Generace Z má podnikavého ducha, zaostává ale třeba v networkingu či v řešení konfliktů

Ilustrace Pixabay.com

Generace Z, tedy lidé narození mezi roky 1997 až 2012, tvoří podle dat společnosti Bloomberg zhruba 32 procent světové populace, čímž pokořila předcházející generaci mileniálů. Nejstarší členové této generace již pronikají i na pracovní trh. Čtyři z deseti „dětí nového tisíciletí“ přitom plánují podnikat, blízká je jim i takzvaná gig ekonomika. Podnikatelé a manažeři z řad generace Z budou dle odborníků i výsledků průzkumů vynikat pílí a dobrým zacházením s penězi, problémy jim ale může působit řešení konfliktů, networking, vyjednávací dovednosti, mluvení na veřejnosti či neschopnost přijímat kritiku.
Pracovnímu trhu v současné době co do početnosti vládne generace mileniálů, podle dat společnosti Allianz Group budou do roku 2025 lidé z této generace tvořit až 75 procent globální pracovní síly. Logicky ovšem bude v běhu let ubývat pracujících z generací starších, jako jsou baby boomers a generace X a na jejich místa začne proudit generace mladší: generace Z, tedy lidé narození mezi roky 1997 až 2012. Ta podle dat společnosti Bloomberg momentálně tvoří zhruba 32 procent světové populace, čímž pokořila předcházející generaci mileniálů. Ano, velké procento z nich jsou ještě děti, nejstarší členové této generace již ovšem pronikají i na pracovní trh. Během dalších několika let je ve světě práce a byznysu budeme potkávat stále častěji. Co od nich vlastně máme očekávat?

Chtějí podnikat

Podle průzkumu vzdělávacího portálu Online Schools Center celých 41 procent příslušníků generace Z plánuje pracovní kariéru podnikatele. Z těch, kteří již pracovat začali, se pak dle loňského průzkumu portálu Upwork celých 46 procent pohybuje v takzvané „gig ekonomice“, tedy v oblasti freelancingu a externích dodavatelů. To jim oproti standardním formám zaměstnání poskytuje kýženou flexibilitu i možnost pracovat na „srdcových“ projektech, aniž by se vázali plnými úvazky. Vzhledem k těmto číslům lze tedy v dalších letech očekávat nárůst mladých podnikatelů z této generace. Lze nějak odhadnout, jak se jim bude dařit? Podle nedávné studie společnosti The Workforce Institute se lidé z generace Z považují za velké dříče: celých 32 procent z nich svou generaci označuje za vůbec nejpracovitější ze všech současných generací. Na druhou stranu však mezi nimi panují obavy, že je jejich vzdělání dostatečně nepřipravilo na řadu úkonů, bez nichž se podnikatelé neobejdou: 26 procent se necítí dostatečně kompetentních ve vyjednávání, 24 procent v networkingu a mluvení na veřejnosti a 29 procent v řešení konfliktů. Celá pětina pak tvrdí, že nedokážou přijímat kritiku ohledně své práce. „Lze ale očekávat, že se mladí podnikatelé z této generace v těchto ohledech budou chtít cíleně zlepšovat. U generace Z můžeme pozorovat silnou touhu po osobním rozvoji, podobně jako u mileniálů. Ovšem na rozdíl od předchozí generace, která preferovala, aby jim vzdělávání a získávání nových dovedností zajistil zaměstnavatel, mladí z generace Z se o svůj rozvoj chtějí starat sami, a to ať už pomocí online kurzů, na workshopech a přednáškách, nebo s pomocí placeného kouče. Mladým podnikatelům se rovněž vyplatí využívat služeb zkušených interim manažerů, kteří jim mohou posloužit jako mentoři přímo v praxi,“ uvádí Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje poradenství a interim management malým a středním podnikům.

Lidští manažeři s dobrou finanční gramotností

Vzhledem k tomu, že většina generace Z vyrůstala v době globální ekonomické krize po roce 2008, se též na rozdíl od mileniálů vyznačuje poměrně silným důrazem na rozumné nakládání s financemi, což je poněkud přibližuje generaci baby boomerů. Ve světě podnikání, kdy malé a střední firmy krachují především kvůli finančním problémům, se jim tato tendence tudíž může velmi vyplatit. A to ať už povedou vlastní byznys, nebo se stanou manažery. Můžeme totiž očekávat, že stejně jako bude v následujících letech přibývat mladých podnikatelů, porostou i počty jejich manažerů z řad této generace. Ostatně již během deseti let by mileniálové a lidé generace Z měli zabírat již 58 procent pracující populace. Co od nejmladších manažerů tedy, kromě již výše uvedeného, očekávat? „Manažeři z generace Z se s největší pravděpodobností velmi dobře ztotožní s trendy volné pracovní doby, home-office či práce odkudkoliv a nebude jim činit žádný problém pracovat s externisty. Lze očekávat i výrazné zaměření na lidi: jelikož členové této generace sami v zaměstnání preferují osobní přístup a komunikaci z očí do očí, nebude jim pravděpodobně dělat problém takto jednat se svým týmem a podřízenými,“ říká Jiří Jemelka. Odborníci se také vesměs shodují, že manažeři z generace Z budou empatičtí a budou prosazovat rovnost a věkovou i genderovou diverzitu.

(tz)