Zcela logicky nastává doba baterková

Cyril Svozil

S blížícím se podzimem narůstají obavy lidí o to, čím budou topit, na čem vařit, jak ohřívat vodu. Firmy na tom jsou ještě hůře. Plynové hospodářství totiž nelze proměnit mávnutím kouzelnické hůlky ze dne na den. Prozíravé subjekty vsadily s předstihem ale samy na sebe. Totiž na předvídavost některých odborníků, kteří doporučovali již dříve postarat se o vlastní zdroje energií. Ať doma, nebo v podniku. Některé firmy, které měly dost odvahy a finančních prostředků, začaly spoléhat například na fotovoltaiku a bateriová úložiště. Rodinné domy rovněž. Ale to je jen začátek… Unikátní nabídku má mezi výrobci úložišť firma AERS s.r.o., která spadá do skupiny Fenix Group. V lednu jsme přinesli rozhovor s jejím jednatelem Cyrilem Svozilem. V zářijovém vydání Fresh Time se k jeho myšlenkám vracíme:

Došlo na vaše slova, jimiž jste uzavíral rozhovor ve Fresh Time v zimě o tom,
že ctíte na státu nezávislé pořizování elektrické energie a její uskladnění prostřednictvím bateriových úložišť. Spoléhat sám na sebe se v určitém slova smyslu vyplácí. Byla to vize, která se naplnila rychleji, než by kdo čekal…

Je zjevné, že náš stát zcela selhal a není schopen ochránit spotřebitele před ideologií Green Deal, která má za přímý důsledek exponen­ciální nárůst cen energií. Situace se může stabilizovat pouze výstavbou dostatečně robustních zdrojů, což však bude trvat dlouhá léta. Energetika má naneštěstí obrovskou setrvačnost a výstavba jednoho reaktoru se počítá na dekády. V takové situaci tedy zcela logicky nastává doba baterková.

Výroba bateriových úložišť, jíž se zabýváte, dostala tedy velkou příležitost k rozvoji. Oč se dnes výrobní program opírá a komu taková zařízení dodáváte zejména?

Kromě již tradičních dvou výrobkových řad HES (domácí úložiště) a SAS (průmyslová úložiště) jsme rozšířili sortiment o řadu DES (univerzální kontejnerové úložiště), které je spojnicí mezi oběma výše uvedenými výrobky. Jde o univerzální kontejner s kapacitou až 328 kWh, který může být instalován prakticky kdekoliv (benzínová pumpa, supermarket, firma, bytová výstavba atd.) a slouží primárně jako záloha pro dobíjení elektromobilů.

Firemní zákazníci mohou do poměrně nákladné soustavy investovat, vlastně jim asi nic jiného nezbývá. Co doporučujete zvážit, aby bylo řešení optimální?

Bohužel platí, že výrobní závod, který nebude urgentně řešit svoji energetickou bilanci, se vystavuje velkému riziku v podobě razantního navýšení cen za energie. Toto navýšení nebude mnoho podniků schopno promítnout do cen a může to být zničující. V podstatě doporučuji nečekat na to, až stát svoji politiku zreviduje, ale jednat. Fotovoltaické elektrárny jsou očividným nástrojem, nicméně jsou určitě ke zvážení i další zdroje (vodní, větrné), a to podle možností té dané společnosti. A k tomu samozřejmě bateriové úložiště, které bude spotřebu objektu špičkovat, vyhlazovat odběrový diagram, zaskakovat v případě výpadku, a případně i obchodovat s elektřinou. Zjednodušeně lze říci, že čím větší elektrárna a čím větší baterka, tím lépe…

Ale i domácnosti podléhají panice a snaží se zabezpečit pro případ nedostatku plynu a zdražování energií. Co jim může vaše řešení nabídnout? A je šance, ať již materiálová, technologická, nebo jiná, která by takové zařízení učinila finančně dostupnější?

