Deutsche Post DHL Group poprvé jako celek získala evropské ocenění Top Employer

Jak potvrzují nedávné certifikace od Top Employers Institute, Deutsche Post DHL Group nabízí i v roce 2023 atraktivní pracovní podmínky pro přibližně 590 000 zaměstnanců. Skupina Deutsche Post DHL Group jako celek poprvé získala status Top Employer v Evropě. Stejně jako v předchozím roce byly DHL Express a DHL Global Forwarding, Freight, oceněny jako Top Employer Global, čímž se zařadily mezi nejlepší zaměstnavatele na světě. Certifikaci Top Employer získalo celkem 125 národních organizací v 70 zemích.

Top Employers Institute ve svém hodnocení skupiny jako celku vyzdvihl aspekty, jako je důraz na etiku, integritu a obchodní strategii ve všech divizích. Skupina DPDHL podle institutu vynikla také tím, že své cíle a hodnoty jasně definovala a otevřeně komunikovala se zaměstnanci. Oceněn byl pokrok, kterého společnost dosáhla v oblastech řízení a rozvoje zaměstnanců, stejně jako zaměření společnosti na udržitelnost. Kladně byl hodnocen i zájem o využívání nových technologií. Top Employers Institute vyzdvihl také zaměstnaneckou aplikaci Smart Connect. Ta je součástí Smart Workspace, integrované digitální, mobilní platformy spuštěné v roce 2022, která umožňuje zaměstnancům ve všech divizích a ve všech zemích vzájemně komunikovat, přistupovat k informacím a těžit z příležitostí digitálního školení – ať už pracují v provozu nebo v kanceláři, jako kurýr, manažer nebo mechanik.

V certifikačním procesu mohly opět vyniknout jednotlivé divize. DHL Express dosáhla nejvyššího skóre ze všech pěti divizí a zároveň největšího zlepšení ve srovnání s předchozím rokem. DHL Express byla zvláště oceněna za pilotní projekt shromažďující přání, nápady a potřeby zaměstnanců v různých fázích jejich kariéry ve společnosti. Ústav také ocenil spuštění komplexní metodiky řízení změn v provozu. Zvláštní uznání získala společnost DHL Global Forwarding, Freight (DGFF) za zavedení udržitelnosti jako klíčového ukazatele výkonnosti v roce 2022. Tento proces bude dokončen v roce 2023. DGFF také udělal dobrý dojem svým pilotním projektem on-line mentoringové platformy. U DHL Supply Chain byla zvlášť zmíněna nově spuštěná aplikace, která má zlepšit pohodu zaměstnanců.

„Certifikaci Top Employer bereme extrémně vážně,“ říká Thomas Ogilvie, člen představenstva Deutsche Post DHL Group pro HR. „V našem podnikání jsou to právě zaměstnanci, kteří pro nás znamenají změnu. Pouze díky nim můžeme naplnit naše standardy kvality. Externí certifikace nám potvrzuje, že jsme na správné cestě, například s našimi nástroji pro řízení lidí a motivací zaměstnanců. Tento druh uznání je něco, co nám může pomoci přilákat nové zaměstnance – zvláště když je trh práce napjatý a kvalifikovaných pracovníků je nedostatek.“

Deutsche Post DHL Group je jedním z největších světových zaměstnavatelů s přibližně 590 000 zaměstnanci. V pěti divizích a 220 zemích a územích zaměstnává lidi ve více než 1000 nejrůznějších povoláních. V rámci interní vzdělávací iniciativy se školí všichni zaměstnanci, aby se stali „certifikovanými specialisty“ v konkrétních oblastech jejich působení. Deutsche Post DHL Group provádí každoroční “Průzkum názorů zaměstnanců”, který měří spokojenost zaměstnanců a identifikuje potenciální oblasti ke zlepšení.

Institut Top Employers se sídlem v Amsterdamu již více než 30 let hodnotí, jak dobře si společnosti vedou jako zaměstnavatelé. Jeho certifikační proces hodnotí společnosti ve 20 kategoriích. Za externí certifikaci skupiny Deutsche Post DHL je od roku 2011 zodpovědný institut Top Employers Institute.

Kromě této certifikace dosáhly některé divize Deutsche Post DHL Group dalšího uznání jako zaměstnavatele v roce 2022. Již podruhé za sebou se DHL Express umístila na prvním místě v žebříčku „Great Place to Work“. Žebříček byl založen na průzkumech spokojenosti zaměstnanců z více než 12 000 společností z celého světa. V roce 2022 získala společnost DHL Global Forwarding a Freight celkem sedm cen Stevie v soutěži „Stevie Awards for Great Employers“ – dvě z nich zlaté v kategorii „Leadership Development for Women“.

(tz)