Nadace Kooperativy získala cenu Güntera Geyera za spolupráci s organizací Nevypusť duši

Ceny Güntera Geyera uděluje každoročně Wiener Städtische Versicherungsverein za sociální angažovanost členů skupiny VIG, kteří zapojují prvky sociální odpovědnosti do svých každodenních aktivit a podporují svou činností nebo firemním projektem neziskové organizace. Nadace pojišťovny Kooperativa získala zlaté ocenění za aktivity v oblasti duševního zdraví, zejména za podporu organizace Nevypusť Duši. Komise ocenila i dlouholetou podporu důstojného života lidí s handicapem a komplexní pomoc Ukrajině. S výhrou se pojí finanční podpora na rozvoj dalších filantropických aktivit ve výši 50 000 €.

„Péče o duševní zdraví je stejně důležitá, jako je péče o fyzické zdraví. Spolu s organizací Nevypusť duši přinášíme prevenci v péči o psychiku a nebojíme se otevřeně mluvit o duševním zdraví.“, uvádí Milan Medek, výkonný ředitel Nadace pojišťovny Kooperativa.

Cílem spolupráce s organizací Nevypusť duši je zvýšit gramotnost v oblasti duševního zdraví, snížit potenciál rozvoje duševních onemocnění a podpořit včasné vyhledání odborné pomoci. To se dotýká jak dětí, tak dospělých. Nadace pojišťovny Kooperativy podporuje program Duševní zdravověda pro středoškoláky, kterým dosud jím prošlo 10 000 dětí ze všech krajů ČR. Součástí podporovaných aktivit je i komplexní program Zázemí pro duši, který aktuálně probíhá ve 3 vybraných školách. Program trvá 6 měsíců a cílem je zakotvení péče o duševní zdraví do života školy, vytvoření zázemí pro péči o duševní zdraví dětí i pedagogického sboru.

Duševní zdraví se promítá mimo jiné i do firemního života Kooperativy. Nadace připravila ve spolupráci s Nevypusť Duši pro zaměstnance Kooperativy tematické semináře související nejen s pracovním prostředím. Své zastoupení mají i semináře týkající se rodinného života, způsobů relaxace, nebo aktuální rady pro krizové situace jako bylo tornádo na jižní Moravě nebo válka na Ukrajině.

V minulosti získala Nadace pojišťovny Kooperativa Cenu Güntera Geyera již dvakrát. Poprvé v roce 2012 za spolupráci s organizací Pomocné Tlapky, o tři roky později za obchodní kampaň Rok dětí a výzkumný projekt Česká rodina žije.

(tz)