Vybírat obor pro slušný business je potřeba opravdu srdcem

OB5D6737Co je to vlastně business? Ekonomická kategorie? Poslání? Tvrdá data o ziscích nebo ztrátách? Filozofické otázky o vývoji světa? Strategie udržitelnosti? Vize a nápady? Možná nic z toho, možná od každého něco. Podnikání bude za čas třeba hledání sebe sama v kontextu příležitostí, ježse zásadně liší od těch dnešních, i když internet věcí není zas až tak našemu chápání vzdálený. Budeto v příštích staletích jen vášeň, nezkrotná touha cosi zkusit,radost z vynálezu, který napomůže uchovat planetu dalším generacím? Co bychom dali za to, kdybychom právě toto věděli…

Informační exploze bobtná a mnozí z nás se v ní ztrácejí. Proto se i prognózy tvoří obtížně, nehledě na to, že co platí dnes, je zítra nepoužitelné. Většina podnikatelů ale hledá jistoty, ať již obchodní, exportní, platební, morální. Napomoci mohou jen seriozní odborníci a firmy, jejichž produkty mají vysokou vypovídající a přidanou hodnotu. Patří k nim značka Coface Czech (COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko), kterou vede osobnost, jíž si nesmírně vážím. Je to Ing. Martin Růžička. Jemu patřily mé únorové otázky:

Reprezentujete společnost, která má výtečný přehled o vývoji světové a české ekonomiky. Neděsí vás někdy všechny ty informace, které naznačují, co Čecha nebo Evropana čeká nebo může potkat?

Pokud pracujete pro úvěrovou pojišťovnu jako já již 22 let a zažíváte, jak růstová období, tak i ta poklesová, pak máte dvě možnosti, buď vnímáte rizika subjektivně citlivěji než okolí, nebo naopak lehce tupěji. Já spíše vnímám rizika citlivěji a z praktických důvodů se snažím toto vnímání rizik nějak rozumově objektivizovat. Značným problémem je ale záplava informací, které máme k dispozici, ale přitom jen malou část těchto informací můžeme využít jako podstatné a relevantní, které jsou důležité pro vyhodnocení situace a případné rozumové objektivizování… Záplavu informačního balastu považuji v současné době za skutečný problém. Každý se snaží ke všemu vyjádřit a vydává soudy, bez dostatečných znalostí, které mnohdy již za dva dny neplatí. Toto ale některým jedincům nebrání se následně, bez ostychu, hlásit k názorům protikladným. Ale tak to bylo a bude, akorát ta záplava (jako každá jiná záplava) s sebou nese ten balast a znečištění proudu informací. A v konečném důsledku mě spíše děsí lehkost manipulace s informacemi a veřejným míněním při záměrném použití upravených informací. Pokud se vrátím zpět k otázce a mému profesnímu pohledu na ni, pak se při pojišťování pohledávek asi nejvíce děsím stavu, kdy riziko vyhodnotíme jako akceptovatelné a ukáže se, že jsme je hodnotili na základě upravovaných informací, které v případě firem nabývají různých podob od prasknutí bublin růstů po skandály s falšováním dat, končící většinou jejich krachem. Tady pak platí, že žádná firma není dost velká, aby nemohla zkrachovat.

Na druhé straně máte vynikající přehled o stavu podnikatelského prostředí, o jednotlivých oborech, víte, kterým odvětvím se daří a v čem by bylo docela zajímavé ještě pomýšlet na slušný business.

Slušný business můžeme bez nadsázky dělat skoro všude, přitom já jej chápu tak, že ten nejlepší dělá ten, kdo jej dělá s dlouhodobou vizí a se srdcem. Říct dopředu, kde se dá vydělat podnikáním hodně peněz, není tak jednoduché, přestože jsou asi obory, které jsou v současnosti více v kurzu a jiné zase méně, ale toto se časem mění. Jednou se daří více ocelářům, po nějaké době zase méně, jednou je více v kurzu farmacie, jindy zase informační technologie atd. Takže vybírat obor pro slušný business je potřeba opravdu srdcem, ale přitom většinou hlavně v rámci svých schopností a znalostí. Z kozla zahradníka neuděláte, nebo pokud ano, riziko jeho neúspěchu je velké…

Neláká vás to založit vlastní firmu? A jestli přece jen někdy ano, nač byste vsadil?

Ne, zatím o založení vlastní firmy neuvažuji. Stojím v čele renomované nadnárodní úvěrové pojišťovny a nacházím zde prostor k seberealizaci, tedy k podnikání v oboru a získání mezinárodních zkušeností a znalostí. Navíc pokud bych uvažoval o oboru, kde působím, tedy konkrétně úvěrové pojišťovně, pak potřeba vysokého vstupního kapitálu pro specializovanou pojišťovnu dost limituje mé možnosti jako jednotlivce. A nesázel bych v současnosti ani na jiný obor, zdá se mi, že mé dosud nabyté zkušenosti jsou mým silným uplatnitelným aktivem.

