Kvalita znamená v podstatě slušnost

Petr Koten

Co si představíte pod slovem kvalita? Každý asi něco jiného. Knihu, v níž najdeme životní moudro a inspiraci, šťavnatý párek z nešizených surovin, postel, na niž se můžeme spolehnout, stejně tak jako pěkný vztah zákazníka a prodávajícího, nebo službu, za niž rádi zaplatíme. Kvalita je cosi, co se prolíná našimi životy i přáními, je to cesta za podstatou i smyslem konání. Již třicet let ji prosazuje v nejrozmanitějších úrovních do manažerské práce, businessu, činnosti úřadů, organizací, škol, jednotlivců a dalších subjektů Česká společnost pro jakost. V jejím čele stojí výkonný ředitel Ing. Petr Koten: 
Co pro vás znamená slovo kvalita? A co jeho obsah?

Slovo kvalita ve mně evokuje pozitivní vlastnosti, a to nejen výrobků, služeb, ale i v oblasti lidského chování. Kvalita je v našem oboru chápána jako míra splnění zákaznických požadavků. Jinak řečeno, kvalitní výrobek je takový, který adekvátně splňuje zákaznická očekávání. A samozřejmě tento výrobek musí být „navíc“ vyroben v souladu s platnými legislativními požadavky. V posledních letech se vedle slova kvalita objevuje i pojem „společenská odpovědnost“. To znamená, že se podnik chová tak, aby

nejen plnil požadavky zákazníků, ale i ostatních zainteresovaných stran. Například zohledňuje také požadavky zaměstnanců na vyvážený pracovní a soukromý život nebo spolupracuje s místní samosprávou na různých projektech. Někteří moji kolegové říkají, že kvalita znamená v podstatě slušnost. Slušnost k zákazníkovi, ke kolegovi, k okolí.

A proč jste právě jejímu prosazování zasvětil kus svého života? Nebylo by zajímavější vyrábět třeba košíky nebo rukavice?

Odpověď je celkem jednoduchá. Už na škole pro mě bylo téma kvality velmi atraktivní. Svým obsahem mě toto téma baví a považuji ho za velmi smysluplné. Baví mě podílet se na šíření povědomí o kvalitě mezi výrobními podniky i dalšími organizacemi. A zajímavé na tom navíc je, že nástroje a metody kvality se trvale v čase vyvíjejí. A díky kvalitě se mi podařilo nakouknout do mnoha zajímavých oborů, ve kterých působí naši zákazníci.

Nikdy jste neuvažoval o vlastním businessu? O firmě, která dobyde svět?

Popravdě řečeno, vážně jsem o samostatné cestě neuvažoval. O takové cestě, kde by vznikla a rozvíjela se firma, která udělá díru do světa. Upřímně, nejsem až takový vizionář s ochotou podstupovat velká rizika, a už vůbec ne člověk „s ostrými obchodnickými lokty“. Baví mě práce a komunikace s lidmi v rámci naší České společnosti pro jakost, s našimi členy i klienty, i s mezinárodními partnery. Určitě mi sedí manažerská role víc, než by mi pasovala ta businessová.

Firmám z velké míry Česká společnost pro jakost slouží. Čím je pro ně užitečná?

Česká společnost pro jakost je svým charakterem spolek. Tedy platforma, která sdružuje organizace i jednotlivce, kteří se zabývají kvalitou. Naši členové se mohou tedy tematicky scházet v rámci našich odborných center nebo regionálně v rámci regionálních center; v rámci těchto center mohou sdílet zkušenosti, a rozvíjet tak svoje know-how. Vedle toho samozřejmě nabízíme komplexní služby v oblasti kvality, což znamená především vzdělávání pracovníků, certifikace osob, certifikace organizací či vydávání publikací. Nejsme užiteční pouze šíří našich služeb, ale díky našim zapojením do mezinárodních sítí přinášíme do České republiky nové informace, a to včas, v českém jazyce a za výhodnější ceny než při nákupu ze zahraničí. Velmi si vážíme naší sítě spolupracovníků – lektorů, auditorů, autorů publikací či členů zkušebních komisí, kteří dokážou mezi našimi zákazníky sdílet tu nejlepší praxi z oblasti kvality.

Také nejrůznější organizace a instituce, veřejnou i státní správu, jste naučili naslouchat hlasu kvality. Jak moc jsou tyto subjekty vnímavé a jak se s managementem kvality dokážou kamarádit?

Myslím, že se nedá říct, že by Česká společnost pro jakost naučila naslouchat veřejnou správu hlasu kvality. To by znělo příliš nafoukaně a ani by to nebyla zcela pravda. Nemůžeme opomenout například aktivity Ministerstva vnitra, které je v této oblasti činné. Každopádně se dá říci, že jsme přispěli k vytvoření podmínek pro aplikaci nástrojů kvality ve veřejném sektoru, například tím, že první verzi Modelu CAF, tj. manažerského rámce pro veřejnou správu, jsme uvedli v České republice a podíleli se na mnoha projektech Národní politiky kvality pro veřejnou správu, například certifikace úřadů podle normy ISO 9001.

Léta jste participovali na Národní politice kvality, jež spadá pod MPO. Dnes vyhlašujete už poněkolikáté další soutěž, Ambasadora kvality. Jak se ujala?

