Jak se připravit na dovolenou, jak si nebrat práci s sebou a zvládnout návrat

Na dovolenou si jedou lidé od práce odpočinout, opustit svou práci jen tak bez přípravy a předání kompetencí si však většina pracovníků nemůže dovolit. Mnoho lidí navíc zůstává v kontaktu s kolegy či klienty prostřednictvím mobilu a e-mailu, i když jsou tisíce kilometrů od svého domova. Je to správné? A jak se do práce vrátit tak, aby se člověk z návalu práce „nezbláznil“?

Přípravy na dovolenou začínají několik dnů či týdnů před jejím začátkem. Rozhodně je důležité nezapomenout vyřídit záležitosti, které nesnesou odklad a pokud by zůstaly nevyřešené, hrozil by nějaký problém. „Důležitá je také domluva s kolegy, kteří budou pracovníka odcházejícího na dovolenou zastupovat . Je zapotřebí vyjasnit, které typy úkolů vyřeší sami, které počkají na návrat a kvůli kterým mohou případně zavolat v době dovolené,“ doporučuje Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Zastupující kolegové by měli mít přístup ke všem informacím a potřebným kontaktům. Je také dobré informovat nejdůležitější klienty o svém odjezdu – buďto předem telefonicky, nebo nastavením automatické odpovědi v e-mailu, ve kterém se vyplatí uvést kontakty na zastupující kolegy.

Důležitou otázku řeší pracovníci během dovolené: Mají zůstat v dosahu mobilního telefonu a e-mailu? Anebo je lepší nečíst zprávy a přijímat pouze hovory od přátel a rodinných příslušníků? V chytrých telefonech mají dnes téměř všichni uživatelé nastavený e-mail, a jsou tak k zastižení téměř nepřetržitě. V takovém případě může být vypnutí datového připojení osvobozující.

Někteří lidé vypínají nebo přesměrují svůj telefon. „Každý si musí zhodnotit, do jaké míry si váží svého volna a jak dobře má nastavenou zastupitelnost, aby tyto kroky neovlivnily pracovní výsledky,“ říká Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Czech. Platí však, že čím více ztratí během dovolené zaměstnanec kontakt se svou prací, tím lépe si odpočine.

Po návratu z dovolené je dobré nechat si alespoň jeden den volna na načerpání sil. Prvním pracovním krokem by mělo být určení priorit a cílů na první dny v práci, kdy bude třeba většího pracovního nasazení. „Při vyřizování e-mailů je dobré nejprve promazat nedůležité zprávy, které přišly do schránky. Jedná se o ty, které nevyžadují odpovědi, informační a propagační e-maily. Zároveň pracovník takto získá přehled o odesílatelích e-mailů a pak je podle důležitosti začne vyřizovat,“ radí Tomáš Surka. Je vhodné nejprve odpovědět klientům a až po vyřízení urgentních záležitostí začít věnovat čas dalším činnostem, dokud se zaměstnanec nedostane do běžného pracovního režimu.

(tz)