Jarní nabídka ČPP: motoristické připojištění KALAMITA

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) pro letošní motoristickou sezónu připravila pro své klienty připojištění kalamita, které jejich vozidlo ochrání proti vichřici, povodni a záplavě. Nabídku mohou využít nejen noví, ale i stávající klienti.

Čím dál více motoristů si uvědomuje, že povinné ručení nepředstavuje finanční ochranu pro jejich vozidlo, protože kryje případy, které způsobí provozem svého vozidla jinému, ať už na majetku či na zdraví. Ochranu svého vozidla mohou řešit u novějších vozidel pomocí komplexního havarijního pojištění. V případě starších vozidel pak k povinnému ručení využívají stále populárnější formu cenově příznivějších připojištění. Takovým příkladem mohou být škody způsobené živelními událostmi. Příkladnou ukázkou ničivé síly přírodních živlů byly škody způsobené tornádem na jižní Moravě v roce 2021, a to nejen na nemovitém majetku, ale také na motorových vozidlech.

„Pokud motorové vozidlo poškodí či zničí přírodní živel, získá majitel pojistné plnění v případě, kdy má sjednané havarijní pojištění nebo pojistný doplněk pamatující na tato rizika. A takovým je i nové připojištění KALAMITA,“ uvedla ředitelka marketingu a PR Jolana Kolaříková. „Tento pojistný doplněk kryje škody na vozidle vzniklé v důsledku vichřice, povodně a záplavy. Ochrana se ale týká i dalších pojistných nebezpečí, která jsou důsledkem či průvodním jevem těchto živelních událostí. Jedná se například o požár, úder blesku, krupobití, pád stromu a další rizika,“ vypočítala Jolana Kolaříková.
Připojištění KALAMITA je dalším rozšířením nabídky připojištění k povinnému ručení. Celkem jich ČPP nabízí již 14, a zájem klientů o rozšíření pojistné ochrany vozidla trvale roste. U nově sjednávaných povinných ručení připadá na jednu tuto smlouvu nejméně jedno motoristické připojištění navíc, přičemž největší zájem mají klienti o připojištění skel.

(tz)