Čeští investoři? Konzervativci, kteří se bojí rizika

Přes polovinu Čechů zhodnocuje své úspory některou z forem investic. Nejrozšířenější je u Čechů investování do podílových fondů, do kterých finance ukládá přes polovinu českých investorů. Oblíbené jsou také přímé nákupy akcií a dluhopisů, ale i moderní investiční nástroje a alternativní investice. K investování většinu Čechů motivuje především vyšší výnos, než jaký nabízí tradiční bankovní produkty. Ne vždy ale volí investiční produkt, který je pro ně vhodný. Ukázal to průzkum fintechové společnosti Bondster.

Nejoblíbenější formou investování jsou mezi českými investory podílové fondy (akciové, dluhopisové a další). Oproti loňskému jaru je má v portfoliu dokonce o 5 % investorů více. Vyplývá to z průzkumů společnosti Bondster. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Jejich popularitu si lze vysvětlit dlouhou tradicí a snadnou dostupností produktu, často ho svým klientům nabízí především banky nebo finanční poradci.

Z dat vyplývá, že Češi jsou investoři konzervativní, dle Asociace pro kapitálový trh mají Češi největší objem prostředků v dluhopisových fondech, až na třetím místě se umístily fondy akciové, ve kterým ale tuzemští investoři mají o téměř 40 % méně peněz než v nejoblíbenějších fondech. „Cena podílových listů v čase kolísá a konzervativní Češi se stále častěji zajímají o investice s pevným výnosem. U nás sledujeme významný nárůst zájmu o investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Ty nabízejí předem známý výnos a v případě nesplácení i jistotu vyplacení dlužné jistiny a úrokových plateb. Nemovitost v zástavě je prodána a ze získaných prostředků jsou uhrazeny pohledávky investorů. Riziko je tedy malé a výnos stabilní, což je pro většinu českých investorů to zásadní,“ komentuje výsledky průzkumu Pavel Klema, CEO české investiční platformy Bondster.

Češi jsou především konzervativní a rozvážní investoři
Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina českých investorů se považuje za rozvážné investory, tedy uvedli, že investují s cílem vyššího zhodnocení úspor, než jaké nabízí tradiční bankovní produkty a jsou si vědomi rizika ztráty v případě nepříznivého vývoje trhů.

U stále populárnějších investičních platforem nabízejících ETF či P2P byla koncentrace právě této skupiny rozvážných investorů. „Většina Čechů aktivně investujících na finančním trhu preferuje ve svých investičních portfoliích hlavně fondy a přímé investice do vybraných akcií a dluhopisů. Pro ty, kteří usilují o širší diverzifikaci svých investic a nechtějí být plně závislí na kolísavých tržních trendech, se nabízí pohled za hranice tradičních finančních nástrojů. Moderní investiční platformy, mezi které patří ty specializující se na peer-to-peer (P2P) investice, představují atraktivní možnost, protože umožňují diverzifikaci investičního portfolia již od nízkých částek a nabízí rozmanité investiční příležitosti s různou mírou rizika,“ komentuje Klema.

V průzkumu vyšlo najevo, že každý čtvrtý investující Čech se snaží být při výběru investic opatrný a hledá cestu 100% návratnosti svých peněz, i za cenu delšího horizontu. „Kdokoliv, kdo investuje, musí počítat s určitou mírou rizika a nespoléhat pouze na představu, že vždy dostane zpět 100 % investované částky. Realita investičního světa je taková, že výnosy jsou úzce spojeny s riziky, a i když je možné riziko minimalizovat, zcela se mu vyhnout nelze. Důležitým aspektem je tedy rozumná diverzifikace portfolia a pečlivý výběr investic, které mohou zahrnovat jak tradiční, tak alternativní investiční nástroje,“ zdůrazňuje důležitost informovanosti a promyšlené strategie při tvorbě a správě investičního portfolia Pavel Klema.

Podobná situace panuje u necelé čtvrtiny Čechů investujících do kryptoměn, kteří od svých investic rovněž vyžadují zejména stoprocentní návratnost, která ale obzvlášť na tomto trhu závisí na časování nákupu a téměř hraničí s hazardem. Investování do kryptoměn je vhodnější pro jednotlivce připravené na vyšší riziko, jelikož hodnota kryptoměn typicky často kolísá. Téměř 50 % majitelů nějaké z kryptoměn navíc uvedlo, že by investici při dlouhodobém poklesu prodalo.

„Bondster jako jediná platforma na trhu nabízí úvěry kryté kryptoměnou, o které je mezi investory velký zájem a nabídka se vždy rychle vyprodá. Nabízí tak dostupnější alternativu k přímému nákupu, například Bitcoinu, a umožňuje i investorům s menším kapitálem profitovat z růstu kryptoměn. Princip spočívá v tom, že při nesplácení je možné zajištěnou kryptoměnu prodat a vyplatit investory, což snižuje riziko,“ dodává Klema.

Češi počítají i s výkyvy hodnot svých investic
Co se výkyvů hodnot investic týče, čeští investoři jsou na ně připraveni. V případě, že by hodnota jejich investic klesla o 20 %, ukončilo by investování okamžitě jen mírně nad desetinu z nich.

„Přes polovinu investujících Čechů by v takové situaci zachovalo chladnou hlavu a sledovalo, jak se situace dál vyvine. Své investice by prodali až v případě, že by jejich hodnota klesala dál. Přes čtvrtinu respondentů navíc vidí v krizi příležitost a nízké ceny by využilo pro nákup dalších investic,“ uzavírá výsledky průzkumu Klema.

(tz)