Dvě třetiny lidí se nebojí chodit do restaurací

Pouze 18 % se zde obává potenciální nákazy covidem, 17 % se obává spíše špatné hygieny v kuchyni. Větší výhrady mají k hygieně v obchodních centrech, ale i přesto je navštěvují.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Kärcher realizovaného v minulých dnech na 2100 respondentech z celé ČR se nebojí chodit do restaurací 64 % Čechů. Obavu z nákazy covid-19 od dalších hostů vyjádřilo 10 % lidí, obavu z nákazy vzhledem k nedostatečné hygieně a čistotě (špatně čištěné toalety, stoly, židle, ohmatané jídelní lístky apod.) pak vyjádřilo 8 % lidí. Pouze 18 % respondentů se tedy v restauracích obává potenciální nákazy covidem.

„Zajímavostí je, že téměř totožné procento respondentů (17 %) se nebojí ani tak nákazy virem covid-19, ale vyjadřuje obavy z nepořádku v kuchyni, nedostatečné hygieny v kuchyni, špatných hygienických standardů při přípravě pokrmů z nesprávného uchovávání potravin a podobně. Je vidět, že tato problematika se v některých restauracích dlouhodobě podceňuje a lidé tento problém vnímají i přes mediální převahu covidových témat,“ upozorňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Co se týče obchodních center, jsou zde pro 45 % respondentů hygienické podmínky vyhovující a bez výhrad zde nakupují. 14 % lidí pak hygienu vůbec neřeší a obchodní centra navštěvuje. 41 % Čechů má k úklidu, čistotě a hygienickým podmínkám výhrady. Přesto OC ale 22 % občas navštíví, 16 % zde pravidelně nakupuje potraviny. Zajímavostí je, že opatrnější jsou při nákupech v obchodních centrech ženy, muži mají menší obavy.

Průzkum pro společnost Kärcher zpracovala výzkumná agentura Rondo Data na vzorku 2100 respondentů ve věku 21-61 ze všech krajů ČR.

(tz)