Ženy si pořizují děti bez otců

Aktivni_otcovstvi_zdroj_foto_LOMV Česku se podle nejnovějších údajů rodí téměř polovina dětí mimo manželství a nezanedbatelná část z nich nemá v rodném listu uvedeného otce. Bezpochyby se zde potkáváme s novým fenoménem, kdy si ženy pořizují dítě bez vyhlídky na rodinné soužití. Pro generaci svobodných žen bez partnera, kterým začínají tikat biologické hodiny, je to racionální řešení. Otázkou zůstává, nakolik toto řešení prospívá dětem.

Přítomnost otce nebo mužského elementu v péči o dítě od raného věku, je pro zdravý rozvoj dítěte velmi důležitá. To je obecně známý fakt, který potvrzují mnohé výzkumy. Nicméně dětství bez otce ještě nemusí být nutně nešťastné. Místo otce nebo partnera, který se o dítě pravidelně stará, může částečně zaplnit jiný mužský vzor – dědeček, skautský vedoucí nebo učitel v mateřské nebo na základní škole. Jak známo, že na těchto stupních vzdělávání muži u nás stále chybí. Deficit mužského elementu ve výchově dětí se tedy neřeší. A může se ještě prohlubovat.

Situace je taková, že v ČR přibývá dětí do 15-ti let vyrůstajících bez jednoho z rodičů. V 90% případů se jedná o domácnosti bez otce. Od roku 1995 se v ČR podíl takových domácností zvedl z 8 na 14%.  Důvodem je především rostoucí rozvodovost a fakt, že dítě je po rozvodu, ve většině případů, svěřováno matce. Přibývá ale i počet dětí narozených mimo manželství. V roce 2012 jich bylo 43%.

Martin Jára, psycholog a ředitel Ligy otevřených mužů

www.ilom.cz