Stavíme na předpokladu, že každý člověk chce být šťastný

Na první pohled mi vůbec nepřipadalo, že bych se nacházela na ortodontické klinice. Design, který mne obklopoval, připomínal spíše novodobý HUB, kde se lidé setkávají a inspirují se. Tento dojem svým způsobem nebyl daleko od pravdy. Svět rovnátek s.r.o. je přední ortodontická klinika s největším počtem spokojených pacientů v České republice. Své know-how zakládá na perfektní znalosti oboru, nejmodernějších technologiích, skvěle vyladěných procesech řízení, a především na nadstandardním přístupu, kterým se liší od ostatních. Proč tomu tak je, vysvětlil ředitel kliniky Daniele Mastracci, MBA:

Svět rovnátek je poměrně mladá klinika, na trhu působíte od roku 2015. Jak se zrodil nápad otevřít zařízení, které se věnuje převážně rovnátkům a krásnému úsměvu?

Sedmým rokem spoluvlastníme s Matúšem Valachem, s nímž společně řídíme kliniku Svět rovnátek, také firmu, která se zabývá prodejem ortodontických a zubařských pomůcek i materiálů. Za tu dobu jsme měli možnost důkladně poznat realitu české ortodoncie, ale také procestovat rozličné země a navštívit nepřeberné množství klinik, které se zabývají všemi oblastmi zubního lékařství. A srovnávali jsme. Všimli jsme si, že čeští lékaři jsou profesně na velice vysoké úrovni. Co jsme však ve zdejším prostředí postrádali, byl prvotřídní a na pacienta orientovaný servis. Viděli jsme zde značný potenciál a měli řadu nápadů, jak by se to vše dalo vylepšit. Svět rovnátek je tedy logickým vyústěním našich zkušeností.

Česká společnost je poměrně konzervativní. Rovnátka dlouhou dobu nebyla v kurzu nebo byla považována jen za dětskou záležitost. Vám se však daří a klientů přibývá. Čím si tento obrat vysvětlujete?

Když jsme začínali, setkávali jsme se s tím, že nejen potenciální pacienti, ale také samotní zubní lékaři měli vžitou představu, že rovnátka jsou záležitost určená primárně dětem. Lidé se domnívali, že po pubertě již nemají efekt! Jako by zde panovala představa, že život končí ve třiceti a pak už nemá smysl snažit se na sobě cokoli změnit. To je vlastně jeden z výrazných kulturních rozdílů, které jsem zpozoroval mezi Českem a Itálií. Ital by nikdy neprohlásil, že něco nemá cenu, a to dokonce ani má devadesátiletá babička! Naštěstí se ale i česká mentalita mění a život je po třicítce, ba i po padesátce bohatší než kdykoli předtím. Lidé jsou odvážnější a hledají možnosti, jak se cítit dobře. Ve velké míře si uvědomují, že pěkný vzhled může přinášet řadu benefitů, ať už je to subjektivně vyšší spokojenost, lepší kvalita života, pocit větší svobody a sebevědomí, pozitivní hodnocení a komplimenty přicházející z okolí. A krásný úsměv v tomto vzorci zcela jistě hraje svou roli.

Lidé vás cíleně vyhledávají. Upřednostňují Svět rovnátek před jinými ortodontickými klinikami. Proč?

Souvisí to s několika faktory. Dva jsem již zmínil. Další věc je informovanost, která se stala jedním ze základních pilířů našeho úspěchu a popularity. Zkusili jsme využít rozličné kanály a předávat lidem informace takovou formou, která je pro ně nejbližší. Poskytujeme zájemcům informace prostřednictvím webových stránek a reklamy v médiích. Důležité pro pacienty je také naše první setkání. Odehrává se jako vstupní konzultace zcela zdarma. Představuje příležitost se zeptat na vše, co pacienta zajímá, zkonzultovat to, z čeho má obavy, jaká má od léčby očekávání. Zakládáme si na férovém přístupu. Naším cílem není vyvíjet nátlak, ale přispět k dobrému pocitu, k čemuž také patří respekt k lidem, kteří mají životní změnu plně v rukou. Pacient se může pro léčbu rozhodnout, ale také si celou věc může ještě promyslet.

