Dotační programy mění podmínky

Plánujete se v letošním roce pustit do rekonstrukce starého domu? Pokud se potýkáte s omezeným rozpočtem, můžete k financování naplánovaných opatření využít dotační programy. Nový rok s sebou ovšem přinesl několik změn. Poradíme, za jakých podmínek lze žádat o příspěvek na výměnu oken nebo instalaci rekuperace.
Širší možnosti pro nízkopříjmové domácnosti
Zásadních modifikací doznal program Nová zelená úsporám Light, který je určen pro financování stavebních úprav v nízkopříjmových domácnostech. „Dosud bylo podmínkou, že o příspěvek z programu Nová zelená úsporám Light mohly žádat domácnosti, jejíž členové pobírají starobní či invalidní důchod třetího stupně nebo příspěvek na bydlení. Nově mají na dotaci nárok i majitelé domů či bytů, kteří dostávají přídavky na děti, případně pokud je má přiznané osoba ve společné domácnosti,“ upřesňuje Roman Kubálek, obchodní ředitel společnosti VEKRA, největšího českého dodavatele oken a stínění na klíč.

Dotaci lze využít na zateplení fasády, stropu, střechy, podlah, výměnu oken a vchodových dveří nebo instalaci solárního ohřevu vody. Kromě majitelů rodinných domů je dotace nově určena i vlastníkům bytů v bytových domech. „Měnit lze pouze okna a vchodové dveře vedoucí do exteriéru, tedy nikoliv vstupní dveře do bytu. Podmínkou pro získání dotace je, že okna minimálně v 75 procentech ostatních bytů již musí být vyměněna. Žadatelem může být vlastník bytu, spoluvlastník bytového domu s právem užívat byt nebo člen bytového družstva žijící v daném bytě,“ uvádí Roman Kubálek ze společnosti VEKRA. Čerpat lze příspěvek ve stejné výši jako u rodinných domů, tedy 150 000 Kč. Získat lze 12 000 Kč na jedno okno a 18 000 Kč na vchodové dveře. Pokrýt lze až 100 procent způsobilých výdajů. Částka je navíc vyplácena zálohově.

U oken pozor na kvalitu i montáž
Ke zpřísnění ovšem došlo u parametrů, která mají okna a vchodové dveře splňovat. Okna musí být vyrobena z profilu o síle minimálně 80 milimetrů a musí být osazena izolačním trojsklem. Případně musí splňovat hodnotu tak zvaného součinitele prostupu tepla, který nesmí přesáhnout 0,9 W/m2.K. Vchodové dveře je třeba volit s tepelně izolační výplní a zasklením minimálně izolačním dvojsklem nebo s hodnotou prostupu tepla maximálně 1,2 W/m2.K. „Novinkou je také podmínka, že okna a vchodové dveře musí být nainstalovány podle aktuálně platné normy. Tu ale ne každý výrobce splňuje. Okna a dveře je proto třeba vybírat obezřetně a zvolit spolehlivého dodavatele, aby nebyl majitel nemile překvapen zamítnutím žádosti o dotaci. VEKRA proto kontroluje kompletní dodávku, tedy jak návrh a výrobu kvalitních prvků, které podmínky dotačních programů bezpečně splní, tak i jejich odpovídající zabudování na stavbě,“ upozorňuje Roman Kubálek ze společnosti VEKRA.

Přísnější požadavky na parametry a montáž oken a dveří jdou navíc ruku v ruce s vyšší úsporou za vytápění. Právě okna jsou totiž z pohledu tepelné izolace nejslabším místem domu. „V posledních letech evidujeme rostoucí zájem o výměnu oken, a to nejen vyloženě starých, ale i těch pořízených teprve před 15 lety. Ani ta už dnešním požadavkům nemusí vyhovovat. Majitelé si stále více uvědomují, že pro snížení energetické náročnosti budovy je třeba nejprve lidově řečeno ‚ucpat díry‘. I pouhou výměnou oken lze tedy za vytápění významně ušetřit, podle našich zjištění to může být až 40 procent tepla. Toto opatření by proto mělo být prioritní,“ vysvětluje Roman Kubálek ze společnosti VEKRA. Společnost navíc zajišťuje poradenství i pomoc s vyřízením dotací. Díky pevně stanovené smluvní ceně navíc žadatelé hned vidí, na jakou výši dotace mají nárok. Příjem žádostí by měl být otevřen do 31. prosince letošního roku nebo do vyčerpání vyhrazeného dotačního rozpočtu.
Rekuperace jen se zateplením

Centrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q 350 dosahuje účinnosti rekuperace 93 % a její realizaci lze tedy financovat z dotačních programů.

Ke změnám také došlo v programu Oprav dům po babičce. Ten je určen majitelům k rekonstrukci starších domů a realizaci opatření snižující náklady na její provoz, jako je zateplení, změna topného systému a další. „Dotaci z programu Oprav dům po babičce lze využít i na instalaci nového systému větrání se zpětným získáváním tepla, a to jak v centrálním, tak i decentrálním řešení. Novou podmínkou ovšem je, že příspěvek lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením. Žadatelé, kteří chtějí systémy řízeného větrání realizovat samostatně, si mohou podat žádost ve standardním programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy,“ uvádí Ondřej Syřínek, obchodně technický zástupce pro řízené větrání s rekuperací Zehnder. Příspěvek lze využít v rámci rekonstrukce rodinného domu o velikosti do 350 m2 ve výši 105 000 Kč. Stejně jako v předchozích kolech dotačního programu musí stavba splnit požadavek na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 ≤ 2,5 [h-1]. Nemění se ani podmínka na minimálně 75% účinnost rekuperace. „S větracími jednotkami Zehnder se nemusíte obávat, že by byla vaše žádost zamítnuta z důvodu nedostatečného výkonu – standardně dosahují účinnosti mezi 80 a 90 %,“ vyzdvihuje odborník. Možnosti podpory na instalaci centrálního i decentrálního řízeného větrání se týkají i bytových domů, přičemž výše příspěvku činí 35 000 Kč za bytovou jednotku. „Všem zájemcům nabízíme bezplatné posouzení možnosti získání dotace a při splnění parametrů jsme připraveni pomoci s jejím vyřízením,“ dodává na závěr Ondřej Syřínek ze společnosti Zehnder.

(tz)