Kdo umí rychle reagovat, má šanci na úspěch

Daniel Knaisl

Poslední dva roky je celá společnost pod vlivem dopadů pandemie covid-19. Prožili jsme události, jaké jsme si dříve ani nedokázali představit – uzavírání obchodů, přerušování výroby, zákazy volného pohybu a nedostatek mnoha druhů zboží nebo součástek do výroby. Uprostřed toho všeho jsme byli zcela závislí na dopravě. Jak se dokázal se všemi nečekanými problémy vyrovnat svět logistiky? Na to jsme se ptali Daniela Knaisla, jednatele společnosti Geis CZ.

Stále nekončící turbulentní období je označováno jako krize. Nicméně každá krize kromě mnoha problémů vytváří současně i nové příležitosti. Jak ve zpětném zrcátku vidíte poslední dva roky z pohledu společnosti Geis?

Každá náhlá změna, na kterou je třeba rychle reagovat, generuje jak rizika, tak i příležitosti. Ten, kdo umí rychle reagovat a nastalé situaci se přizpůsobit, má šanci na úspěch. I my jsme museli velice rychle reagovat, zavést mnoho nových opatření a vyrovnat se s náhlými změnami, jako bylo například zavření kamenných obchodů mnoha našich klientů na straně jedné a boom e-commerce na straně druhé. Tato zkušenost nás rozhodně posílila, a to, že jsme to zvládli dobře, dokazují i naše dobré výsledky za uplynulé dva roky.

Logistika byla v poslední době postavena před mnoho nových problémů vyžadujících nestandardní řešení. V které oblasti jste podle vašeho názoru byli zvláště úspěšní?

Úspěšní jsme rozhodně byli právě v rychlé reakci na nastalou situaci – od zajištění zásobování oblastí a měst, zcela uzavřených od okolního světa, přes rychlé zajištění dodatečných kapacit v našich skladových logistických projektech pro e-commerce, kde došlo doslova k explozi počtu objednávek, až po zvládání extrémně složité situace v námořní přepravě.

Vládní opatření, podporující odvětví stagnující v důsledku krize, a to nejen u nás, ale prakticky v celé Evropě, v podstatě zmrazila trh pracovních sil. Přitom na oblast logistiky má velký vliv sezónnost a je velmi závislá na časté potřebě rychlého náboru krátkodobě i střednědobě zaměstnávaných pracovníků. Jak se vám to dařilo a daří zvládat?

Situace na pracovním trhu je dlouhodobě tristní, a za pandemie se ještě zhoršila. Vedle zvýšené nemocnosti, karantén a OČR i mnoho zahraničních pracovníků odjelo z České republiky a již se nevrátilo. Dlouhodobý stav, kdy je v ČR mnohem více volných pracovních míst než počet nezaměstnaných, se tak jen prohloubil. Zvláště do skladové logistiky pro e-commerce jsme v době vrcholu pandemie přijímali a zaškolovali větší množství pracovníků z gastro oborů a turistického průmyslu. Při pickování zboží se pracovník docela nachodí, což například bývalým servírkám vůbec nevadilo, protože na takovou zátěž jsou zvyklé. Velká část našich pozic však vyžaduje určitou kvalifikaci, například řidičské oprávnění pro nákladní vozy, a to nelze získat za krátkou dobu. Pracovníci z jiných oborů proto nemohli pomoci všude, kde by bylo třeba.

Váš obor čelí růstu cen pohonných hmot a obalových materiálů, jichž je často i kritický nedostatek. Je logické, že důsledkem toho je, a také dále bude, navyšování cen i v dopravě. Je tedy možné odhadnout, v jakém řádu se v nejbližší době
mohou zvyšovat a na co by se měli zákazníci připravit?

Pohonné hmoty nebo obalové materiály nejsou jedinými položkami, jejichž ceny dramaticky stouply. Zvýšily se také nájmy skladových hal, ceny stavebního materiálu a prací, zdražily veškeré energie, vzrostly ceny manipulační a dopravní techniky a tak dále. Inflace samozřejmě tlačí náklady i ceny nahoru, a zvyšuje se tím pádem i tlak na mzdové náklady. Na vše zmiňované jsme samozřejmě museli reagovat a naše ceny jsme ke konci roku upravili. Bohužel jsem přesvědčen, že i letos bude úprava cen kvůli stále rostoucím nákladům nutná.

Opakované uzavírání obchodů vedlo k velkému růstu prodeje přes internet. Jak se to projevilo na vaší činnosti?

Při prvním lockdownu bylo uzavření kamenných obchodů pro nás i naše klienty zcela novou zkušeností. Mnoho zásilek bylo již na cestě, ale obchody byly uzavřené nebo neměly kapacitu na příjem dalšího zboží, když to předchozí nemohly prodávat. Museli jsme začít velice rychle komunikovat s dodavateli i odběrateli a společně hledat řešení, aby Černý Petr nezůstal nám, a nezahltili jsme si naše cross-dockové sklady nedoručitelným zbožím ve chvíli, kdy se na náš již valilo množství zboží pro e-commerce. Díky tomu, že kromě vlastního přepravního systému nabízíme i skladovou logistiku, celovozové přepravy a další produkty, jsme vhodnou kombinací služeb dokázali mnoha klientům s nastalou situací pomoci, aniž by se zboží muselo složitě vracet například do zahraničního skladu. Nedoručitelné zboží jsme tak v některých případech mohli umístit v našich prostorech určených pro skladovou logistiku. Při dalším lockdownu již vše fungovalo dle ověřených scénářů a nezaznamenali jsme žádné závažné problémy.

