Ryze česká, bez zahraničního kapitálu, pro náš klid a bezpečí

hvpPro laika je někdy těžké vyznat se ve slovníčku pojišťoven. Dnes nejen sofistikované názvosloví, ale i obsah jednotlivých produktů vyžadují dobrou koncentraci proto, aby se daný subjekt dobře rozhodl a uzavřel takovou smlouvu, která mu dá záruku jistoty pro případ, kdyby… Hasičská vzájemná pojišťovna je pamětníkům dobře známá na základě historie, kterou má za sebou, současníkům však také – je to jediná česká komerční pojišťovna s českým kapitálem. V podobě, do jaké se dnes vyprofilovala, je na našem trhu 25. rokem. Loni ještě výrazněji než kdy dříve zacílila na podnikatelskou klientelu. I to byl důvod k otázkám, na které odpovídal Ing. Josef Moravec, ředitel odboru tvorby pojistných produktů:

Jaký produkt byl v loňském roce nejúspěšnější? Oč měli vaši klienti největší zájem?

Hasičská vzájemná pojišťovna má široké portfolio pojistných produktů a můžeme říci, že v roce 2016 se nejlépe dařilo podnikatelskému pojištění a povinnému ručení. Co se týká podnikatelského pojištění, prošlo v loňském roce proměnou a byl vytvořen i zcela nový produkt. Veškeré inovace v produktové oblasti byly podpořeny i marketingově. Povinné ručení vždy bylo důležitým pojistným produktem naší pojišťovny, jde o produkt, který následně umožňuje propojištění klientů v oblasti majetkových a odpovědnostních pojištění v malých městech a na venkově.

A jak se zapsala do povědomí novinka, pojištění Fortel? Z jakých oborů byla nejvyšší odezva?

Vzhledem k tomu, že jde o nový produkt, neumíme ještě přesně říci, který obor má nejvýraznější zastoupení, tuto situaci budeme moci vyhodnotit a kvantifikovat zpětně, nejdříve po roce, dle skutečných poznatků. Produkt je ale primárně určen pro drobné podnikatele a živnostníky. Snad lze zatím říci, že velmi zajímavé je pro klienta v rámci FORTELU pojištění odpovědnosti za škodu.

Dobře jste zapsaní v regionech, lépe řečeno v obcích. Co všechno dokážete pojistit?

V podstatě dokážeme pokrýt veškerou pojistnou potřebu v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti jak obcí, tak i organizací zřizovaných obcemi. V případě, že majetek obce zahrnuje např. lesní porost, dokážeme i zde nabídnout kvalitní pojištění. V obcích se nám dlouhodobě daří i díky spolupráci se sbory dobrovolných hasičů.

Liší se od sebe v principu pojištění obce a většího města?

Z pojistně technického hlediska, tedy z pohledu rozsahu pojistného krytí, v podstatě rozdíl není. Rozdíly jsou v nasmlouvaných pojistných částkách, limitech plnění, případně ve výši spoluúčastí. U větších měst se ale setkáváme častěji s konkurenčními nabídkami ostatních pojistitelů, a také zadávací dokumentace v případě výběrových řízení obsahuje mnohdy velmi specifické požadavky na pojištění. I v těchto případech je však Hasičská vzájemná pojišťovna schopna zadavateli vyhovět a vypracovat konkurenceschopnou nabídku.

Lze ještě přemýšlet o nějakém speciálním pojištění pro ženy, které by chtěly podnikat, drobné živnostnice, maminky na mateřské dovolené, babičky? Mnohé z nich mají ještě stále své nesplněné sny…

O specializovaném pojištění pro ženy podnikatelky neuvažujeme. Myslíme si, že naše stávající pojištění pokryjí potřeby podnikatelů bez rozdílu pohlaví, národnosti i barvy pleti. Navíc je to v našem právním prostředí nepřijatelné. Vzpomeňme na životní pojištění, kde úmrtnostní tabulky dlouhodobě hovoří ve prospěch žen, a přesto i zde je rozdílný přístup podle pohlaví nepřípustný.

Bohatou škálu pojištění skýtá skupina produktů nazvaná Pojištění organizací, například pojištění dobrovolných hasičů, myslivců, pojištění odpovědnosti charitativních a sociálních organizací. Spadá sem také pojištění odpovědnosti nadací? Mohou se vůbec pojistit?

Samozřejmě i nadace odpovídají za újmu, kterou způsobí jinému, a takovéto riziko umí Hasičská vzájemná pojišťovna pojistit. Může jít o standardní pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví, životě či škodu na věci, včetně následných finančních škod. Jsme samozřejmě připraveni v těchto případech vyjít klientovi vstříc a pojistit mu i jeho speciální požadavky, které mohou vyplývat z vlastního charakteru jeho nadační činnosti.

A co profesní uskupení, jako jsou svazy, sdružení, asociace, komory? Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, nebo Sdružení automobilového průmyslu, Hospodářská komora hlavního města Prahy? Mají nárok uzavřít nějaké pojištění?

Zajisté, i tato uskupení mohou/měly by uzavřít příslušné pojištění nejen na svůj majetek, ale i pojištění odpovědnosti za újmu, kterou mohou – jako každý jiný subjekt – způsobit. Hasičská vzájemná pojišťovna je i v těchto případech samozřejmě schopna připravit i těmto subjektům pojištění přesně na míru a podle jejich požadavků a potřeb.
V nabídce HVP je rovněž pojištění odpovědnosti zaměstnance. Co to v praxi znamená?

Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli, je jedním z nejrozšířenějších a nejdůležitějších pojištění vůbec. V tomto pojištění jsou kryty škody, které zaměstnanec způsobí při každodenní pracovní činnosti svému zaměstnavateli. Rozsah takovýchto škod a jejich pojištění pokrývá širokou škálu možných nepříjemných událostí – od poškození vybavení kanceláře v částce jednotek tisíc až po např. poškození sofistikovaného pracovního stroje v částce dosahující statisíce.

Hasičská vzájemná pojišťovna oslaví 25. výročí na českém pojistném trhu. Co to pro ni znamená?

Rok 2017 je rokem, ve kterém Hasičská vzájemná pojišťovna oslaví 25 let trvání své novodobé pojišťovací činnosti. Ačkoliv se od roku 1900, ve kterém byla pojišťovna založena, i od roku 1992, ve kterém byla obnovena, mnoho změnilo, něco se přeci jen nemění – stále jde o pojišťovnu ryze českou, bez zahraničního kapitálu a stále je naše pojišťovna patronem vašeho klidu a bezpečí. Věříme, že i následujících 25 let na trhu si udržíme svůj osvědčený standard a budeme stále rozšiřovat své služby ve prospěch svých spokojených klientů.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi  
www.hvp.cz