Skoro bych řekl, ať lidé zapomenou na plyn a přejdou na elektřinu. Vzhledem ke geopolitické situaci je odklon od plynu prakticky jistý. Elektřina je univerzální a můžete si ji vyrobit i sami doma. Proto doporučujeme kombinaci FVE a naší stanice HES, která má kapacitu až 41 kWh, což z ní dělá největší komerčně nabízené domácí úložiště na trhu. Velikost kapacity je zásadní, protože s malým úložištěm budete schopni kompenzovat spotřebu v objektu jen v omezené části. Teprve u takto velkých úložišť můžete plánovat energetickou logiku objektu na dny (týdny) dopředu. Stejně tak to platí pro obchodování na spotovém trhu. Velikost střídače (výkon) a kapacita baterie jsou zásadními parametry pro ekonomický přínos celého modelu. Do budoucna bych očekával, že ceny těchto řešení budou spíše klesat v důsledku stále sériovější výroby a rozšíření.

Spolupracujete také s výrobci či dovozci tepelných čerpadel a solárních systémů?

Mezi zákazníky našich bateriových úložišť je celá řada instalatérských firem, které se specializují na instalace fotovoltaických systémů, a některé i na tepelná čerpadla. Kombinace baterky a FVE je velmi rozšířená a dává smysl.

A nechystáte se na obohacení vlastního sortimentu právě třeba o tepelná čerpadla?

To určitě ne. Tepelná čerpadla se z nějakého záhadného důvodu stala v této složité době jakousi novinářskou mantrou, ale já v nich žádný zázračný přínos nevidím. Z dat ERU jasně vyplývá, že objekty vybavené tepelným čerpadlem mají vyšší spotřebu než objekty vytápěné elektřinou (viz www.fenixgroup.cz/cs/aktuality/tepelne-cerpadlo-nebo-elektricke-vytapeni).
Můžeme vést polemiky nad tím, proč tomu tak je, ale je to fakt. Tím neříkám, že tepelná čerpadla nemají své uplatnění, ale rozhodně neplatí, že jejich instalace rovná se úspora pro zákazníka.

Zatím podle běžně dostupných zpráv se vývoj v energetice naší země nedá předvídat a mezi lidmi se stále šíří nejistota. Některé firmy urychleně přecházejí tam, kde je to možné, na elektrickou energii, jiné vyčkávají, další se snaží uvěřit tomu, že plyn bude stále k dispozici. Možná hrozí v zimě i přetížení energetické soustavy a blackout. Až mnozí zapnou přímotopy a elektrické vařiče třeba jen doma… Jak to vidíte?

Ano, už jsme o tom spolu mluvili posledně. V podstatě předpokládám trend odklonu od plynu k elektřině, to stále opakuji, který bude nevratný, a to jak v průmyslu, tak v domácnostech. A za ten opravdu Putin může. Za co však Putin nemůže, jsou ceny energií, které exponenciálně rostou a porostou dál. Za to nesou odpovědnost politici naši, politici němečtí s jejich Energiewende a naši reprezentanti v Bruselu, kteří na koncept emisních povolenek a přechodu z fungujících zdrojů na obnovitelné takto nepromyšleně přistoupili. Řešením na makro úrovni je urychlená výstavba dalších zdrojů. Dukovany nebudou stačit, měl by se řešit současně i Temelín, na který již EIA existuje a pokud se nemýlím, tak stále platí. Na mikro úrovni by neměl radši nikdo čekat na to, co udělá stát, ale postarat se sám. Tedy soběstačnost. Tím pro úplnost nemyslím ostrovní provoz (bez napojení na sítě), ale soběstačnost pro komfortní a ekonomický provoz objektu.

Rozumné hospodaření není o přímotopech, nýbrž o koncepci, jištění, matematice, nakonec také o komfortu a bezpečí. Mířím tím ke slovům, která nesčetněkrát opakoval váš otec, zakladatel Fenix Group – budoucnost je v elektřině. Mohl byste to komentovat s ohledem na to, co dnes zažíváme?