Nejen participovali, ale hlavně byli iniciátory vzniku Národní politiky kvality v České republice. Je vhodné zmínit úsilí našich dřívějších představitelů, pánů Pavla Ryšánka a Jana Hnátka, kteří byli tvůrci a iniciátory vzniku Národní politiky podpory jakosti (nyní kvality). Od roku 2001 do 2016 fungovalo při ČSJ Národní informační středisko podpory kvality, jako výkonný orgán a sekretariát Národní politiky kvality. Rozhodnutím MPO byly od roku 2017 některé aktivity Národní politiky kvality omezeny, některé jsou realizovány samotným MPO. Věříme však, že spolupráce s MPO bude opět probíhat intenzivněji, než to bylo v plynulých čtyřech letech.Co se týče soutěže Ambasador kvality, jde o významnou iniciativu České společnosti pro jakost, jejímž prostřednictvím chceme ocenit ty organizace, které nejen kvalitně fungují, ale přispívají i k propagaci a šíření myšlenek kvality. Zjednodušeně řečeno, jsou to ty organizace, které prokazatelně podporují „kvalitářské“ řemeslo. Soutěž se velmi dobře ujala jak v soukromém, tak, překvapivě ještě lépe, veřejném sektoru. A z toho máme samozřejmě obrovskou radost.

Potvrzuje to také smysluplnost našeho úsilí.Čeho si na vítězích zmíněné soutěže vážíte? Čím jsou inspirací pro ostatní? Čím jsou výjimeční?

Je to jednoduché: vážíme si na nich toho, že dělají v oblasti kvality více, než musejí, a pozitivně tak ovlivňují svoje okolí. Vítězové jsou výjimeční nejen tím, že sami zlepšují svůj systém řízení a inovují, ale také tím, že spolupracují se školami, přednášejí, publikují odborné články a realizují další aktivity zvyšující povědomí o kvalitě. A zajímavé je, že v těchto organizacích se setkáváme s vysokou úrovní týmové práce, vstřícným jednáním a zdravou firemní kulturou.

Loňský rok pro ekonomiku povzbudivý nebyl, koronavirus citelně zasáhl. Nakolik vám pozměnil plány? Jaké poučení jste si vzali?

Je třeba přiznat, že koronavirus měl dopady do našich plánů, hlavně z hlediska očekávaných výnosů, neboť některé naše služby byly po mnoho týdnů (a vlastně jsou) zakázané. Mám tím na mysli především prezenční vzdělávací aktivity a zkoušky. Kde to šlo, tak jsme vzdělávací kurzy přesunuli do online prostředí. Bohužel jsou i vybrané licenční kurzy, které nemůžeme v online prostředí poskytovat a musíme vyčkat do zlepšení situace. Každopádně i letošní rok se nám daří hospodařit s mírným přebytkem, což považuji za úspěch. Co se týče ponaučení, tak k nim patří především zjištění, že je důležité trvale monitorovat nařízení státní správy, včas se seznámit s přijímanými opatřeními a otevřeně komunikovat vůči zaměstnancům a zákazníkům.

A přinesla složitá doba i něco inspirace, jak dělat věci jinak či lépe?

Situace nás naučila pracovat v online prostředí. Již několik let jsme zvažovali pořádání online kurzů, ale protože prezenční kurzy běžely dobře, tak nás to až tak nepálilo. Jarní situace nás během několika málo týdnů do online prostředí se vzdělávacími kurzy dostala. Jsem pyšný na to, že se nám podařilo kromě online kurzů uspořádat i dvě online konference, na které jsme měli skvělou odezvu. Dále jsme ve větší míře začali uplatňovat homeoffice, což se celkem osvědčilo. Zahraniční cesty k našim partnerům se nekonaly, ale opět, to důležité bylo projednáno vzdáleně v online prostředí. Jinak uplynulý rok jsme věnovali tvorbě nových webových stránek a informačního systému, což by mělo vést k většímu komfortu zákazníků, ale i k větší automatizaci a zefektivnění našich vnitřních činností. Práce na těchto IT systémech budou pokračovat i v první polovině tohoto roku.

Myslíte si, že lidstvo pod tíhou nové pandemické zkušenosti trochu zmoudří? A navrátí se k prostým životním hodnotám, bude je respektovat? Tedy bude více ctít například také kvalitu?

Opravdu těžko říct, zda lidstvo zmoudří. Ale jak jsem zmínil na začátku našeho rozhovoru, nejen kvalita, ale i související společenská odpovědnost, tudíž ohleduplné chování vůči okolí, jsou tématy, která rezonují čím dál více. A jestli se bude více ctít kvalita? Jsem přesvědčen, že ano. Výzkumy nákupního chování ukazují, že nechceme jen to nejlevnější, chceme kvalitu za přijatelnou cenu. Určitě budeme svědky přirozené snahy o neustálé zvyšování kvality produktů, služeb a v širším pojetí i našeho života.

Jakým aktivitám byste se v roce s jedničkou na konci rádi věnovali? Co nového připravujete?

Předpokládáme, že na jaře, nejpozději v létě by se měl svět vracet do téměř normálních kolejí. Samozřejmě chceme dodávat služby, které jsme v roce 2020 dodávat nemohli. Dále bychom chtěli získat více podniků, které by se staly našimi kolektivními členy. Máme pro ně vytvořeny podmínky pro efektivní sdružování a spolupráci, získávání nových informací i zjednodušený a atraktivnější systém slev. A jak jsem uvedl dříve, chystáme nový, více intuitivní web, který na jaře představíme. A opravdu se těšíme, že se v roce 2021 budeme opět potkávat se svými členy, dalšími zá­kazníky i partnery.

otázky připravila Eva Brixi