazování fyzické ostrahy elektronickými systémy. „Zároveň totiž roste i cena lidské práce a na trhu je po dvou letech pandemie ještě méně uchazečů o práci strážného, než kolik bylo dříve. Lidé prostě nejsou. Zároveň máme vyzkoušeno, že technologie jsou v mnoha případech efektivnější než člověk.“ Aktuální komponentová krize tedy podle SECURITAS ČR proces nasazování moderních bezpečnostních řešení – například inteligentních kamerových systémů, elektronických recepcí nebo automatických vrátnic – jen o něco opozdí.

(tz)