Slavnostním večerem k poctě Karla IV. zahájil činnost evropský ústav INSTITUTIO DIDACTICA CAROLINA

Karel IV_20160531_50B2388Slavnostním večerem v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze oficiálně zahájil ve středu 1. června 2016 svou činnost evropský ústav Karla IV., INSTITUTIO DIDACTICA CAROLINA, z. ú. Tématem akce, které se účastnila celá řada významných osobností, byl samozřejmě největší Čech a Otec vlasti Karel IV.

Slavnostní večer k poctě 700. výročí narození Karla IV. proběhl v reprezentativních prostorách Kaiserštejnského paláce. Jedenáctého českého krále a císaře římského si hosté akce připomněli nejen jako věhlasného vladaře, ale také jako zákonodárce, intelektuála a duchovního otce sjednocené Evropy.

Přítomné na akci, kterou provázel zakladatel ID Carolina, PhDr. Jan Vaculík, přišel pozdravit a vyjádřit svou podporu Ing. Zdeněk Štefek, radní SČ kraje pro oblast kultury a památkové péče. Ing. Štefek svou přítomností zastoupil hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Peteru, který převzal nad celým projektem ID Carolina záštitu. Přednášející, kmenoví členové Kolegia ústavu a jeho Správní rady, pak přednesli zajímavé, i méně známé informace o Karlu IV.

V poutavém programu promluvil Dr. Werner Jakobsmeier z Mnichova, který ve svém vystoupení, odvážně předneseném v českém jazyce, příznačně hovořil mimo jiné na téma osvojování cizích jazyků. Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Neurochirurgické kliniky ÚVN Praha, promluvil na téma záhadného zranění Karla IV., JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu Slovenské Republiky, se pak věnoval tématu „Karel IV. jako zákonodárce“ a prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., ředitelka Historického ústavu AV ČR, pohovořila o Karlu IV. od jeho narození, až po odkaz, který po sobě zanechal.

Zmíněno bylo také sídlo ID Carolina, statek v obci Kuchař, který byl začátkem tohoto roku ministerstvem kultury prohlášen kulturní památkou, a několik zajímavých připravovaných projektů ústavu, jako například výstava „Inkvizice – od Kladiva na čarodějnice po moderní profiling“, která odhalí nečekané paralely éry Karla IV. a moderní doby. Večerem provázelo hudební uskupení Quercus se středověkými světskými písněmi a na závěr samozřejmě nechyběl slavnostní raut

Podnětem ke vzniku ústavu ID Carolina je skutečnost, že s Karlem IV. není ani v Česku, ani v Evropě spojeno žádné specializované pracoviště. IDC nehodlá suplovat činnost vědeckých institucí. Svoji úlohu spatřuje zejména v přiblížení Karla IV. mladým lidem v celé Evropě a ve sjednocení pohledů na jeho osobnost v dějinách tak, aby byl jeho obraz v učebnicích všech zemí Evropy jednotný,“ říká zakladatel IDC, PhDr. Jan Vaculík, a dodává: „Symbolicky bude ID Carolina vyvíjet své aktivity z Česka směrem do Evropy, jak to činil Karel IV.“ PhDr. Vaculík zmínil také jednu z hlavních myšlenek IDC: „Každý z nás je součástí historie a historie je částí každého z nás….“

ID Carolina podporuje řada významných osobností, které se setkávají v Kolegiu IDC. Zvláštní poděkování za projevovanou podporu vyslovuje IDC hejtmanovi Středočeského kraje M. Peterovi, v jehož regionu leží sídlo ID Carolina v obci Kuchař.

(tz)