Jak danit lístek na hokej

Mistrovství světa v hokeji se blíží. Lístky na hokej můžou být vítaným dárkem pro zaměstnance či obchodní partnery. A co teprve vzít významného zákazníka přímo na stadion a sledovat zápas společně. Zní to lákavě, ale jaké to bude mít dopady na daňové povinnosti zaměstnance či firmy? Odpovědi na nejčastější otázky připravil daňový odborník poradenské společnosti PwC Česká republika Tomáš Hunal.

Jsou vstupenky na MS v ledním hokeji zdanitelným příjmem zaměstnanců?

Dostanete-li od zaměstnavatele lístek na hokej, daň z něj neplatíte. Zaměstnanecký benefit ve formě vstupenek na sportovní akci nepředstavuje zdanitelný příjem a není předmětem odvodů na veřejnoprávní pojištění, a to ani na straně zaměstnavatele. Podmínkou je to, že se jedná o nepeněžní plnění, tj. poskytnutí vstupenky nikoliv poskytnutí peněz na její koupi. Související náklad je pro zaměstnavatele daňově neuznatelný.

Co když společnost pozve svého obchodního partnera na hokej?

Daňový základ si tím nesníží. Jedná se o daňově neúčinný výdaj společnosti vynaložený na reprezentaci.

A jaký je daňový dopad na zaměstnance, který na akci doprovází klienta?

Žádný. Jedná se o výkon zaměstnání a návštěva sportovní akce zaměstnancem, který doprovází a jedná s klientem, nepředstavuje zdanitelný příjem.

Co když obchodnímu partnerovi darujeme vstupenky?

Z daní si nic neodečteme. Jedná o daňově neúčinný výdaj společnosti.

Pokud pozveme klienta na sledování hokeje do restauračního zařízení?

Výdaje na občerstvení při společném sledování hokejového zápasu nepředstavují daňově uznatelný náklad společnosti. Pronájem salonku je možné posoudit jako daňově uznatelný náklad pouze pokud se jedná o obchodní jednání.

A když pozveme klienta na sledování hokeje k nám do kanceláře?

Zde si z daní neodečteme nic. Ani výdaje na občerstvení spojené se společným sledováním hokejového zápasu nepředstavují daňově uznatelný náklad společnosti.