Chceme objevovat budoucí potřebu zákazníků

Vladimír Velebný

Když jsem si listovala webovou stránkou firmy Contipro a.s., kterou založil a vede doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., pociťovala jsem zvláštní napětí. Jako bych cítila energii, která z ojedinělého snažení i výsledků pro dobro lidstva plyne, jako by proudila do mého vnímání a působila mi neskonalou radost. Jako by mne ta neviditelná síla přehodila do jiného světa poznání, do světa kreativního výzkumu a vývoje, kde lidé přicházejí novým věcem na kloub, kde se žije takříkajíc naplno. Doslova i do písmene.

Vzpomněla jsem si, že jsem nedávno okusila jeden její výrobek, ale okamžitě jsem ho předala kolegyni, pro mne byl medvídek v kostce nepoživatelný (a pak, nejsem kůň). Ano, mířím k tomu, kdy s nadsázkou řečeno polovina národa užívala Geloren pro koně a mezi lidmi kolovaly informace, že jim pomáhá. Já jsem však raději počkala, až firma vyvine přípravek i pro člověka, a navíc ve formě, která bude i pro mne „stravitelná“, tedy v kapslích. A jen co budu mít chvilku času, objednám si ho na e-shopu. Vladimír Velebný mne přesvědčil totiž o tom, že výroba kyseliny hyaluronové má nadčasové poslání. Že to není nějaký podfuk kosmetické produkce, marketingová delikatesa, jak jsem se kdysi domnívala. Naopak. Do vínku dostala velké poslání. A pro nás, kteří prosí své klouby, aby je poslouchaly, a chtějí být i v letech moudrosti čiperní a přiměřeně věku pohlední, je to skutečně velké požehnání. Ryze česká společnost Contipro patří mezi světové lídry ve výrobě a výzkumu kyseliny hyaluronové:

Proč jste se rozhodl založit vlastní firmu na výrobu kyseliny hyaluronové? Měl jste již v oboru zkušenosti, ale něco vám bránilo uvádět nápady v život?

Před rokem 1989 jsem pracoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a při řešení různých výzkumných problémů jsme se dostávali k poznatkům, které se přímo vnucovaly, aby byly využity v praktických aplikacích při výrobě různých medicínských či kosmetických výrobků. A tak vznikaly různé nápady, které nebylo možné realizovat. Podniky o ně neměly zájem a soukromé podnikání většího rozsahu než nějaká řemeslná výroba nebylo možné. A vyrábět řemeslným způsobem se dají třeba sýry, ale určitě ne kyselina hyaluronová. Jediný způsob, jak realizovat své nápady, bylo cestou přes nějaké JZD. Zkusil jsem to, ale to se také nepovedlo. A protože jsem do Slušovic nechtěl, tak jsem musel čekat, až to bude možné, a v rámci soukromého podnikání si založit vlastní firmu.

Jak se liší podnikání od akademického prostředí? A co vám podnikání zatím dalo?

Podstatně. Rozdíl je opravdu velký. Když pracujete na univerzitě nebo v akademii, tak se hlavně staráte, abyste měli výsledky, které ostatní budou považovat za kvalitní, abyste získali v akademickém světě prestiž a vaše pracoviště bylo oceňováno. Je to hodně o vás samých a o pracovišti, na kterém pracujete, a kolektivu, s kterým pracujete. Když podnikáte, tak je to o tom, že musíte uspět v konkurenci na trhu a zajistit sobě a všem, kteří s vámi do toho jdou, „slušné živobytí“. A abyste uspěli na trhu, musíte neustále myslet na efektivitu výroby, inovace, na formování pracovního kolektivu, který potáhne za jeden provaz, navíc správným směrem, myslíte na to, jak si zajistit zdroje rozvoj, a na spoustu dalších věcí, které vás na akademické půdě míjejí. Naučit se myslet a jednat samostatněji a odpovědněji, to je to, co mi podnikání dalo.

Contipro staví na vlastním výzkumu a vývoji. O čem jsou dnes výsledky? Kde všude jste zanechal své stopy a co všechno už slouží běžné praxi? Které poznatky jste nejvíce zúročili?

