Že mluví Czenglish, řada Čechů při konverzaci ani netuší

Czenglish je označení pro špatnou angličtinu, kterou mluví mnoho Čechů. Charakteristická je pro ni nepřesná větná skladba, svébytná a v angličtině často neexistující slovní spojení či specifický východně znějící přízvuk. Při neformální konverzaci vyvolá Czenglish přinejhorším nedorozumění, během pracovních jednání by si ji však měl mluvčí, pokud nechce vzbudit pochybnosti o úrovni svých dovedností, raději odpustit.
Už od konce druhé světové války se angličtina etablovala jako světová lingua franca. Prakticky ve všech zemích Evropské unie zaujímá ve školních osnovách pozici nejdůležitějšího cizího jazyka. Tato řeč však v podání příslušníků různých národů mnohdy zní dosti odlišně, neboť si do ní pod vlivem mateřské řeči často přidávají svá specifika. Výjimku v tomto ohledu netvoří ani Češi.

Zapomeňte na shopping park, wellness nebo home-office!

Pro angličtinu protkanou bohemismy a dalšími z pohledu tuzemských mluvčích typickými chybami se vžilo označení Czenglish. Tento termín použil jako první kanadský profesor Don Sparling působící na Masarykové univerzitě. „Mezi základní charakteristické rysy takzvané Czenglish patří například používání českého slovosledu v anglických větách. Mnohdy se rovněž snažíme doslovně překládat české idiomy, což zní velmi úsměvně. Máme také svá typická slovní spojení jako basic school, shopping park, wellness či home office, která však rodilí mluvčí nepoužívají,“ popisuje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum.
Češi dále podle odbornice velmi často špatně používají předložkové vazby, například „in Monday“ namísto „on Monday“ (v pondělí). Mnohdy se rovněž dopouštějí chyb v anglických časech, volí nesprávně členy před podstatnými jmény nebo nadužívají sloveso „have“ (mít). Evergreenem v tomto směru zůstává nesprávně používaná fráze „I have birthday today“ namísto „Today is my birthday“ (Dnes mám narozeniny).
I z pohledu přízvuku má angličtina v podání Čechů své specifické rysy. „Rodilým mluvčím obvykle zní naše pojetí angličtiny východně. Oproti anglofonním národům výrazně méně intonujeme a například delší projev tak může na poslouchající působit monotónně a nudně,“ vysvětluje Škurková.

Zbavte se Czenglish, mluvte English

Češi si navzájem při anglické konverzaci zahrnující prvky Czenglish bez problému rozumí. V případě komunikace se zahraničními mluvčími to však může být horší. „V lepším případě vám komunikační partner nebude rozumět nebo jej originálním pojetím mluvy pobavíte. Na základě toho, jakým způsobem cizí jazyk používáme, si však samozřejmě ostatní dělají úsudek o našich dovednostech v něm. Pokud tedy člověka čeká pracovní schůzka či projev v angličtině, měl by se raději od Czenglish oprostit,“ dodává odbornice na jazykové vzdělávání.
Cest, jak toho dosáhnout a zlepšit vlastní úroveň angličtiny, je celá řada. Nabízí se četba v angličtině, sledování cizích filmů v originálním znění či jazykové kurzy. Zkušený lektor dokáže na chyby v projevu mluvčího upozornit a pomoci mu je eliminovat.

Typické příklady Czenglish výrazů:
e-shop – v angličtině „online-shop“ nebo „e-commerce“
basic school – v angličtině „elementary school“
shopping park – v angličtině „retail park“
home office – v angličtině „work from home“ nebo „teleworking“
hobby market – v angličtině „hardware store“ nebo „DIY store“
wellness – v angličtině „spa“

Humorné doslovné překlady:
Odpočívej v pokoji – „Relax in the room.“
Je mazaná jako liška – „She is lubricated like a fox.“
Pro mě za mě – „For me behind me.“

(tz)