Mění v regionech věci k lepšímu

Více než čtvrt roku soutěžilo 60 neziskových organizací z celé České republiky o podporu veřejnosti v programu Era pomáhá regionům. V lednu se příspěvky drobných dárců sečetly a opět se potvrdilo, že lidé se o místní projekty, které mají pozitivní dopad na život v regionu, zajímají a jsou ochotni je i finančně podpořit. Ve 20 mikroregionech se celkem vybralo přes 1,7 milionu korun. Era mezi projekty rozdělí další dva miliony korun.

„Zájmem drobných dárců, kteří se do programu Era pomáhá regionům zapojili, i výší vybrané částky jsme příjemně překvapeni. Projekty podpořily stovky lidí po celé republice. Největší podporu veřejnosti získal projekt Hospicu sv. Jiří z Chebu, na nějž se vybralo více než čtvrt milionu korun. Dalším čtyřem neziskovým organizacím se povedlo vybrat částku přesahující sto tisíc. To považujeme za obrovský úspěch,“ říká Jitka Švejcarová, manažerka společenské odpovědnosti Ery.

Nejštědřejší byli lidé na Chebsku, Prácheňsku a na Znojemsku. Absolutním vítězem letošního ročníku Era pomáhá regionům se stal projekt Důstojné umírání v rodinném prostředí, který do soutěže přihlásil Hospic sv. Jiří v Chebu. Cílem je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím prostředí. Aby byla služba dostupná pro všechny potřebné, úhrady od klientů se drží na nejnižší možné částce. Peníze od drobných dárců a od Ery, celkem téměř 300 tisíc korun, půjdou na mzdu zdravotních sester. Mobilní hospic totiž není hrazen ze zdravotních pojišťoven.

Druhým nejúspěšnějším projektem se stala obnova historického plotu na zámku v jihočeském Borotíně, na který lidé přispěli více než 140 tisíc korun, Era přidala dalších 45 tisíc. „Chceme hlavně poděkovat, že se to povedlo,“ zdůrazňuje Jana Čermáková, předsedkyně občanského sdružení Barokní dvůr Borotín. „Sami jsme ještě uspořádali například akci novoroční pochod ke statku. Přišlo několik desítek lidí a chtějí pomoct. Jsme rádi, že se místní o projekt zajímají, a plot se tak snad podaří úplně dokončit.“

Trojici letošních nejúspěšnějších projektů programu Era pomáhá regionům uzavírá rekonstrukce společenského sálu kostela sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích na Znojemsku. Sál, na jehož rekonstrukci poputuje téměř 180 tisíc korun, slouží zejména k pořádání různých kulturních akcí a místní se po delší době těší na možnost jeho plného užívání. Jak říká zdejší farář Pavel Kafka: „Některé potřebné kroky už jsme podnikli v minulém roce, samotná rekonstrukce začala nedávno. Do poloviny února budeme hotovi. Chceme poděkovat všem, co přispěli. Zveme vás také na první ples, který se bude konat u příležitosti slavnostního otevření a proběhne 13. února.“

Jak to funguje?

Do programu Era pomáhá regionům se letos přihlásilo dohromady 222 projektů, z nichž odborná porota vybrala 60 nejzajímavějších – v každém mikroregionu tři. Projekt z každého regionu, kterému se podařilo získat nejvíce peněz od drobných dárců, dostává od Ery finanční příspěvek ve výši 45 000 korun, projekt na druhém místě vyhrává 35 tisíc a třetí v pořadí 20 tisíc korun. Lidé po celé republice na veřejně prospěšné projekty darovali více než 1,7 milionu korun, přičemž Era věnovala další dva miliony. Program Era pomáhá regionům ale není jen o penězích. „Projekt vnímáme jako velmi úspěšný, nejen kvůli finančnímu přínosu, který je pro regionální neziskovky mnohdy klíčový, ale také z pohledu oživení komunitního života v mikroregionech,“ vysvětluje Švejcarová.

Více informací najdete na www.erapomaharegionum.cz

(tz)