Novým prezidentem IGCA je Čech

Český zahradnický obor zaznamenal významný úspěch: novým prezidentem International Garden Centre Association (IGCA), Mezinárodní asociace zahradnických center, se stal Štěpán Šmerda, majitel zahradnického centra Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

IGCA se oficiálně zrodila v roce 1968 na společné konferenci Horticultural Trade Association a British Group of Garden Centres (Zemědělská obchodní asociace britských zahradnických center) v Oxfordu v Anglii. Této konference se zúčastnili také zástupci z jiných evropských zemí, kde existovaly malé skupiny zahradnických center.

IGCA je nezisková organizace, která se zavázala k růstu a zlepšování odvětví zahradnických center po celém světě. Poskytuje platformu, kde mohou zahradnická centra sdílet a vyměňovat si nápady, informace a zdroje s podobně smýšlejícími členy kdekoli na světě. Naším přáním je spojit zahradnické odvětví dohromady a kultivovat úzkou komunitu bohatou na sdílené znalosti.

V současné době je členem IGCA 19 zemí včetně České republiky.

Český Spolek zahradnických center byl založen v roce 1998 a do IGCA vstoupil v roce 2011.

Naší první aktivitou byla účast na mezinárodním kongresu, který každoročně některá z členských zemí pořádá, v Itálii v roce 2011. Postupně jsme se stále více zapojovali do aktivit a struktur IGCA, každoročně se zúčastňujeme kongresů (cca celkem 200 delegátů) a naše členství vyvrcholilo dvěma okamžiky:

  1. Pořádáním mezinárodního kongresu IGCA 2018, který skončil výjimečným úspěchem. Delegáti odjížděli nejenom překvapeni vysokou úrovní našich zahradnických center, ale i bezchybnou organizací kongresu.
  2. Pan Štěpán Šmerda, který byl dlouholetým členem Rady IGCA, byl v tomto roce zvolen prezidentem IGCA.

O velikosti tohoto úspěchu svědčí i fakt, že je to v historii IGCA poprvé, kdy se stala prezidentem osobnost ze střední a východní Evropy. Česká republika, respektive majitelé a všechen personál členů Spolku zahradnických center, díky skvělé práci, kvalitní službě zákazníkům a aktivitě ve strukturách IGCA, pomohl k pozitivnímu zviditelnění českého zahradnického oboru v celém světě.

(tz)