Online recepce přináší zrychlení a zjednodušení chodu bez fyzických pracovníků

Automatizovaná recepce není otázkou budoucnosti, ale aktuální potřebou řady firem, která existuje již dnes. Služba společnosti SSI Group Online recepce nabízí robotizaci práce recepčních a pomáhá udržet základní chod kanceláře či celé budovy s minimalizací lidského faktoru. Toto plně funkční řešení umožňuje firmám za pomoci nejmodernější techniky vyrovnat se s nedostatkem fyzických pracovníků na recepci a zároveň urychluje i zjednodušuje celý provoz.

„Online recepce si snadno poradí s každodenními činnostmi recepce a jejím běžným provozem. Přivítá návštěvy, poskytuje informace, vydává návštěvní karty i zapomenuté karty zaměstnancům, odbaví poslíčky i objedná taxi. Každý uživatel má přístup do návštěvního systému, kde může každou návštěvu jednoduše nahlásit předem a Online recepce ji pak odbaví ještě rychleji, než lidská obsluha. Mysleli jsme na všechno, i na to, že ne každou situaci je možné přesně předvídat. Ty méně obvyklé činnosti tak spolehlivě odbaví operátor našeho dohledového centra přes videotelefon,“ říká Jaroslav Čehovský ze společnosti SSI Group, která službu automatické recepce nabízí.

Online recepce není samostatným zařízením, ale souborem navzájem dokonale propojených technologií, včetně již existujících technologií budovy. Nedílnou součástí je tak například online návštěvní systém přístupný všem nájemcům nebo propojení se stávajícím elektronickým přístupovým systémem v budově. Cílem je, aby automatizovaná recepce fungovala se zabezpečením budovy jako jeden celek, a tím se stala jeho přirozenou součástí.

„Tato nová služba nabízí pomocí moderních technologií bez využití zaměstnanců nejen zrychlení procesu odbavení návštěv, ale také možnost využití Online recepce jako informačního centra. Firmám odpadá nutnost shánění vhodných pracovníků recepce, celý proces se zjednodušuje, a zároveň se snižují provozní náklady,“ říká Jaroslav Čehovský ze společnosti SSI Group.

(tz)