Bojovník s odkazem T. Bati na štítu

Mieczyslawa Molendu, zakladatele havířovské firmy GASCONTROL, společnost s r. o., pod jejímiž ochrannými křídly postupně našla jistotu a budoucnost pětadvacítka dalších společností sdružených v rámci GASCONTROL GROUP, není jednoduché dostihnout. 24 hodin v jediném dni je totiž pro tohoto podnikatele, manažera, vizionáře a obdivovatele jednoho z našich největších podnikatelských osobností – Tomáše Bati, obrovskou výzvou k překonávání vlastních rekordů. Nicméně se podařilo a v klidu vyhřáté kanceláře, střežené pro tuto chvíli neústupnou asistentkou, pokládám panu Molendovi první otázku:

Každou z pětadvacítky firem zmíněných v úvodu jste se svými spolupracovníky vždy dokázal vydupat z téměř ničeho a vyzvednout ji v daném oboru na samotný vrchol. Jakých zásad se přitom držíte?

Abychom dosáhli svých cílů, tak si v první řadě musím získat pro jejich realizaci vhodné spolupracovníky. Tím myslím pracovníky či kolegy manažery, s nimiž lze realizovat určitě změny i specialisty znalé daného oboru, kteří mají samozřejmě také chuť podstoupit se mnou někdy až nemožné…

Jednou ze společnosti začleněných do Gascontrol Group netradičně podnik zabývající se živočišnou výrobou. Jak je možné, že i ten se za vaší podpory v krátkém čase vypracoval od ztrátovosti k ziskovosti a stal jedním z  nejmodernějších podnikům ve svém oboru v zemi?

V první řadě je to o přístupu vedení společnosti OVUS – podnik živočišné výroby v čele s jejím ředitelem Ing. Tomášem Milichem – o kterou tu jde.  Je to odborník se  skutečně vynikajícím tahem na branku. Musím konstatovat, že inženýr Milich je opravdovým nadšencem pro inovace a modernizaci firmy, který v prvé řadě preferuje nejen kvalitu výrobků, ale i kvalitu práce. Navíc dokáže získal pro rozvoj firmy i své zaměstnance – techniky i dělníky. S těmito předpoklady je pak provádění změn a dosahování cílů mnohem snazší. Musím ovšem konstatovat, že počátky změn v této firmě, byly pro všechny zúčastněné opravdu hodně, hodně náročné.

Říká se o vás, že máte dar vidět o něco dál za horizont a lépe tak odhadnout běh věcí příštích. Do jaké míry spoléháte na tuto okolnost?

Běh doby a potažmo i událostí příštích musí člověk jistě i trochu předvídat. Samozřejmě je to o průběžné a nepolevující práci, sledování dění nejen kolem sebe, ale jak jste říkal i sledování dění dál za vzdálenějším horizontem. Především je to i skutečnost, že své blízké spolupracovníky i zaměstnance vnímám jako partnery. Potom se i oni cítí jako součást firmy, respektive jako mí partneři, a na to se já i do určité míry spoléhám.

Obdivujete Tomáše Baťu, vyznáváte jeho filozofii. Do jaké míry to ovlivňuje vás samého a vaše podnikatelské aktivity?

Prvorepublikový podnikatel Tomáš Baťa byl nesporně velký člověk a až teprve velký byznysmen. Jeho tzv. „selské myšlení“, pracovitost, vize a nadšení pro rozvoj a vývoj nových věci vynesly tohoto člověka na vrchol, a přitom všem myslel hlavně i na vzdělávání a zabezpečení svých zaměstnanců. Neměli bychom zapomínat na to, že vývoj člověka je ovlivněn svými kořeny, z kterých si mnohé odnášíme do života, to znamená, v jakém zázemí vyrůstáme a zrajeme, tak se i formujeme dále do života. Mně osobně Baťová filozofie velmi ovlivnila a dodnes se snažím některé principy alespoň zčásti praktikovat ve svém podnikání. Filozofie Tomáše Bati by měla být předmětem výuky nejen na středních a vysokých školách, ale měla by být i předmětem mnoha vzdělávacích kurzů. Dnešní doba si takové „vzory“ žádá.

Na vše člověk nemůže stačit sám, a tak se i vy obklopujete schopnými mladými manažery. Co vše musí takový člověk splňovat, abyste si ho povšiml a vybral do týmu?

Můj výběr manažerů spočívá hlavně v tom, že tento člověk musí mít chuť se mnou pracovat, poctivě a naplno, důležité je samozřejmě i adekvátní a nejen technické vzdělání, a významnou předností jsou i životní a pracovní zkušenosti z minula. Pokud je to navíc člověk nakloněný cílům a rozvoji naší firmy, potom ho rád zařadím do svého kolektivu bez rozdílu, jestli je to žena nebo muž.

Po obrovském vypětí sil při týdenním maratónu je třeba „dobít baterky“.  Máte svůj osvědčený způsob?  

Přesto, že času na odpočinek je málo, snažím se o to alespoň po trochách o víkendu. Rád si přečtu dobrou knihu, a protože je třeba  udržovat velkou zahradu, pomáhá mi to v aktivním odpočinku. K tomu čas od času relaxuji i procházkami v našich Beskydech.

Jste zahrádkářem spíše praktikem nebo se vším všudy, tedy pídícím se po informacích ve snaze je co nejrychleji odzkoušet?

Jsem spíše zahradním praktikem, dělám různé udržovací práce, aby mně zahrádka nepřerostla a já se v ní neztratil.

Máte rád i šachovou hru. Co vám dává?  

Šachy jsou krásná hra a snažím se u ní relaxovat. Šachy jsou o kombinacích, promýšlení tahů a odhadování jejich důsledků, což přímo nutí k logickému myšlení, a to se pro podnikání hodí.

Připravil Jiří Novotný.