To si nikdo neumí představit

Příchod Obecné umělé inteligence (AGI) na úrovni člověka bude bezpochyby představovat zásadní zlom v dějinách lidstva a přinese dalekosáhlé změny v ekonomice a oblasti informačních technologií. AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Co to ale bude vlastně znamenat? O tom se rozpovídal David Strejc, jednatel společnosti Apertia Tech s.r.o. a architekt lowcode AutoERP:

Mohou společnosti přizpůsobit své obchodní modely a strategie pro příchod AGI tak, aby maximalizovaly její přínosy a minimalizovaly negativní dopady na pracovní trh a ekonomiku?

Toto si nikdo neumí představit. Sleduji posledních pár měsíců YouTube scénu, od majitelů AI firem po YouTubery specializující se na AI problematiku, a je to jedna z nejčastějších otázek. Z minulosti vyplývá, že nástup technologie vytvořil vždy další pozice. „Hloupější“ práci začaly dělat stroje, lidé se přesunuli o úroveň výše a začali se zabývat další „sofistikovanější“ činností. S nástupem AGI bohužel toto pravděpodobně odpadá, protože není moc prostor pro „sofistikovanější“ práci.

Mluví se v souvislosti s AGI o několika věcech, které mohou nastat dříve než samotná AGI. Mluví se například o One Man Content – lidé budou tvořit obsah sami pro sebe. Proč chodit do kina na nějaky blockbuster, když si příběh v podobné kvalitě vytvořím sám. V současnosti jsem to zkoušel s napsáním knihy způsobem, že jsem knihu v podstatě četl, ale diktoval jsem AI, jak chci, aby pokračovala. A párkrát jsem se skutečně málem sesunul na zem smíchy. A bavilo mě to šíleně.

Mluví se také o miliardových firmách vlastněných jedním člověkem. Ze zkušenosti a z historie víme, že mnoho firem bylo založeno a v podstatě taženo jedním člověkem. Jeho vizí, jeho energií, nápadem, zápalem. Ostatní mu dělali více méně asistentky. Představte si, že můžete najímat asistentky do nekonečna a každá pracuje 24/7 365. Toto je v podstatě AGI.

Jaký to celkově bude mít dopad? Pravděpodobně nepodmíněný příjem, zdanění práce AI a robotů, celkový posun společnosti směrem, o kterém teď mnoho nevíme stejně tak jako jsme si nedokázali před deseti lety představit takzvané influencery, kteří momentálně vládnou mladé generaci.

A nejnovější trendy v oblasti vývoje AGI?

Jeden z trendů je takzvaný multimodal AI. Z textů a učení AI na textech se firmy vydávají dále, protože se zjistilo, že lidstvo nevyprodukovalo dostatek textů, které by mohly AI naučit dost. Nyní se AI ubírá směrem učení se z videí (firmy to popírají, ale pravděpodobně konzumuje kompletně celý YouTube, TikTok, Instagram atd.).
Další trend a trend tohoto roku je učení AI v prostoru her. Hry jsou kvalitou svých enginů a zpracování velmi blízko realitě a Google a další společnosti trénují specializované modely v prostředí her. Zjistilo se totiž, že následně takto vytrénované modely mohou celkem obstojně fungovat v reálném světě.

No a hlavní rozdíly mezi úzkou umělou inteligencí (ANI) a AGI? A jak ovlivňují naše přístupy k vývoji?

Prvním problémem je, že nikdo nemá přesnou definici AGI. AGI podle shod odborníků sama o sobě bude mít několik stupňů, než přejde k takzvané ASI – Artificial Super Inteligence. Elon Musk žaluje OpenAI právě z důvodu, kdy tvrdí, že Microsoft si koupil veškerá práva na ANI (cokoli před AGI), ale OpenAI prý už v současnosti v laboratořích něco obdobného AGI má. Jde o postupný vývoj a dle mého výzkumu pravděpodobně nebude nástup AGI jako výbuch jaderné bomby, jak si ho možná někteří představují. Existují modely toho, jak roste zhruba inteligence ChatGPT vůči porovnání s mozky a inteligencí lidí a zvířat. Jestli se nemýlím, jsme teď na úrovni kočky. ChatGPT 3.5 byla na úrovni myši. Jde o přirovnání takzvaných parametrů v pojetí AI vůči počtu synapsí v mozku. Magické číslo je sto biliónů. Tolik má mít lidský mozek synapsí. Momentálně, jestli se opět nepletu, jsme veřejně na jednom biliónu synapsí.

Přiblížíte potenciál AGI pro změnu způsobu, jakým komunikujeme s technologiemi? Ovlivní to každodenní život lidí?

Vize předních odborníků, majitelů největších firem a dalších je, že se náš způsob ovládání počítače a technologií dost posune směrem k chatu. Jak lidé momentálně chatují s ChatGPT v jednom okně, budou čím dál více takto ovládat celkově počítač a popřípadě další technologie. Z vlastní zkušenosti nyní mnohem více než kdy dříve počítači diktuji, co chci napsat a nechat si odpovědět AI – v mém případě jde o kódy programů. Je to mnohem rychlejší a z mého pohledu efektivnější.

S nástupem AGI opět nikdo neví, co bude. Celkově je nástup AGI předpokládán v tomto desetiletí. Podle slov Sama Altmana rok 2029, podle interních leaknutých dokumentů z Open­AI teoreticky rok 2027. Podle vyjádření Elona Muska bude v roce 2025 na konci roku AI chytřejší než každý jednotlivý člověk na planetě. Nejde podle něj ale ještě o AGI. AGI je dle jeho tvrzení AI chytřejší než všichni lidé na planetě dohromady. Tato změna ovlivní náš život asi stejným způsobem, jakým ovlivnilo život lidí zavedení elektrického proudu. S jedním malým rozdílem. Zavádění elektřiny a vývoj ledniček, praček, televizí, počítačů, a následně AI trvalo dohromady téměř století. Vše založeno na elektřině. Nástup AGI bude trvat měsíce. Asi chápete rozdíl.

