Když okna kradou teplo

Jan Tušl

Šetřit peníze i teplo! Cíl současných dní pro mnohé z nás. Jaké jsou cesty? Změna zdroje tepla za energeticky úspornou variantu, zateplení obálky domu nebo výměna oken – tři nejčastěji skloňovaná řešení, přičemž to poslední je nejrychleji realizovatelné. I přestože okna na první pohled mohou vypadat v naprostém pořádku, tak skutečnost může být úplně jinde. Kvůli rostoucím cenám energií a nejistotě, zda bude v zimě dost tepla pro všechny, hledá nyní mnoho domácností i firem způsoby, jak náklady na vytápění minimalizovat. Mnoho z nich proto uvažuje o tom, zda by se jim nevyplatilo alespoň vyměnit okna. Právě na toto téma nedávno besedovali s novináři odborníci značky VEKRA. Jejího spolumajitele Jana Tušla jsem se posléze zeptala:

Jsou okna pro úsporu energie a rodinného rozpočtu opravdu tak důležitá?

Věřte nevěřte, jsou. Celkem jasné je to u těch, která jsou stará dvacet či třicet let, ale mnozí u svých oken řeší problémy s netěsností a velkým únikem energie z interiéru, přestože je koupili poměrně nedávno. Je třeba si uvědomit, že okno není neprostupná bariéra. Z pohledu úniku tepla jde o nejslabší článek vnější obálky domu. Jejich výměnou se dá uspořit poměrně významné množství energie.

Můžete to doložit nějakým propočtem?

Nechali jsme si naše zjištění potvrdit nezávislou laboratoří UCEEB při ČVUT, která se zaměřuje na energeticky efektivní řešení budov. Výsledky jejich testů naše závěry potvrdily. Při porovnání těsnosti starého plastového okna namontovaného v roce 2003 s oknem VEKRA Komfort EVO dosahovala spotřeba energie na vytopení místnosti u starého okna až o 70 % energie vyšší hodnotu. Měření proběhlo i s běžným oknem z roku 2022, které lze dnes koupit na českém trhu a které má v podstatě stejné parametry CE štítku jako okno VEKRA, a u něj byla spotřeba vyšší o 20 až 25 %. Oba testy ukázaly, že když je okno řádně zkonstruované a správně namontované, pak energii šetří.
Celkem jasně se ukázalo, že nákup kvalitních, dostatečně těsnicích oken představuje nejefektivnější a zároveň poměrně snadno realizovatelné opatření, kterým lze docílit nižší částky za vytápění.

Když jsme v našem rodinném domě měnili okna, říkal nám dodavatel, že to bude
navěky…

Každá doba má své. V 90. letech až přelomu milénia nastal velký rozmach výměny oken. Tehdy ale na trhu panovalo přesvědčení, že mezi okny není až takový rozdíl, a mnoho majitelů je proto vybíralo hlavně podle nižší ceny. Dnes na pohled působí funkčně, ale jejich majitelé už z užívání tuší, že nemají dostatečnou těsnost, a interiér tak zbytečně ztrácí teplo. Mnoho lidí navíc tehdy přistoupilo jen k výměně oken a dnes uvažují ještě o dodatečném zateplení.
Problém s nadměrným únikem tepla skrze okna se ale může týkat i novostaveb. Pokud si majitel postavil nový dům, dostatečně ho zateplil, ale zvolil méně kvalitní okna s nevyhovující těsností, jsou právě ona místem, kudy dům přichází o teplo a majitel o peníze.

Co by mě tedy mělo přesvědčit k další
investici?

Nesprávné nebo nekvalitní provedení výměny oken není radno podceňovat. Pokud venku panuje příznivé počasí, rozdíly mezi okny prakticky nepoznáme. S prvními studenějšími dny nebo nestandardními povětrnostními situacemi se ale projeví naplno. Jak­mile přijde chladné počasí nebo se začnou zvyšovat náklady na vytápění domácnosti, teprve tehdy ukáže okno svoje skutečné vlastnosti. Pokud okno není dostatečně kvalitní, nemá dobré izolační vlastnosti a není správně nainstalované a seřízené, bude kvůli němu docházet k většímu úniku energie. Dalším problémem může být rosení skla, na ostění kolem se mohou tvořit vlhké mapy, a v důsledku toho i plísně. S tím souvisí i zhoršování kvality vnitřního vzduchu. Problémem ale může být i skrytá plíseň v připojovací spáře, pokud tento prostor není dostatečně utěsněný.
Každé okno navíc obsahuje z pohledu úniku tepla tři hlavní riziková místa – prostor styku skla s profilem křídla, mezeru mezi křídlem okna a jeho rámem a prostor připojovací spáry. Pokud se tedy s popsanými problémy potýkáte, neváhejte s rozhodnutím.

Kolik to bude stát?

Pokud budete měnit okna stará patnáct a více let, je díky jejich těsnosti možné ušetřit v rodinném rozpočtu i polovinu v účtech za energie. Pokud budete kupovat okna nová, mohou být vzhledem k jejich odlišnému zpracování rozdíly v energiích mezi 20 až 30 %. Průměrná výše investice do výměny oken v panelovém bytě se pohybuje přibližně okolo 80 000 Kč, v případě běžného rodinného domu se náklad na výměnu nejčastěji pohybuje v rozmezí 200 000 až 450 000 Kč. Návratnost dobré investice do kvalitních oken VEKRA, kterou jsme si počítali, je při dnešních zastropovaných cenách osm let.

V nabídce máte stále něco nového. Ale nechystáte se například vyrábět okna, která nebude potřeba umývat?

Možná se budete divit, ale i o tom přemýšlíme. Cesty inovací jsou nekonečné…

připravila Eva Brixi