Potřebné změny se prosazují snadněji, než by se mohlo zdát

Jiří Peroutka

Udělat něco, co pomůže ostatním a mít z toho dobrý pocit a radost. Zabývat
se tím, co firmu nebo její zaměstnance naplňuje a je v souladu s dobrými mravy a základními hodnotami lidství. Možná i tak by se dal charakterizovat přístup dm drogerie markt k tomu, jak být na trhu subjektem nejen užitečným a vítaným, ale zároveň tím, který se snaží být ve správný čas na správném místě. Značka dm není vnímána jen jako příležitost, kde se dobře nakoupí drogistické zboží a kosmetika.
Už dlouho představuje symbol společenské odpovědnosti a šetrného přístupu k přírodě. Že to není náhoda, ale záměr, o tom jsme si povídali s Jiřím Peroutkou, manažerem komunikace dm:

Proč dm uzavírá partnerství se společensky odpovědnou značkou share?

Jednat příkladně ve svém okolí je jedním z hlavních principů filozofie společnosti dm. Mezi to řadíme i pomoc v sociální oblasti. Spolupráce se značkou share nám umožňuje cíleně pomáhat tam, kde je to zapotřebí. A to nejen v rozvojových zemích, sociální problémy se objevují i v Evropě. V případě České republiky navázala značka share spolupráci s Českou federací potravinových bank. Prostřednictvím této aktivity share chceme pomoci zprostředkovat vydání až 60 000 hlavních jídel potřebným. Zdá se to až neuvěřitelné, ale jedna porce kvalitního jídla je pro mnohé lidi stále luxusem.

V čem se liší partnerství s u vedenou značkou od dalších společensky odpovědných kroků dm?

Značka share jednoduše a transparentně pomáhá potřebným. Tento způsob pomoci je přitom snadné přenést do každodenního života. Nejde o žádnou časově omezenou charitativní sbírku, jednoduše obdarováváme tím, že nakupujeme věci naší běžné spotřeby. Za každý zakoupený produkt značky share poskytne společnost spolu se svými partnery odpovídající produkt nebo službu člověku v nouzi podle zásady 1 + 1. Odpovídající pomoc přitom spočívá v darování produktu, který pomůže uspokojit stejnou základní životní potřebu jako produkt značky share. Zakoupením jednoho nápoje pomůžete zajistit pitnou vodu na jeden den, zakoupením libovolné potraviny darujete jedno hlavní jídlo a zakoupením každého hygienického produktu přispějete k distribuci mýdla v některé z rozvojových zemí.

Jak oceňují zákazníci orientaci dm na společensky odpovědné chování a důraz na ­trvale udržitelný rozvoj?

Akcenty společensky odpovědného chování a trvalé udržitelnosti se prolínají rozhodováním a jednáním celé společnosti dm. Naše zákazníky se snažíme v otázkách sociální odpovědnosti a trvalé udržitelnosti dál vzdělávat a ukázat jim, že změna v chování směrem k udržitelnějšímu a ohleduplnějšímu způsobu života je snazší, než se může zdát. Již mnoho našich zákazníků s námi tyto hodnoty sdílí. To dokazuje i jejich zapojování do společensky odpovědných aktivit, ať už jde o Sbírku potravin, nebo Giving Friday, u kterých každý rok zaznamenáváme nárůst vybrané materiální či peněžní pomoci. Proto chceme svým zákazníkům nabídnout další příležitost, jak efektivně pomáhat. Výsledky našich aktivit v oblastech společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti nám potvrzují, že jdeme správnou cestou.

Zajímá mě i postoj vlastních zaměstnanců a obchodních partnerů. Musíte vynakládat velké úsilí, abyste je přesvědčili o správnosti svých záměrů?

Ze strany partnerů i spolupracovníků zaznamenáváme velmi pozitivní ohlas. Celá řada našich úspěšných CSR aktivit dokazuje, že jako obchodní společnost můžeme jít příkladem a že ve spojení se zainteresovanými spolupracovníky a partnery dokážeme být silní a naše okolí skutečně pohnout k lepšímu. Velmi nás těší, že se svými obchodními partnery sdílíme společné hodnoty a filozofii pomáhat tam, kde je to potřebné. I naši spolupracovníci jednají v tomto duchu.

Je obtížné být lídrem, tvořit pravidla a bořit ustálené zvyklosti? Nevede k úspěchu v podnikání snadnější cesta, tedy raději čekat, až si změny prorazí cestu samy?

Možná se to může zdát obtížné, ale pro společnost dm jde o nedílnou součást podnikání. Např. jubileum 25 let působení na českém trhu v roce 2017 jsme oslavili jinak než ostatní společnosti. Nechtěli jsme rozdávat slevy, hrát o auta apod., ale spustili jsme naši CSR iniciativu {SPOLEČNĚ} a podpořili více než 200 projektů ze sociální, kulturní či ekologické oblasti po celé České
republice, a to částkou ve výši téměř 15 miliónů korun. Místo slevové-
ho šílenství Black Friday v listopa-du 2019 proběhl již 2. ročník společensky prospěšné aktivity Giving Friday, jejímž cílem bylo rovněž nabídnout pomoc místo slev a udělat svět kolem nás lepším místem pro život. Do této aktivity se s námi zapojili i naši
dodavatelé.

za odpovědi poděkoval Pavel Kačer