Obrovské zázemí leží v tradici podstaty Janských Lázní…

Ing. Rudolf BublaNa dovolenou do lázní, dobře spát, zdravě jíst, chodit na procházky, chvilkami odložit své tělo fyzioterapeutům a hlavu nechat jenom snům, vypnout mobil a neotevřít notebook. Také tak občas uvažujete? Pokud to dovolíme, sráží nás totiž profesní starosti na kolena a stres se těší na každou naši chybu. Lázeňská péče a služby jsou jedním z odrazových můstků, jak se nedostat do propasti vlastní nemohoucnosti. Užívejme si možností, které máme na dosah ruky, třeba – jezděme do lázní.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, vede dnes zkušený manažer, Ing. Rudolf Bubla. V roli generálního ředitele má výborné nápady, smělé plány i chuť je dotáhnout do konce. Naznačil jen stručně:

Janské Lázně jsou státním subjektem, donedávna bez progresivního marketingu. Co jim dnes především chybí a co byste rád v roli generálního ředitele napravil?

Stále jim chybí mnohé, především je to ale jasná a reálná vize do budoucna, která zásadně určuje celé další směřování. Janské Lázně se v minulosti rozvíjely spíše spontánně a nesledovaly žádnou konkrétní představu. Přitom právě taková vize je alfa a omega každé úspěšné firmy. Těším se tak na okamžik, kdy ubude improvizace, zavládnou profesionální postupy a generální ředitel bude více leaderem a vizionářem, než operativním manažerem.

Čím se naopak lázně mohou pochlubit, v čem je jejich největší potenciál?

Je toho hodně. Proslulá dětská léčebna Vesna je sama o sobě fenoménem. Model komplexní péče o nemocné dítě, doprovázené spolupracujícím členem rodiny, nejčastěji matkou, je jedinečný nejen v Česku, ale i jinde ve světě. Obrovské zázemí leží v tradici podstaty Janských Lázní, v přírodních léčivých zdrojích, zkušenostech týmu lékařů a fyzioterapeutů, ve fantastické okolní přírodě Krkonošského národního parku, turisticky atraktivní oblasti. Stále platí, že Krkonoše jsou nejoblíbenější českou destinací pro zimní sporty a letní horskou turistiku. Toto vše je třeba využít a zhodnotit.

Jakou klientelu byste rád přivedl, jaké služby zavedl a čím nabídku obohatil?

Naše budoucí vize musí být prvořadě založena na prvotřídním léčení. V tomto směru vidím řadu možností nejenom v rámci České republiky, ale i v aktivní spolupráci se zahraničím. Opíráme se o kvalitní a osvědčené léčebné postupy, to již dnes ale nestačí. Musíme nekompromisně zvyšovat úroveň dalších služeb, a právě v tomto bodě máme velké rezervy. Určitě chceme promlouvat i do oblasti turistického ruchu a doplňovat služby tak, aby naše nabídka byla atraktivní pro nejširší veřejnost.

Myslíte si, že i státní lázeňský komplex může úspěšně podnikat?

Samozřejmě, takové příklady existují. Některé procesy jsou sice časově náročnější a komplikovanější, než v soukromé sféře, pokud je ale dobře známe, dokážeme s nimi pracovat. Statut státního podniku může dokonce přinášet určitou výhodu, a to především u zahraničních partnerů. Vytváří sám o sobě pozitivní renomé, těšíme se zvýšené důvěře. Velmi pozitivně se zde například odráží kvalitní podpora státní agentury Czechtourism.

Dá se předpokládat, že by se někdy lázeňské procedury obecně mohly stát určitou tělesnou hygienou, součástí životního stylu, kulturou, která bude patřit časem k samozřejmostem a bude součástí prevence vůči civilizačním chorobám?

Ano a již se to také několik let děje. Vidíme, jak rok o roku vzrůstá počet samopláteckých klientů, kteří investují do svého zdraví, do prevence, a učí se do lázní jezdit jak za zdravím, tak za aktivním trávením volného času. V posledních letech zaznamenáváme stále více těch, kteří dávají přednost pobytu v českých lázních před zahraniční dovolenou, pasivně „proleženou“ u moře.

Jak k takovému vnímání člověka přivést?

To je primárně o marketingu a o světě. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do sousedního Německa, které je lázeňskou velmocí. Velkou roli v tomto směru hraje také koncept státní politiky. Lidská populace stárne, demografické modely jsou neúprosné. Pochopitelně narážíme i na souvislosti s penzijním zaopatřením, se způsobem financování lázeňské péče, s udržením pracovně aktivního věku, prodloužením doby odchodu na penzi.

Velký prostor váš obor nabízí i podnikatelské a manažerské veřejnosti, lidem, které pronásleduje stres a stálá frustrace. Co byste jim u vás dnes doporučil? Budou některé speciální programy v Janských Lázních právě pro tuto klientelu?

To je volné pokračování předchozí otázky. Nejen prací je člověk živ a pro kvalitní reprodukci sil je nezbytné, aby dokázal aktivně odpočívat. Naše lázně mají obrovskou výhodu v tom, kde se nacházejí – v jedinečné lokalitě nejpopulárnějších hor v Česku. Toho jsme si vědomi a nabízíme i pobyty, kombinující aktivní odpočinek s léčebnou péčí a horskou turistikou podle individuálních schopností a preferencí. Nabídka pro samopláteckou klientelu, která chce dopředu čelit možným problémům spojeným se stresem z pracovní zátěže, již dnes začíná tvořit jeden z našich nabídkových pilířů.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi