ŠKODA AUTO podpořila mobilitu sociálních služeb

ŠKODA AUTO předala zástupcům organizací působících v sociálních službách ve Vrchlabí tři nové vozy ŠKODA OCTAVIA COMBI, které jsou určeny ke zlepšení dostupnosti péče o starší a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Zápůjčky automobilů probíhají již od roku 2018 a vozy ŠKODA se při dopravě zaměstnanců sociálních zařízení a jejich klientů dobře osvědčily.

„ŠKODA AUTO podporuje sociální služby ve Vrchlabí a okolí dlouhodobě. Jsme přesvědčeni, že starší spoluobčané nebo osoby odkázané na pomoc druhých si zaslouží naši pozornost a velmi si vážíme práce sociálních organizací i obětavosti jejich zaměstnanců. Věříme, že vozy ŠKODA budou jim i jejich klientům dobře sloužit,“ říká Ivan Slimák, vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Obdarovanými zařízeními jsou Pečovatelská služba města Vrchlabí a dále místní domov pro seniory a Domácí hospic Duha. ŠKODA AUTO takto zajišťuje vozy pro potřeby sociálních služeb již pátým rokem. Organizace letos získaly tři nové modely OCTAVIA COMBI, které se vyznačují snadnou ovladatelností, dobrými jízdními vlastnostmi, prostornou karoserií a provozní úsporností.

Soubor těchto vlastností se naplno uplatní při každodenním náročném režimu v horském regionu. Automobily slouží k dopravě zaměstnanců za klienty, z nichž někteří se nacházejí i v odlehlých oblastech. Vozy se ale využívají také například při cestách k lékaři, k dopravě obědů a zdravotnického vybavení a při dalších službách. Například Domácí hospic Duha ve Vrchlabí poskytuje zdravotně-sociální služby těžce nemocným osobám v závěrečné fázi života a automobil je pro činnost zaměstnanců nezbytný, protože za svými klienty denně dojíždějí nejen pomoci ulevit od zdravotních obtíží, ale také poskytnout duchovní pomoc.

„Možnost využívat nový vůz ŠKODA OCTAVIA velmi vítáme, neboť za našimi klienty vyrážíme ve dne i v noci. Moderní a bezpečný automobil je pro naše zaměstnance často jezdící po členitých horských silnicích přínosem a jistotou, že budou včas tam, kde je potřeba, ať je léto nebo zima,“ říká MUDr. Jana Michlová, vedoucí lékařka z Domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Pomoc regionům, v nichž ŠKODA AUTO působí prostřednictvím svých výrobních závodů, patří do dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti a dotýká se řady aktivit na podporu zvýšení kvality života místních občanů. Na rozvoji regionů se od loňska významně podílí také Nadační fond ŠKODA AUTO společně s partnery z veřejné správy, neziskového sektoru i se samotnými obyvateli.

(tz)