Svou roli mohou hrát vzdělávací instituce a organizace při přípravě studentů na novou realitu pracovního trhu s AGI… Nebo je to jinak?

Bude to znít hloupě, ale žádnou. Jak chcete ovlivnit něco, co ví všechno, co je dostupné na internetu, a odpovídá vám to v reálném čase, a dokonce to už v současnosti umí mluvit téměř nerozeznatelně od člověka?

Claude 3 umí splnit testy na úrovni střední školy, a to takové, které zadávají odborníci, řekněme, na biologii. Jejich kolegové, například učitelé matematiky, nejsou schopni tento test splnit ani s použitím internetu. Claude 3 jej dává. AGI je plánována tak, že bude hledat léky na rakovinu, zdroje energie, biologický výzkum a další. Je to dost nepředstavitelné. Ale bohužel, nebo bohudík, jde o realitu.

Které aspekty vzdělávacích systémů by měly být automatizovány pomocí AGI a které by měly zůstat v rukou člověka?

V rukou lidí musí zůstat pouze trénink malých dětí téměř od narození v tom, že cokoliv vidí na internetu a v technologiích, nemusí být reálné. Ať to vypadá reálně, jak chce. A toto samozřejmě bude platit i o odpovědích AGI. V současnosti AI takzvaně halucinuje. Vymýšlí si. AGI může mít své důvody, proč bude odpovídat lží. Ať už bezpečnostní, nebo etické. Rovněž nikdo nebude vědět, co přesně technologické firmy AGI zadaly jako nepřekročitelné hranice etiky, řekněme. Čili se bude muset jakýkoli výzkum a odpovědi AGI ověřovat. Pravděpodobně ale vznikne několik AGI v podobnou dobu. Každý technologický gigant bude patrně mít svou AGI. Pak lze ověřovat odpovědi u různých AGI.

Dokážete alespoň nastínit role, které by podle vás měla AGI hrát ve vývoji v následujících deseti letech?

Představte si nevyčerpatelného pracovníka pracujícího nepřetržitě. Navíc má takovou hezkou vlastnost, že se skutečně umí naklonovat. Hláška: „Kéž bych se mohl naklonovat“ v případě majitelů firem se stane realitou.

V současnosti je na vzestupu trend takzvaných AI agentů – virtuálních robotů, kteří si povídají sami mezi sebou a plní úkoly. Příklad je platforma Autogen od Microsoftu nebo před pár dny z mého oboru oznámený Delvin. První AI skutečný programátor, který zcela autonomně řeší zadané úkoly z Githubu. Má již úspěšnost 12 % bez asistence. Opět – je to něco nepředstavitelného. Je to zároveň pravděpodobně jeden z důvodů, proč ještě nemáme veřejně ChatGPT 5. Firmy samy ví, i když třeba mají takovou AI připravenou, že musejí dát lidstvu alespoň minimální čas se připravit.

Největší rizika a výzvy spojené s příchodem AGI do oblasti IT a ekonomiky?

Bohužel, nebo opět bohudík, se nástup AGI pojí s nástupem robotů. Tesla, které jako jedné z mála firem na světě věřím, že je schopna něco takového zrealizovat, začne během příštího roku prodávat své humanoidní roboty. Lze se na ně podívat na YouTube. Skladníci? Proč. Dělníci na stavbě? Uklízečky? Sami si asi odpovězte, kdo všechno může být nahrazen těmito stroji. Toto je možné pouze s rozvojem AI. Nebyl pro nás problém robotika, ale software pro takovéto stroje. Nyní se obojí spojuje a je to rychlejší, než se asi u nás v kotlině bohémů zdá. Stačí sledovat zahraniční YouTube z USA.

Jaké konkrétní oblasti nejpravděpodobněji zažijí explozivní růst a proč?

Explozivní růst zažijí stoprocentně výrobci chipů. Už teď Nvidia zdesetinásobil svou hodnotu a křivka asi ještě poroste. Na AGI totiž Sam Altman shání investici sedm biliónů dolarů. Ano – jde o 140 biliónů korun. HDP Čes­ké republiky je, myslím, něco okolo šesti biliónů korun. Stačí vám tato informace? Lze to dohledat. Pravděpodobně jde právě o investice do chipů a celkově infrastruktury pro AGI, která je dle čísel nepředstavitelná.
A pak si vybavte další oblast. Takzvaný One Man Content, o kterém jsem již psal. Lidé budou tvořit filmy, hry, zábavu – sami pro sebe, a popřípadě pro úzký okruh přátel a známých nebo rodiny. Sám se asi půjdu podívat na film v kvalitě Hollywoodu, jehož scénář nadiktuje můj syn AGI za pár hodin nebo dnů a ona to vyrobí.

Popsal byste klíčové dovednosti programátorů v éře AGI?

Zbudou v podstatě pouze programátoři AI. Ostatní se posunou do rolí analytiků a případně konzultantů procesů ve firmách, protože kód jako takový bude psát AI. Již v tomto roce se oblast automatizovaného programování posouvá o několik úrovní výše. Čili klíčové dovednosti a znalosti nelze přesně předpovědět. Určitě to bude kreativita, nahlížení na problémy z lidského hlediska vůči hledisku strojů, analytické myšlení.
Ale moje oblíbená hláška na závěr: hloupější to nebude. Myšleno AI. Zkuste si popovídat s Claude 3, o kterém se vedou diskuze, jestli už náhodou není trochu vědom si sám sebe.

připravila agentura KašparPR