Zelený pomocník na cestě k úspěchu

Jiří Brych

Nový ERP systém pro velké firmy z dílny Asseco Solutions byl uveden na trh v září letošního roku. Nazývá se Helios Nephrite a v mnohém vyčnívá nad standard ostatních podnikových informačních systémů. Byl totiž vytvořen přesně podle požadavků více než 400 největších českých a slovenských firem. Na to, v čem konkrétně je zajímavý a inovativní, jsme se zeptali Jiřího Brycha, produktového manažera.

Velkým tématem dneška je například sledování produktivity práce uživatelů, která prý s přechodem na home office během krize kolem koronaviru klesla v průměru o 10–20 %. Jak si poradil s home officem a produktivitou práce Helios Nephrite?

Práce z domova je vůbec fenoménem letošního roku, na který jsme se však připravili. Proto máme v Heliosu Nephrite nástroje, které umožňují sledovat efektivitu práce přímo na dashboardech, stejně jako např. vytížení strojů, naplnění kapacitního plánu výroby a jiné ukazatele. S přechodem zaměstnanců na home office se také ukázalo, že ve velkých firmách je potřeba monitorovat i stav samotného ERP systému. Proto jsme do Heliosu Nephrite přidali samostatný modul pro monitoring systému, vyhodnocování vytížení a výkonnostních charakteristik databázového i aplikačního serveru. Jako třešničku na dortu jsme přidali i modul pro interní IT helpdesk. Uživatelé systému na home office tak získají stejnou míru IT podpory pro ERP systém, jako by byli v kanceláři. Stačí jen kliknout na příslušné tlačítko, a pro IT oddělení se vygeneruje ticket, včetně aktuálního screenshotu ze systému. Pracovník IT oddělení pak může příslušnému zaměstnanci poradit úplně stejně, jako kdyby k jeho počítači přišel osobně.

Jak jsme se dověděli, vaši zákazníci v rámci průzkumu také často zdůrazňovali, jak důležité pro ně je, aby uživatelé se systémem uměli pracovat a aby se to naučili rychle. Co jste udělali pro to, aby se v systému Helios Nephrite tenhle problém minimalizoval?

Uživatelská přívětivost a srozumitelnost ovládacích prvků podnikového informačního systému jsou zásadními problémy už odnepaměti. Změny uživatelského prostředí bývají ve firmách tím vůbec největším zdrojem konfliktů s řadovými zaměstnanci při migracích na nové ERP systémy. My tento problém samozřejmě vnímáme, a tak jsme si řekli, že uděláme všechno pro to, abychom mu předešli. Systém proto nabízí důvěrně známé uživatelské prostředí, které využívá populární balík kancelářských aplikací Microsoft Office v podstatě již od roku 2007. Rozmístění prvků v menu má podobný vzhled i logiku, takže kdo umí třeba s Excelem nebo Wordem, se na Helios Nephrite rychle adaptuje. To samozřejmě také výrazně zkracuje dobu potřebnou pro zaškolení uživatelů.

Jednou z hlavních inovací systému Helios Nephrite je i způsob, jakým pracuje s reportingem a vyhodnocováním informací o dění ve firmě. Jak tuto problematiku vidíte z pohledu nového systému?

Před zahájením vývoje Heliosu Nephrite jsme realizovali velký průzkum mezi více než
400 našimi velkými zákazníky, a jeho výsledky jsme do nového systému promítli. A právě často opakovaným tématem, vyjma srozumitelnosti uživatelského rozhraní systému, týmové spolupráce apod., byla potřeba co nejlepší kontroly nad děním ve firmě. Manažeři zkrátka potřebují neustále přesná data pro svoje rozhodování. Ukázalo se, že na našem trhu je ve skutečnosti obrovská poptávka po možnosti mít k dispozici aktuální data o dění ve firmě, o produktivitě práce, vytížení jednotlivých pracovníků, stavu jednotlivých projektů – zejména pak u výrobních firem se zakázkovou výrobou – i o reálné finanční efektivitě toho, co firma dělá.

Ale to přece nabízejí všechny profesionálnější podnikové informační systémy už
roky…

Ne tak úplně. Je pravda, že všechny pokro­čilejší ERP systémy s „datem výroby“ po ro-ce 2010 to umí velmi přesně měřit a s těmi daty pracovat. Velká řada firem tak má historicky velmi dobře zaznamenané všechny tyto údaje za mnoho let nazpátek. To, co však reálně vázne, nebo přesněji před příchodem Helios Nephrite vázlo, byla schopnost dát klíčovým manažerům k dispozici aktuální přehled a interpretaci těchto dat. Proto si spousta z nich nechávala zpracovávat od oddělení controllingu dodatečné reporty, grafické interpretace trendů apod. Týden stará data, zejména v době koronaviru, mají mnohdy tu samou hodnotu jako ta z loňského roku. Proto jsme v novém systému vše přebudovali od základů. Každý uživatel systému si teď může nastavit svůj vlastní dashboard, kde si zvolí sám pohled na data, která potřebuje, a to včetně těch z vestavěného business intelligence řešení.

Kateřina Trčalová