Vše, co se v Contipru vyrábí, bylo v Contipru vyvinuto. Nic jsme nekopírovali, žádnou licenci jsme nekoupili. Zatím nejvýraznější stopu jsme zanechali v oblasti kyseliny hyaluronové jako suroviny pro kosmetiku a farmacii, v poslední době i pro výživové doplňky. Je logické, že vývoj pokračuje vývojem forem, do kterých původně práškovou kyselinu přeměníme, aby se dala aplikovat v prakticky použitelných přípravcích. My se soustřeďujeme na nanovlákna, mikrovlákna, tenké filmy, různé hydrogely a polymerní micely. Některé výrobky jsou již na trhu (např. nosiče aktivních látek na bázi polymerních micel pod komerčním názvem Delcore), jiné jsou v různých fázích vývoje, např. tenké filmy půjdou začátkem příštího roku do klinického zkoušení. Na trhu již máme dva přípravky na hojení ran (Hyiodine, Sorelex), třetí (Sicalm) by se na trhu měl objevit do konce roku, a další půjde v témže období do klinického zkoušení. Takže to jsou ty naše stopy, které zanecháváme v oblasti obchodu. Odpověď na druhou část otázky je těžká. Některý poznatek využijeme více, některý méně. Je to navíc časově proměnné.

Vstoupili jste také na půdu patentů a vynálezů, průmyslových vzorů? Chráníte duševní vlastnictví před závistivým pohledem a touhou parazitovat na úspěchu jiných?

Patent je čistě obchodní záležitost. Platí v určitém teritoriu na definovaný předmět nebo postup, který nesmí, neměl by, nikdo kopírovat. To znamená, že to není o tom chránit se před závistivými pohledy, ale o tom chránit si teritorium před konkurencí a zabránit konkurenci, aby nás kopírovala. Proto má firma v současné době 115 podaných přihlášek vynálezu nebo užitných a průmyslových vzorů. Proč patentujeme, velmi úzce souvisí s naší strategií. Chceme objevovat budoucí potřebu zákazníků. Když přijdeme na trh s nějakou opravdovou novinkou, tak si zákazník uvědomí, že to vlastně potřebuje, a bude si to kupovat. Takové opravdové novinky, inovace vysokých řádů, jsou patentovatelné, protože jsou jedinečné.

Co to znamená být jedním ze světových lídrů ve výrobě kyseliny hyaluronové? Být v palbě konkurence, nebo sto sáhů napřed? Je to příjemný adrenalin, nebo spíš hodně starostí?

Je to od každého trochu. Jsou to starosti i adrenalin, zejména na výstavách, kde dochází ke konfrontaci našich výrobků s konkurencí a zákazníci jsou pravdiví a někdy neúprosní. V každém případě jste v palbě konkurence, což někdy hřeje, někdy bolí. Neřekl bych, že v případě kyseliny hyaluronové je možné být sto honů napřed. Když konkurence něco udělá, co její výrobek posune dopředu, tak okamžitě analyzujeme, co za tím může být, a snažíme se to kompenzovat. Kyselina je již komodita a nikdo si nemůžeme dovolit, aby mu konkurence utekla. Něco jiného jsou formy, kde v některých případech jsme opravdu o sto honů vpředu, v některých jen o prsa před konkurencí. A to je nádherný adrenalin.

Jak se cítí věhlasný exportér v době covidu? Vede se firmě lépe, nebo hůře než v jiných letech?

Děláme všechno pro to, abychom neklesli ve výkonech a zisku. A v době covidové se nám celkem dařilo. V roce 2020 jsme jenom o několik málo procent poklesli, rok 2021 byl z obchodního i ekonomického hlediska nejlepší v historii firmy. Naše výkonná ředitelka, Ing. Zuzana Bubnová, zavedla přísná, ale efektivní pravidla, které nám výrobu ochránila. Takže jsme vyráběli prakticky bez omezení.

Ve vašem e-shopu již nabízíte výrobek s životadárnou látkou pojmenovanou Geloren určený pro lidi. S jakým výsledkem? Znamená to, že například člověk s třetím stupněm artrózy v koleni bude moci normálně chodit? Nebo alespoň oddálí operaci či zmírní bolesti?

Tradiční pojetí výživových doplňků je v podstatě postavené na představě výživy kloubů či jiných pojivových struktur. Ale naše výzkumy ukazují, že úloha kyseliny hyaluronové v těchto doplňcích stravy je trochu širší. Nemohu prozrazovat víc v tento moment, ale potvrdí-li se naše výsledky, bude to hodně nový a zajímavý pohled na úlohu kyseliny a také kolagenu ve výživových doplňcích. A bude to o dost víc než jenom výživa. A jestli začne člověk s třetím stupněm artrózy normálně chodit? To nezáleží jenom na stavu chrupavky. U takto pokročilé artrózy se již objevují i deformace kostí, objevují se změny na šlachách apod.

