Životní pojištění musí řešit hlavně nejzávažnější rizika

Petr Procházka

Vážné onemocnění nebo úraz člena rodiny může přinést výrazné finanční komplikace. S nimi může pomoci životní pojištění, ale jen v případě, že je správně nastaveno. Problémem českého pojistného trhu jsou v tomto ohledu příliš nízké pojistné částky. Když se pak člověku něco přihodí, bývá rozčarován, že mu pojištění nestačí pomoci zvládat novou situaci. Upozornil na to i Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě, který v rozhovoru informoval také o tom, jak pojišťovna motivuje zájemce o kvalitní pojištění inovovaným produktem FLEXI:

Co je tedy správně nastavené pojištění? Na co by neměl nikdo zapomenout?

Určitě hlavně na pokrytí těch nejvážnějších rizik, které nejvíce ohrožují zdraví a život. Tedy vážná onemocnění či úrazy, invalidita, prostě věci, které znejistí a určitě změní finanční si­tuaci celé rodiny. Toto by měl být základ životního pojištění, který si každý podle sebe pak může doplňovat o krytí dalších rizik.

Chápou to klienti? Nebo je třeba je spíše stále přesvědčovat?

Většinou to chápou, ale je určitě dobře, když se poradí s odborníkem, tedy pojišťovacím poradcem. Z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat u agentury IPSOS vyplývá, že většina respondentů (77 %) preferuje v životním pojištění ochranu před vážnými riziky. Pojištění drobných úrazů by upřednostnilo 23 % dotazovaných.

Když lidé pojištění vážných rizik mají, jsou dostatečné i pojistné částky, tedy peníze, které v případě, že se něco stane, od pojišťovny dostanou?

Problémem jsou určitě nízké pojistné částky. Například u nás je průměrná výše u vážných onemocnění 200 000 Kč. Podobně je to u pojištění invalidity, kde se průměrná výše pohybuje kolem 400 000 Kč. U klienta s průměrných příjmem, který by se stal invalidním a chtěl by si udržet stávající životní styl, by mu tato částka vydržela jen něco přes dva roky. Správně by měla být spíše v miliónech. Proto se dlouhodobě snažíme o závažných onemocněních a jejich dopadech detailně informovat, podporovat jejich prevenci a zatraktivňovat možnost jejich pojištění. Například i v nové verzi pojištění FLEXI, kterou jsme nedávno uvedli na trh.

Životní pojištění FLEXI patří ke stálicím pojistného trhu. Jaké výhody v nové verzi klienti najdou?

Do nové FLEXI jsme spojili to nejlepší z několika používaných verzí FLEXI a NA PŘÁNÍ, a přidali jsme i něco navíc. Například až 30% slevu na rizikové pojistné při komplexním pojištění vážných onemocnění, invalidity, trvalých následků nemoci nebo úmrtí. Zmínit můžeme také odpuštění všech správních poplatků při měsíčním pojistném 1000 Kč a více nebo odstranění výluk na příčiny před počátkem pojištění. Věříme, že tak budeme motivovat k nastavení dostatečných limitů pro ta nejvážnější rizika ohrožující život jednotlivců i rodin.

Určitě byste ještě něco rád zdůraznil…

Unikátní součástí nového FLEXI je bonus CESTA KE ZDRAVÍ, který přináší až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient jej může využít na pořízení zdravotních pomůcek, na lázeňský pobyt, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Dále přináší bonus na prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až 3000 Kč každých pět let. Zároveň jsme zde přestali rozlišovat rizikovost zaměstnání klienta nebo zda pro zábavu sportuje. Policista tedy získá pojištění za stejnou cenu jako úředník, a pokud není profesionálním sportovcem, nebudeme mu účtovat ani přirážku za sport.

Tento druh pojištění si nesjednáváme na rok, ale v podstatě nás provází stále. Může ho klient v průběhu trvání modifikovat, upravovat?

Trh v minulosti trápil nešvar přepojišťování smluv po pár letech. To bylo samozřejmě pro klienty nevýhodné a dnes si to již dobře uvědomují. Abychom ještě podpořili dlouhodobost životního pojištění a vylepšili jeho parametry, zahrnuli jsme do nového FLEXI bonus za věrnost. Za každých pět let trvání pojištění klientovi navýšíme pojistné plnění u všech významných rizik o 5 %, aniž by se mu zvyšovala platba pojistného. Maximální navýšení pojistného plnění je 20 %. A se smlouvou se dá velmi dobře pracovat po celou dobu jejího trvání tak, aby odpovídala měnící se životní situaci dotyčného.

za odpovědi poděkoval Martin Šimek