Mnoho výrobců si stěžuje na narušené vztahy s jejich subdodavateli. Velké objemy zboží se nedodávají v objednaných termínech – ať už proto, že objednavatel je nepotřebuje v původně předpokládaném množství či termínu, nebo dodavatel není schopen vzhledem k problémům svých subdodavatelů splnit původní termíny. To staví dopravce do velmi složité situace. Týká se to i společnosti Geis? A pokud ano, jak se s tím vyrovnáváte?

Globální dodavatelsko-odběratelský i logistický řetězec se jednoduše rozpadl. Poslední dekády pracovali logistici na celém světě na propojení ideálně just-in-time, a to se celé zhroutilo jako domeček z karet. Začalo to zavřením konkrétních továren hlavně v Asii, pokračovalo ucpáním důležitých přístavů a dopravních cest, a vyvrcholilo nedostatkem kapacit. Koho by kdy napadlo, že zoufalé firmy budou platit nemalé částky za kamionovou dopravu z Číny, jen aby měly zboží, respektive mohly splnit své smluvní závazky. Chybí komponenty, chybí konkrétní druhy zboží, na termíny ani ceny se nedá spolehnout a tak dále. Kdo si v poslední době objednal auto, ten ví své. Nemá jistotu termínu dodání ani toho, že mu auto dojde s výbavou, kterou si zvolil. Mnoho firem nemělo před Vánocemi dostatek zboží pro toto významné období roku. Z osobní zkušenosti vím, že koupit nyní například boty do sněhu je opravdu malý zázrak. I vedoucí obchodu, kde jsme nakonec uspěli, čekala na těch několik párů, co jim přišlo, aby měla pro své dítě. Připomnělo mi to dobu před rokem 1989. I proto stále více firem uvažuje o znovuvybudování lokálních skladů, kde by držely alespoň minimální zásoby a nemusely se již spoléhat pouze na včasnou přepravu z Asie. Týká se to i výroby určitých komponent, jako jsou čipy, které se v Evropě, ale i Americe v posledních letech téměř nevyráběly, a byli jsme tak závislí pouze na importu z Asie.

Podstatná část zboží v současné době přichází k zákazníkům v Evropě z Číny. Doprava z této země ale v poslední době čelí mnoha problémům. Jak se vám daří se s nimi vyrovnávat a jaká specifická řešení můžete nabídnout svým zákazníkům?

Přeprava z Číny, respektive z Asie, je poslední dobou noční můra. Ceny dopravy explodovaly a nic není jisté, kapacity ani termíny. Firmy si v nouzi objednávají drahé charterové lety, aby zboží do Evropy dostaly. Rozmach kamionové přepravy z Číny je dalším důkazem, že je něco špatně.

Ze strany Evropské komise, vlivných nevládních organizací, ale i mnoha společností, snažících se budovat si svou „zelenou“ image, roste tlak na snižování dopadu dopravy na životní prostředí. Není to vždycky technicky snadné, nebo dokonce reálné, a každopádně to znamená hrozbu dalšího zvyšování cen. Jak se k tomuto vývoji staví společnost Geis?

Udržitelnost a snaha o minimalizaci negativního dopadu našich aktivit na životní prostředí je jednou z našich priorit. Skupina Geis má svoji vlastní politiku udržitelnosti a podnikáme mnoho kroků, abychom přispěli k ochranně klimatu. Naše společnost prošla energetickým auditem, měříme a vyhodnocujeme online prakticky veškerou spotřebu energií v našich areálech a jejich uhlíkovou stopu. Každý rok investujeme do obnovy našeho vozového parku, aby splňoval ty nejnovější a nejpřísnější ekologické normy. Na druhé straně jsme ale realisté a nechceme pouze kvůli líbivému marketingu stavět vzdušné zámky. Sice testujeme auta na elektrický pohon, ale zároveň si v případě paletových přeprav uvědomujeme současné zcela jasné technické limity jejich využití. Něco jiného je malá dodávka doručující lehké obálky nebo balíky po městě a něco jiného je auto, které by mělo uvézt několik tun nákladu na paletách až stovky kilometrů. Spíše zatím sázím na budoucnost vodíku. V případě paletových přeprav také moc nevěřím na doručování palet prostřednictvím nákladních kol. U balíkovek je to v centrech měst představitelné, a u malých lehkých zásilek i zvládnutelné a efektivní, ale u palet to
tak nevidím.

Co by z vašeho pohledu nejvíc pomohlo zvládnout současné problémy v dopravě?

Těch potížíje nyní tolik, že není žádné jednoduché řešení, respektive ani odpověď.

připravila Dana Samková

Skupina Geis
má hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945, kdy Hans Geis založil dopravní společnost.
Během své existence se rozvinula v globálního poskytovatele komplexních logistických služeb. Skupinu vlastní a řídí po celou dobu rodina Geis. Dnes zaměstnává kolem 6100 lidí a v roce 2020 vygeneroval obrat 1,002 mi­liardy eur.
Do skupiny patří společnosti v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Polsku, České republice a na Slovensku. Hlavní oblasti podnikání skupiny Geis jsou Road Services (paletové/ /kusové a celovozové přepravy), Logistics
Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké a námořní přepravy, speciální projekty přeprav).
V České republice patří do skupiny Geis firmy Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis
Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Na Slovensku je to Geis SK s.r.o. Česko-slovenská část skupiny zajišťuje komplexní logistické služby: kusové, paletové a celovozové přepravy, letecké a námořní přepravy, kontraktní logistiku, včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po sofistikované logistické projekty. Zaměstnává více než 1500 pracovníků na 35 pobočkách. Loni společnost Geis CZ oslavila 30 let na českém trhu.