Je to tak. Elektřina je opravdu jediný univerzální energonositel, který nemusíte nikde dolovat a přepravovat přes půl planety, ale můžete si jej vyrobit klidně i sami doma na střeše. Elektrické sálavé topení skvěle zapadá do konceptu plně elektrifikovaný dům – fotovoltaická elektrárna na střeše – bateriové úložiště. Zákazník navíc ocení, že si může regulovat teplotu v jednotlivých místnostech bez jakéhokoliv zpoždění zcela dle vlastních požadavků. Ale zpět k tomu makro pohledu – je ovšem zapotřebí počítat s tím, že pokud chceme, aby se nám vedlo dobře a ekonomika fungovala, tak spotřeba společnosti (v makro měřítku) poroste a je zapotřebí ji pokrýt spolehlivými zdroji. A tam se dostáváme k jaderným reaktorům. Pokud nebudeme mít spolehlivou páteřní energetickou soustavu, tak si ti, kteří nemají vlastní elektrárnu a baterku, nezatopí ani na těch 18 stupňů doporučovaných Evropskou komisí.

Zpět k bateriovým úložištím. Jaká je kapacita vašich možností? A co blízká budoucnost? Zůstane produkce na domácí půdě?

Pokud to bude jenom trochu možné, tak samozřejmě ano.

Máte vlastní vývoj a pracujete na dalším zdokonalení. Jaký lze očekávat trend?

Trend budou větší úložiště, která nebudou jenom harvestovat energii z vaší fotovoltaické elektrárny „zadarmo“, pokrývat spotřebu vašeho objektu, kdy se to vyplatí, a číhat na black­outy, aby to zákazník nepocítil. Ale hlavně aktivnější a férovější participace na dodávkách elektřiny. Tím myslím možnost zákazníka aktivně nakupovat a prodávat elektřinu v hodinách, kdy se mu to vyplatí podle spotového trhu (viz ceny na www.ote-cr.cz) a do budoucna i možnost tzv. agregované flexibility (tzv. držet část kapacity baterie pro případ, že by provozovatel přenosové soustavy potřeboval dodávat, nebo naopak odebírat).

Mně osobně by se líbily minivětrné elektrárničky na každé zahradě, v parku, na střeše a pár solárních panelů umístěných na střeše kůlny, garáže či skladu, k tomu baterie. Ale to je asi dost zcestné, než by se lidstvo takto vybavilo, zničilo by mate­riálově Zemi a samo sebe…

Myslím, že tímto směrem to půjde. Jak říkal Friedrich August von Hayek, lidstvo je jako krystal. Nelze replikovat. Vůbec se nebojím toho, že se všechny zmíněné technologie budou zlepšovat a k žádnému „vytěžení“ planety nikdy nedojde. Možná si všichni pamatujeme prognózy, kdy že měly dojít zásoby ropy nebo uhlí. Realita je však taková, že dnes paradoxně sedíme na největších rezervoárech v historii, a to jenom a pouze díky technickému pokroku.

Máte vlastní know-how. Užitné vzory, patenty – to už k vám také patří?

Máme vlastní BMS a vlastní software, za kterým jsou léta vývoje. Také máme vlastní střídač, což je dost velké unikum.

V květnu jste obdrželi hlavní cenu Inovace ČEEP 2021 za second-life domácí bateriové úložiště HES. Povzbudilo vás to?

Určitě. Každý, kdo se někdy podílel na vývoji nějakého inovativního řešení, ví, jaký je to „porod“. Harmonogram, který vytvoříte, se postupně hroutí, a vše trvá zhruba třikrát déle a stojí pětkrát tolik peněz, než kolik jste si původně naplánovali. Kromě ceny za Inovaci ČEEP jsme dostali i několik dalších cen, například slovenskou cenu Racioenergia Coneco 2022, naše stanice HES byla také součástí stálé expozice v českém pavilonu na světové výstavě EXPO 2021 v Dubaji apod. Každopádně platí, že máme z každého ocenění velkou radost!

za odpovědi poděkovala Eva Brixi