Cloud pro státní správu

Společnost Algotech, a.s., se stala první ze čtyř firem, které Ministerstvo vnitra schválilo jako poskytovatele eGovernment cloud computingu. Státní správě se tak díky tomuto kroku otevírají nové možnosti k bezpečnému využívání cloudových služeb. Například bude moci svá data i aplikace přesunout na úložiště poskytovatele a uživatelé k nim budou pak přistupovat vzdáleně. Zároveň cloudové služby umožní efektivní využívání veřejných finančních prostředků.

Státní správa má nyní možnost využívat cloudové služby bezpečně. / Foto: Algotech
Na seznam schválených poskytovatelů zapsalo Ministerstvo vnitra dle zákona č. 365/2000 Sb 23. března 2022 celkem čtyři společnosti, které splnily přísné požadavky a jsou schopné poskytovat cloud computing orgánu veřejné správy v bezpečnostních úrovních I, II a III.

„Nastavení a definice podmínek pro vstup veřejného sektoru do cloudu považuji za důležitý krok pro úspěšný rozvoj digitalizace státu. Jsem rád, že jsme splnili nové podmínky pro zápis našeho Cloudu do katalogu služeb eGovernment cloudu. Jedná se o jeden z důležitých milníků pro Algotech Cloud, který odráží naši snahu o maximální profesionalitu a odpovědnost ve vztahu k ochraně dat a jejich dostupnosti,“ říká Petr Loužecký, ředitel pro cloudové služby společnosti Algotech.

Jedním z mnoha kritérií bezpečnosti byl například i legislativní požadavek lokalizace datového centra v České republice. Ten společnost Algotech splňuje a data, která státní správa či jakékoliv jiné subjekty zmigrují do cloudu, tak zůstanou pouze na našem území.

„Jsme dlouhodobě přesvědčení, že cloud je vhodný pro většinu firem, organizací a institucí bez ohledu na jejich sektor či financování,“ pokračuje Petr Loužecký.
Katalog, který je zveřejněný na webových stránkách Ministerstva vnitra, obsahuje přesně definované služby. Z těchto kategorií si orgány státní správy, které budou poptávat cloud či další infrastrukturální služby, budou vybírat podle přesně definované metodiky.

(tz)