Má se ráda kyselina hyaluronová s kmenovými buňkami?

Hodně moc. Když si uvědomíme, že vlastně embryo na začátku vývoje je v podstatě kyselina hyaluronová a nějaké další pojivové komponenty, potom je jasné, že kyselina je v základech všech struktur v organizmu, do které se ukládají buňky, a budují se tak různé tkáně a orgány. Takže kyselinu hyaluronovou kmenové buňky potřebují a na druhé straně kyselina silně ovlivňuje jejich život a diferenciaci do jiných buněk. Výrobek, který v příštím roce chceme uvést na trh, je v podstatě kultivační medium pro kmenové buňky obohacené upravenou kyselinou, aby silně ovlivnila přežívání buněk.

Někteří odborníci tvrdí, že smysl má podávat doplňky stravy pro zdravé klouby do 30 let věku člověka. Je to tak? Anebo i osmdesátiletá babička může na všemocnou kyselinu vsadit a zlepší se jí zrak, pleť nebo rameno?

Podle nás má smysl užívat kyselinu hyluronovou v každém věku. V těle si kyselina odpracuje to, co má, ať je nám 20, nebo 70. Jestli bude babička v osmdesáti lépe vidět, to asi ne, ale určitě se jí zlepší pleť, pokud je její problém s pletí způsobený pouze stářím. A určitě se bude cítit lépe při pohybu.

Kyselinu hyaluronovou dodáváte odběratelům také v podobě nanovláken. K čemu slouží, v čem je to zajímavější forma než třeba prášek?

Těch rozdílů bychom našli celou řadu, avšak ty nejpodstatnější jsou dva. Jednak na nanovlákna můžete nachytat celou řadu aktivních látek, které se z nich uvolňují určitým řízeným způsobem v závislosti na tom, z jakého derivátu kyseliny jsou nanovlákna vyrobena a jak je na ně aktivní látka přichycena. To znamená, že nanovlákna mohou sloužit jako určité nosiče látek v těle. Za druhé, nanovlákna z nativního hyaluronanu jsou po vytvoření suchá a ve vodných roztocích se bleskově rozpouštějí. Zkuste si představit, že potřebujete do pokožky přenést aktivní látky, které jsou nestabilní ve vodě, a nelze je proto dát do žádného gelu, masti či kosmetického séra. Těžko řešitelný problém za využití běžných technologií. Když takovou aktivní látku nachytáte na suchá nanovlákna a do vody ji dáte až při použití, žádný nežádoucí rozklad nehrozí. Tento systém, který dodáváme pod obchodním názvem NanoDelivery, je možné využít v kosmetice i v medicíně.

Všichni lidé si přejí být zdravější, krásnější, pružnější – zmiňovaná kyselina je cestou. Je opravdu tak zázračná? Mnoho let jsem se domnívala, že jde jen o marketingový trik výrobců kosmetiky…

Musíme si uvědomit, že kyselina hyaluronová je látka tělu vlastní, která má celou řadu přirozených funkcí v organizmu. V organizmu reguluje různé procesy, stárnutím počínaje a hojením ran konče. Tyto procesy lze pozorovat a měřit. Efekt našich produktů a surovin zkoumáme v laboratoři na buňkách i naživo na dobrovolnících. Například pro testování reálného efektu našich kosmetických surovin máme nejlépe vybavenou kosmetologickou laboratoř v celé České republice s kvalitním personálem a téměř čtyřmi stovkami dobrovolníků, kteří s námi na testech spolupracují.

Odhadnete její budoucnost?

Jednoduše řečeno je skvělá, a to jak v kosmetice, tak zejména ve farmacii. V kosmetice je nenahraditelná a ve farmacii není její potenciál zdaleka vyčerpán. Takže se o budoucnost jak kyseliny, tak i firmy neobávám.

A smělé plány vaší společnosti? Máte své sny, které vám stále nedávají spát?

Plány do budoucna samozřejmě jsou. V první řadě bych chtěl dotáhnout vše, co je rozdělané, a to zejména pro farmacii, kde nás změny na úrovni evropské legislativy hodně zbrzdily. A dále bych se chtěl pustit do projektu personalizované medicíny, kde můžeme uplatnit naše inovativní materiály, a zvýšit tím efektivitu léčby pacienta.

otázky připravila Eva Brixi