Jakou šanci na prosperitu mají například kasina nebo kontroverzní farmaceutické firmy?

Podle mého názoru společným jmenovatelem prosperity velkých korporací zmíněných farmaceutických firem nebo firem v oblasti hazardních her je úspěch jejich skrytého nebo otevřeného vytváření si poptávky. Pokud budeme mít za standard, že společenská elita hraje a schází se v kasinu, pak bude tento její styl chování zbytkem společnosti kopírován a prosperita kasin je, díky takto vytvořené poptávce, zaručena. U farmaceutických firem samozřejmě vidím společenskou potřebu jejich produktu na zcela jiné úrovni, přitom ale citlivě vnímám známé skandály, které odhalily manipulace s fakty, a tedy i zde neetické vytváření si společenské poptávky po jejich produktech.

Možná více než módní, tedy skutečně smysluplný business, lze očekávat ve zdravém stravování, výrobě čerstvých nechemických potravin, které budou akceptovat jiný životní styl, než měli naši předkové. Jak to vidíte?

Mezi moje hobby patří domácí vaření, takže umím ocenit zejména ty nechemické a kvalitní potraviny. A to i z důvodu, že při slabším amatérském kuchařském výkonu docílím s kvalitní potravinou docela slušného finálního efektu. Jinak zdravé stravování podléhá dost módnosti, tedy hlavně pojem zdravé. Co bylo považováno za zdravé, se po čase stává nezdravé apod. Takže jsem osobně vůči pojmu zdravé stravování lehce skeptický. Nicméně to neznamená, že by právě v této oblasti nemohl být dělán slušný business…

Co čeká mikrofirmy v České republice? V čem mohou najít prostor k seberealizaci? Ve službách pro svůj region? V sociální péči, ve sféře řemesel, při vynalézavosti směřující k životnímu prostředí?

Myslím, že většina tzv. mikrofirem si najde prostor všude tam, kde je nutné být především flexibilní. Pokud jejich činnost můžete nějak standardizovat a hromadně organizovat, pak je zde prostor pro velké korporace a tzv. úspory z rozsahu. Všude tam, kde bude potřeba individuální přístup a nápadité řešení, mají mikrofirmy prostor, alespoň do té doby, nežzautomatizují a zhromadní své služby nebo produkci a stanou se z nich firmy velké.

Většina ekonomických analýz přináší dobré zprávy, závěry jsou optimistické. Firmy chtějí investovat, nabírat zaměstnance a zvyšovat mzdy. Občané začínají zase utrácet. Není to předčasné mámení? Jsou tací, kteří tvrdí: počkejte za rok! Buďte rozumní… Nač by měl tedy rozumný hospodář myslet?

Správný hospodář musí prostě myslet vždy na zadní kolečka. Bez rezerv a nadoraz se nedá ani dlouhodobě žít, ani podnikat. Bohužel ale volání po krátkodobých ziscích a nereálném stabilním růstu často podrývá racionální chování správného hospodáře a ten namísto tvorby rezerv dělá cokoliv, jen aby docílil kýženého růstu. Posedlost růstem a strach z jeho přerušení může tak mít v konečném důsledku pro firmu horší dopad než krátkodobý negativní výkyv růstu. V důsledku krátkodobého tlaku dochází často k hazardnímu chování manažerů, k iracionálním rozhodnutím z dlouhodobého hlediska, nebo dokonce i ke zkreslování informací o současném hospodaření. Takže buďme za každých okolností rozumní…

Podnikání je také o úvěrech, splácení, placení faktur, pohledávkách, dobrých finančních službách. Co všechno velkým firmám nabízíte a čeho mohou u vás využít ty menší?

Jednoduše podnikatelům nabízíme ucelený systém pojištění a služeb, které jim v konečném efektu eliminují finanční dopad neplacení faktur od jejich odběratelů. Tento systém je dostupný jak menším firmám, tak i velkým korporacím, a to v různých modifikacích zohledňujících jejich potřeby. Každopádně si u nás majitelé a tzv. stakeholdeři firem, nebo jejich finanční manažeři, kteří spravují jejich investované peníze, mohou koupit klidnější spánek, protože starosti s neplacením a kompenzaci ztrát od určitého momentu přenesou na nás.

A nač byste nechtěl nikdy odpovídat?

Nevím, asi na otázky osobního charakteru nebo na manipulační otázky směřující k určitému výsledku, který stojí mimo hodnoty, které uznávám.

otázky připravila Eva Brixi