Jsme vyhledáváni pro naše nadstandardní služby. Snažíme se klientům vždy maximálně vycházet vstříc, komunikovat. Žádná otázka pro nás není tabu. Vytváříme prostředí i atmosféru, v nichž z našich pacientů opadá pocit strachu či úzkosti. Ale bez našich lékařek, které jsou v celosvětovém srovnání považovány za špičkové kapacity oboru, by to nešlo. Jejich autorita je nezpochybnitelná a přístup k pacientům v rámci republiky, troufám si říci, ojedinělý. Jsou pečlivé, naslouchají, jsou lidské a laskavé. A lidé se vracejí skutečně rádi tam, kde je o ně skvěle postaráno, tam, kde se cítí vítáni.

Dalším faktorem, který má bezpochyby na zájmu pacientů o Svět rovnátek podíl, je extrémně konkurenční cena, jež je výsledkem zhodnocení procesů na klinice a jejich optimalizace.

Jak takové efektivity dosahujete?

Rozebíráme každý proces do nejmenších de­tailů a podrobujeme jej preciznímu logickému zhodnocení. Každý obor má svou tradici, dogmata či zažité postupy. Nikdo neví, proč se vlastně věci dělají takovým způsobem, jakým se dělají. My se však ptáme na opodstatnění takového jednání, zda má smysl, jde-li vylepšit. A posléze všechny dílčí kroky upravujeme tak, aby odpovídaly našim představám a přispívaly k bezchybnému chodu kliniky.

Technologie značně změnily zubní lékařství. Jak se podepsaly na vývoji rovnátek?

V současnosti se ortodoncie dynamicky vyvíjí a v následujících deseti až patnácti letech prodělá radikální proměnu. Už dnes se začíná prosazovat digitální ortodoncie – kdy například mapování skusu probíhá čistě digitální formou a rapidně se snižuje doba, kterou pacient musí trávit v ordinaci. I my se tímto směrem ubíráme. Digitální technologie nám umožňuje vytvářet přesnější diagnózy a plán léčby skutečně šitý na míru až do posledního detailu. K dispozici máme 3D modely skusu a zubů, na jejichž základě můžeme léčbu pečlivě analyzovat a kontrolovat. Můžeme například zvolit takové dráhy pohybu zubů, díky nimž bude požadovaného efektu docíleno v co nejkratším čase, co nejšetrněji, s přesností na desetiny milimetru. Pacient tak má mnohem lepší představu o tom, co se v průběhu léčby, která je méně bolestivá, pohodlnější a v kombinaci s moderními materiály často zcela diskrétní, bude dít.

Ortodoncie ale není jediným zaměřením kliniky. Jaké další služby nabízíte?

Většina pacientů k nám přichází jednoduše proto, že touží lépe vypadat. Přejí si životní změnu. A pěkný úsměv může být jejím základem. Někteří lidé k nám ale zavítají také proto, aby se zbavili estetických nedostatků – například si přejí zjemnit asymetrie tváře. To vše estetická medicína dokáže řešit. Spolupracujeme s nejlepší lékařkou tohoto oboru v Praze a společně vytváříme ta nejkomplexnější řešení pro celkovou obličejovou krásu a symetrii. Je zajímavé, jak dokonce samotná léčba rovnátky dokáže změnit celkovou harmonii tváře. A tak se ortodoncie a estetická medicína výborně doplňují a umožňují nám pacientům nabídnout ještě větší přidanou hodnotu.

Kdo je vaším typickým klientem?

Ženy nepatrně převažují nad muži, většina pacientů spadá do věkové kategorie mezi třiceti a pětatřiceti lety, ale máme v péči také ty o mnoho mladší či starší. Jde zejména o lidi, kteří o léčbě rovnátky přemýšleli dlouhá léta, ale neodvažovali se do ní pustit, dokud se k nim nedostaly informace, že existují také pohodlná a neinvazivní řešení a mnohdy prakticky neviditelná řešení. U starších pacientů máme také vynikající výsledky, když jde o přípravu chrupu a čelistí na implantáty. Pokud se totiž tento zákrok špatně naplánuje a implantáty nesedí, může to vést k celoživotnímu trápení. Proto není výjimkou, že nás vyhledají i lidé přesahující hranici šedesáti let.

