Využití sloupů veřejného osvětlení pro směrová zařízení napomůže významnému omezení reklamy

Magistrát hl. m. Prahy v loňském roce oznámil záměr odstranit 1 800 informačních a směrových tabulí za účelem omezit vizuální smog. Nejen majitelé provozoven, ale také zastupitelstva městských částí s tímto rozhodnutím však nesouhlasí. Směrové Tabule.cz nyní přichází s kompromisním návrhem na zachování současného naváděcího systému formou umístění na sloupech veřejného osvětlení.
„Zajistit hladší průběh boje s vizuálním smogem je pro nás nyní zásadní. V případě, že by byl v Praze konsolidovaný naváděcí systém odstraněn, zcela jistě by se rozmohla snaha majitelů firem do svých provozoven navigovat nelegální cestou. Proto nyní přicházíme s kompromisním řešením pro Magistrát hl. m. Prahy, jehož výsledkem bude omezení reklamy, přičemž komfort pro řidiče zůstane prakticky stejný,“ říká Jana Eisenreichová ze Směrové Tabule.cz.

Využitím sloupů veřejného osvětlení se zásadně sníží zatížení veřejného prostoru
Redukcí počtu samostatných sloupků a maximálním využitím sloupů veřejného osvětlení se významně sníží negativní vliv na kvalitu veřejného prostoru. Návrh navíc obsahuje podmínku zcela omezit reklamní využití daného nosiče a umístění tabule pouze ve formátu loga a šipky, tedy navigační funkce.

„Navrhujeme pokračovat ve využití formátu směrových tabulí ISZ (125 x 25 cm) v zorném poli řidiče a co největší možný počet těchto tabulí přesunout na sloupy veřejného osvětlení. Dále ale navíc omezíme počet směrovek ISZ. Nově tak bude možné umístit pouze čtyři kusy na jeden nosič a každý klient bude moci využít maximálně tři až čtyři směrové tabule pro navigaci do jejich provozoven. Zároveň ale tuto možnost drobným podnikatelům plně neodebereme, což bude mít jistě pozitivní dopad na voliče,“ upřesňuje Jana Eisenreichová.

Směrové Tabule.cz se dále zavazují k maximální snaze odstranit nelegální reklamu
Již v devadesátých letech byli jedni z iniciátorů boje s vizuálním smogem. Na základě vyhlášky o odpadech při odstraňování nelegálních tabulí naváděcích do provozoven ve spolupráci s technickou správou komunikací už tehdy odstranili velké množství černé reklamy. „V této aktivitě hodláme nadále pokračovat. Budeme tedy spolupracovat s příslušnými orgány Magistrátu hl. m. Prahy, vytipovávat nelegální reklamu a předávat podklady včetně fotodokumentace nebo návrhů dopisů,“ doplňuje Jana Eisenreichová.

(tz)