Auto už umyjete bezkontaktně

???????????????????????????????Síť samoobslužných automobilových myček CarWash, jež jako první ve svém sektoru v České republice zavedla bezkontaktní placení, zaznamenává rostoucí počet zákazníků využívajících tuto možnost platby. Společnost MasterCard s radostí oznamuje, že dle statistik CarWash došlo pouze po půl roce od uvedení služby již k realizaci 500 transakcí tímto způsobem. V současnosti jsou nainstalovány příslušné platební terminály ve čtyřech mycích boxech v Mladé Boleslavi.

Zavedení bezkontaktního placení se setkalo s pozitivním ohlasem ze strany zákazníků, o čemž svědčí vzrůstající počet plateb uskutečněných tímto způsobem. „Zákazníci si na novinku rychle zvykli a rádi se vracejí,“ říká Martin Mitterwald, jednatel CW plus provozující myčky CarWash v České republice, „denně je uskutečněna až třetina tržeb bezkontaktně. Služba je prozatím dostupná na naší pobočce v Mladé Boleslavi, ale plánujeme její rozšíření i do dalších mycích center.“

S možností bezkontaktního placení je zejména v jarních měsících snazší lépe zvládat očekávaný nápor motoristů. Celý proces mytí i placení je díky této službě rychlejší, plynulejší a zároveň zvyšuje pohodlí pro zákazníka. Podle informací Sdružení pro bankovní karty bylo v průběhu roku 2014 uskutečněno čtyřikrát více bezkontaktních transakcí v celkové hodnotě přesahující 108,3 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst objemu bezkontaktních plateb o téměř 380 %.

Miroslav Lukeš, generální ředitel společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko, říká: „Jsme rádi, že se akceptace bezkontaktních platebních karet neustále rozšiřuje do nových oblastí. Češi tak obhajují svou pozici jako lídra v přijímání nových platebních inovací, jež jsou pohodlné a rychlé.“

Dle průzkumu společnosti MasterCard by Češi nejvíce uvítali rozšíření bezkontaktního placení také v prostředcích veřejné dopravy, na čerpacích stanicích či v novinových stáncích.

(tz)