Nová technologie zvýší důvěru emailu a zatraktivní značku

S množstvím podvodných mailů roste i zájem lidí o sofistikovanější zabezpečení e-mailové komunikace. Kliknout na odkaz v emailu se uživatelům mnohdy nemusí vyplatit. Obchodníci ale mají novou možnost, jak se stát pro své stávající i potenciální zákazníky důvěryhodnými a získat pro svou emailovou zprávu legitimitu. Umožní jim to standard BIMI, který ještě před rozkliknutím e-mailu zobrazí prověřené logo značky vedle předmětu zprávy.
U technologie BIMI, neboli Brand Indicators for Message Identification, jde o identifikaci značky, loga a logotypu, které zobrazí poskytovatel schránky vedle zprávy, jakmile si je jistý, že nebyla zfalšována nebo s ní nebylo manipulováno. BIMI se tak stává dalším užitečným krokem e-mailové strategie marketérů. Je logické, že příjemce bude více důvěřovat emailu se zobrazeným symbolem jeho oblíbené firmy.
„Studie už nyní ukazují, že pouhý pohled na logo společnosti, která je oblíbená, přiláká uživatele k reakci a zapojení se do pobídky,“ říká Libor Nádvorník, business development manažer společnosti Mailkit, která je jednou z předních firem poskytujících řešení pro e-commerce.

BIMI staví na autentizačních metodách

Před doručením zprávy do schránky provádí e-mailové platformy kontroly zpráv vůči DMARC záznamu. Jakmile ověřovatelé projdou testy a zásady DMARC jsou dostatečné, logo se načte z online zdroje, který poskytnete, a před otevřením zprávy se zobrazí vedle předmětu v doručené poště příjemce.
Údaje, které dali k dispozici poskytovatelé poštovních schránek, kteří se zúčastnili pilotního projektu, ukazují desetiprocentní nárůst zapojení u odesílatelů, kteří skutečně převzali kontrolu nad zobrazením svého loga.
Pokud chcete technologii implementovat, zpřístupněte své logo ve formátu SVG, tedy Scaled Vector Graphic. Aby BIMI fungovalo pro všechny příjemce emailových schránek musíte pro logotyp získat certifikaci. S tímto ochranným opatřením si můžete být jisti, že vaše logo nebude zneužito.
„Mailkit na svých stránkách poskytuje zdarma jednoduchý nástroj, tzv. Inspektora BIMI, který ověří, že se vaše logo zobrazuje tak, jak má,“ dodává Nádvorník.

Technologii podporuje Google, Apple i Yahoo

Přijetí BIMI se rychle rozšiřuje. Aktuálně ho podporuje většina velkých hráčů, například Google, Apple nebo Yahoo. Microsoft s ním zatím nepracuje, ale doufejme, že brzy uvidí jeho potenciál i Outlook a Office365.

(tz)