Chystáte se otevřít v rámci ČR další kliniky, popřípadě expandovat do zahraničí? Jak vidíte vizi budoucnosti Světa rovnátek?

Začátkem příštího roku otevřeme kliniku v Brně. Určitě bychom rádi expandovali i do dalších měst a také na Slovensko. Cestou franšízy se vydávat nebudeme. Nad klinikami chceme mít přímou kontrolu. Do budoucna bychom se rádi věnovali komplexnějším řešením se zaměřením především na estetickou stomatologii. A k tomu poslouží také silnější spojení s estetickou medicínou.

Pro rozvoj Světa rovnátek jsou nezbytné i další posily týmu. Ortodontistů v republice není mnoho. Jak tuto situaci budete řešit?

V Česku je ortodoncie chráněným oborem. Nemůže ji vykonávat běžný zubní lékař, jako tomu je ve zbytku Evropské unie. K jeho provozu je nutné mít speciální atestaci. To má své klady i zápory. V praxi to pro pacienty znamená nedostatek odborníků a dlouhé čekací lhůty. Pro kliniku je to samozřejmě výzva. Zamýšlíme nabírat velice zkušené kolegy ze zahraničí. Pro ně je to také velice zajímavá příležitost, protože díky našim lékařkám máme ve světě skvělé renomé. Jsme prestižní klinika s výsledky. Máme obrovský počet spokojených pacientů. A to je atraktivní i pro budoucí zahraniční spolupracovníky.

Jmenoval jste Matúše Valacha, který je spoluvlastníkem kliniky. Jako manažeři jste sehraný tým. Co má každý z vás na starost?

Klinika by nemohla zdravě fungovat bez vynikajícího týmu. S Matúšem Valachem máme kompetence jasně definované, každý využíváme svůj talent a klinika díky tomu prospívá. Matúš Valach má vynikající organizační schopnosti. Design a optimalizace procesů jsou v podstatě jeho dílem. Má na starost finanční management. A zabývá se tím, jak náš tým do procesů, na nichž klinika stojí, správně zaangažovat. V mých kompetencích je především komunikace s klienty a médii, tvorba firemní kultury a celkové image Světa rovnátek. Společně pak řešíme veškeré marketingové strategie a aktivity. Myslím, že se nám dohromady podařila báječná věc. Měli jsme jasnou vizi, kterou se nám povedlo vtělit do firemní kultury, jíž všichni naši kolegové přijali za svou. A bylo krásné pozorovat, jak se celý náš tým semkl a na společné vizi pracoval. Díky tomu je Svět rovnátek úspěšný nejen navenek, ale i uvnitř.

Všimla jsem si, že zaměstnáváte zejména ženy. Proč?

Ženy jsou otevřenější, lépe řeší balanc mezi pracovním a osobním životem. Právě možná díky tomu dokáží lépe rozlišit, co je skutečně v životě důležité. Nemuseli jsme řešit to, co by pravděpodobně mohlo nastat v případě mužského kolektivu – určitou řevnivost, soutěživost, snahu prosadit vlastní ego. Díky ženám se tým podle mého názoru také dokázal lépe stmelit a přijmout naši společnou vizi a naplnit ideu toho, aby se u nás pacient skutečně cítil jako v bavlnce.

Charakteristický znak kliniky – všichni se usmíváte a máte stále dobrou náladu. Ve zdravotnictví to nebývá zvykem…

Stavíme na předpokladu, že každý člověk chce být šťastný. A zároveň kliniku budujeme a pečujeme o ni opravdu srdcem. Milujeme to, co děláme. S Matúšem Valachem se snažíme jít příkladem, vytvářet dobrou atmosféru. Zajímá nás, co je důležité pro každého člena týmu, po čem touží, o čem sní, čeho by chtěl v rámci profesního života dosáhnout. A snažíme se v tom našim lidem pomoci. Nasloucháme. Zaměstnanci chodí do práce rádi, baví je tvořit Svět rovnátek. A to se klinice vrací v podobě spokojených pracovníků i pacientů.

ptala se Kateřina Šimková