S chytrými lidmi pracujeme rádi

Houdek_foto Pavel HorejsiV pořadí je toto druhý rozhovor, který na našich stránkách s Dr. Janem Houdkem, jednatelem a spolumajitelem společnosti INCO engineering s. r. o. čtete. Ten první byl loni v prosincovém čísle Prosperity a Jan Houdek, muž, kterého si nadmíru vážím, hovořil o tom, co je to podle něj úspěch. Tehdy tvrdil, že kromě invence především nepřetržitá cílevědomá a intenzivní práce. Tentokrát naznačil, že míra úspěchu vypovídá o tom, jak lidé dělají svou práci rádi a jaké z ní pociťují uspokojení. Zdánlivě prosté, logické a „normální“. Na druhé straně ne až tak jednoznačně definovatelné, protože odvádět svou
práci dobře, výtečně, jedinečně, to je proces, který se ladí po celý život. Výzva, jejíž přítomnost si uvědomíte až časem.

Těžní stroje a zařízení – od konstrukce až po uvedení do provozu a následný servis. Váš obor, který bude stále zlatým dolem. Suroviny se nepřestanou těžit, co lidstvo lidstvem bude. Jaké bohatství umí ze země dostat právě vaše technika? Je to jenom uhlí nebo jen železná ruda?

Naše technika pro vertikální dopravu je použitelná pro hlubinnou těžbu jakýchkoliv nerostů od uhlí přes různé rudy až po draselnou sůl.

Najdeme vaše zařízení pouze v zahraničí, nebo i u nás?

Najdete je doma i v zahraničí. Nicméně s přihlédnutím k tomu, že již řadu let exportujeme více než 85 procent naší produkce, je uvidíte hlavně za hranicemi. Vyvážíme hodně na ruský trh a dále máme zákazníky v Indii, Vietnamu a dalších zemích. Z blízkého zahraničí
dodáváme na Slovensko a do Polska. Ruský trh je pro vás tedy dost zásadním, od června tam pracuje dosud váš největší stroj.

Co všechno umí? A už ho zákazník zaplatil? Jak vlastně probíhá financování takové dodávky?

Je to skutečně náš dosud největší stroj a je schopen těžit v každém těžebním cyklu až
55 tun měděné rudy, kterou dopraví na povrch z hloubky 1300 m rychlostí 16,5 m/s, tedy
60 km/hod. Byl zprovozněn a předán začátkem června tohoto roku a k naší radosti pracuje zcela bezvadně. Zákazník za něj již zaplatil ve shodě ze smlouvou. Financování těchto
projektů závisí na dojednaných podmínkác v kontraktu. Obecně řečeno využíváme stále
častěji standardních bankovních instrumentů stejně jako např. exportního financování.

Obchodní vztahy mezi Ruskem a Českou republikou jsou komplikovanější než před
pár měsíci. Dotklo se to vaší společnosti?

Dosud ne, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že nepociťujeme z mezinárodní politické situace určité obavy. Ztráta či omezení ruského trhu by naši společnost citelně poškodily. Exportujete také do Polska nebo do Indie, kde jste podepsali letos v dubnu významný
kontrakt.

Který trh zkoumáte ještě? Jak by se vám líbilo třeba v Kolumbii nebo vůbec
v Jižní Americe? Je tamní prostředí opravdu tak nejednoznačné, jak se o něm tvrdí?

Obecně přemýšlíme o jakýchkoliv dalších trzích. Konkrétně již nějakou
dobu „zkoušíme“ nejen Jižní Ameriku, ale i USA a Kanadu, kde máme obchodní za-
stoupení. Etablovat se na novém trhu, kde nejste známi, však není snadné a je to dlou hodobý proces. Musíte tam mít místního zástupce, musíte být vidět na veletrzích, absolvovat řadu prezentací společnosti, zas a znovu předkládat reference z jiných teritorií a konečně vypracovat řadu nabídek, kterými vás potenciální zákazníci spíše jen cenově i technicky „testují“. Než se dostanete na tzv. bidder list velkých těžebních společností
(seznam schválených dodavatelů, resp. poptávaných výrobců), uplyne dost dlouhá
doba. Dále je nutné zákazníkům představit koncepci servisu, nejlépe ve spolupráci s místní firmou, kterou zná a důvěřuje jí. Jak vidíte, není to krátký či jednoduchý proces a je to současně pádná odpověď všem, kteří jsou přesvědčeni, že
lze trhy snadno měnit.

Diverzifikovat export je užitečné, ale také velmi drahé. Kam se vám dnes vyplácí vyvážet takové celky, jakými disponuje vaše portfolio?
Lze říci, že všude tam, kde najdeme zákazníka, který má zájem o naše výrobky a služby a který je připraven splnit podmínky kontraktu. Tím není myšleno jenom zaplacení smluvní ceny, ale i naplnění smluvních součinností z jeho strany, jako je stavební připravenost, zajištění montážní organizace v případě, že provádíme pouze šéfmontáž atd.

Je vás ve firmě málo, a přesto je za vámi „obrovský kšeft“. Čím je to vykoupeno? Nadlidskou efektivností? Promyšlenou spoluprací s chytrými lidmi?
Samozřejmě s chytrými lidmi pracujeme rádi a jistě jich ve firmě řadu máme. Nalézání a získávání dalších, ať již z nutnosti rozšiřování, nebo z důvodu nevyhnutelné generační obměny, není však jednoduché. Myslím si ale, že hlavním důkazem úspěchu je něco jiného. Je to skutečnost, že děláme svou práci rádi a z jejích výsledků pociťujeme uspokojení. Snažíme se vždy a za všech okolností dodat dobré stroje a jsme hrdi, když je po předání zákazníkovi vidíme bezchybně pracovat.

INCO engineering chrání své duševní vlastnictví patenty a užitnými vzory. Je to významné zhodnocení toho, co umíte. Jak vám pomáhají dobýt svět?

Dosáhnout a udržovat vysokou technickou úroveň plně a bezezbytku srovnatelnou se světovou konkurencí je základním atributem úspěchu. Musím říci, že toho jsme si byli vědomi již od počátku našeho podnikání. Po celá léta přikládáme velký význam našemu vlastnímu vývoji nových výrobků a jejich nepřetržitému zdokonalování. Snažíme se trvale zvyšovat jejich užitnou hodnotu, provozní spolehlivost, snadnost obsluhy a údržby a kategorickým imperativem je pro nás jejich nejvyšší možná provozní bezpečnost. Tomu se
věnujeme až s určitou vášní a dost možná, že i zde nacházíme dodatečnou odpověď na vaši předchozí otázku. V žádném případě nekonkurujeme pouze cenou, neboť to nepovažujeme ani za perspektivní ani za důstojné tradic českého strojírenství.

ptala se Eva Brixi