Thurn-Taxisové na zámku Loučeň 

0017__TWS3542-EditNa základě pozvání současné jednatelky a.s. Loučeň, paní Kateřiny Šrámkové, se zde o víkendu 23. – 24. září sešli členové starobylého evropského šlechtického rodu Thurn-Taxis. Loučeň byla od roku 1809 do roku 1945 rodinným sídlem česko-německé větve tohoto rodu. Podnětem k setkání bylo desáté výročí od znovuotevření zámku pro veřejnost a dvě stě let od narození knížete Huga Maximiliana Thurn-Taxise.

Jeho syn, kníže Alexander a vnuk Erich vybudovali z panství významné hospodářské centrum. Díky rozvoji zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, cukrovarnictví a investic do budování železnic, patřili Thurn-Taxisové do roku 1945 k největším zaměstnavatelům v regionu. V době, kdy předci rodiny Thurn-Taxisů na zámku žili, byla Loučeň hospodářko-průmyslovým centrem regionu. Panství a přilehlá pole, lesy i cukrovar dávaly práci mnoha lidem. Někteří členové rodiny pamatují na svoje šťastné dětství a dobu do začátku druhé světové války, prožité na zámcích Loučeň, Mcely a Lysá nad Labem. Současní majitelé zámku Loučeň považují za velikou poctu to, že příslušníci rodiny přijali jejich pozvání a viděli, s jakou pokorou je přistupováno k revitalizaci jejich bývalého sídla. To, jak se toto dílo daří, mohli posoudit například Antonín Bořek-Dohalský (Česká republika), Tomáš Czernin (Česká republika), Viktor Thurn und Taxis (Rakousko), Andreas Thurn und Taxis (Rakousko), Connie della Torre e Tasso (USA), Gaetano Oehmichen (Německo). Setkání rodiny na Loučeni podpořil i Dominik kardinál Duka, který osobně sloužil slavnostní mši.

„Je nám skutečně velkou ctí přivítat na zámku členy rodiny Thurn-Taxis, spřízněné mimo jiné s mnoha evropskými královskými rody. Zhmotnili jsme historii v hmatatelnou skutečnost, psala se novodobá historie Loučeně,“ uvádí Kateřina Šrámková, jednatelka a.s. Loučeň. „S jednotlivými členy rodiny jsme dlouhé hodiny hovořili o mnohasetleté historii jejich rodu. Historie erbů na zdech jakoby obživla. Jedná se vesměs o úžasné lidi, kteří jsou s českou historií a kulturou velice úzce spjati. Osobně se domnívám, že je podstatné na společnou historii nezapomínat. Nejedná se o posledních padesát let. Jedná se o staletí, po která podobná panství jako Loučeň byla ekonomickým i kulturním centrem příslušného regionu,“ dodává Kateřina Šrámková.
„Členové rodiny velice srdečně děkují paní Šrámkové a jejího týmu za přátelské přijetí. Děkují rovněž starostovi Loučeně panu Vinšovi a starostce Mcel paní Bešíkové,“ uvádí Viktor Thurn und Taxis. „Obzvláště poctěni jsme byli návštěvou Dominka kardinála Duky, který sloužil slavnostní mši. S velkou radostí vidíme, že zámek Loučeň žije a stále tak připomíná rodinu Thurn-Taxis a jejich dílo. Přesto zůstává tolik otázek otevřených.

Známe například jen velmi málo osudy lidí z tohoto regionu po roce 1945. Pro nás je návštěva Loučeně návratem ke kořenům a k evropskému normálu, kdy hranice pro občany Evropany, jejich ideje, názory a bytí nejsou nepřekročitelnou překážkou jako v minulosti,“ dodává Viktor Thurn und Taxis.

Rodina navštívila i další místa, která jsou historicky s rodinou Thurn Taxis spjata – zámek Mcely, cukrovar v Dobrovici, kostel a rodinnou hrobku v Sýčině u Dobrovice.

V modrém salónku

Sedící zleva:: Antonin Bořek-Dohalský junior (Česká republika), Andreas Thurn und Taxis a Konstantin (Rakousko), Connie dellaTorre e Tasso (USA), Viktor Thurn und Taxis a Camilla (Rakousko),Gaetano Oehmichen (Německo).

Stojící zleva: Benjamin Thurn und Taxis (Rakousko), Leonhard Pranter (Rakousko), Caroline Thurn und Taxis (Rakousko), Isabelle Thurn und Taxis(Rakousko) Thomas Materna (Rakousko), Ursula Czernin (Česká republika), Tomáš Czernin (Česká republika) Diviš Czernin (Česká republika).

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Fürstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007 je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci i rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí jedenácti labyrintů a bludišť, postaveném podle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/

Dvanáctý královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres.  Loučeňský labyrint je doplněn kruhem o průměru 10m. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým symbolem a připomínkouhistorie, ale především geo-energetickou spirálou nabitou pozitivní energií. Labyrint je kruhový, chartreského typu, s 11 řadami a kruhovým centrálním prvkem. Soudobý charakter a přitažlivost pro návštěvníky dodává dvanáctého labyrintu použití barevných prvků na jeho povrchu, ozvučení prostoru nad ním a možnost večerního nasvícení.

(tz)