Marketingově orientovaná firma

5Na závěr letošního listopadu připravila Česká marketingová společnost ve spolupráci s profesním Klubem učitelů marketingu již tradiční podzimní seminář. Zúčastnili se ho v roli lektorů zástupci významných českých společností a reprezentanti našich předních univerzit, jejichž příspěvky spojilo téma Marketingově orientovaná firma. Konfrontace zkušeností významných manažerů, nositelů prestižních ocenění za přínos marketingu, a uznávaných vysokoškolských pedagogů v oboru, směřovala k posílení úzké vazby spolupráce obou stran a zkvalitnění procesu výchovy mladých marketérů. V programu vystoupil také nositel titulu Marketér roku 2015 ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, Lenka Kroupová, přední manažerka firmy Heineken, marketingový manažer z firmy Hollandia Jan Škoda a další.
V rámci tohoto setkání proběhlo vyhlášení již 12. ročníku soutěže Marketér toku 2016, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji své firmy či instituce, a všeobecně na rozvoji v oblasti marketingu.
Seminář se uskutečnil v prostorách Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze dne 30. listopadu 2016, a vedle zajímavých přednášek a vystoupení se stal i příjemným neformálním setkáním těch, kteří marketing na teoretické úrovni rozvíjejí a připravují mladou generaci marketingových specialistů, s těmi, kdo na špičkové úrovni a úspěšně marketing v praxi uplatňují.

(tz)