Papír proti covidu předběhl dobu

Michal Broda

Je to jako z pohádky: Bylo, nebylo… Zrodila se novinka, nad níž mnozí žasnou. Trh si od ní slibuje mnohé. Oč jde? Čeští experti přinesli světu papír, který likviduje viry, bakterie a kvasinky. Výrazný účinek vykazuje i proti viru SARS-CoV-2. Vědci Ústavu chemických procesů AV ČR a odborníci z papírenské společnosti SPM–Security Paper Mill, kteří jej společně vyvinuli, mu proto dali název Anticovid papír. Umožní práci s bankovkami, ceninami nebo jinými dokumenty a jejich archivaci bez rizika přenosu nákazy. Využít jej bude možné i ve zdravotnictví či na dalších rizikových pracovištích.

Hygienicky bezpečný papír dokáže zlikvidovat koronavirus SARS-CoV-2 během 30 minut. „V plnivu papíru jsou zafixovány nanostrukturní komplexy zinku a stříbra. Ty virus, bakterie a kvasinky zneškodní a zachytí, a to po celou dobu životnosti papíru. Zároveň se z něj neuvolňují a jsou zcela bezpečné při styku s lidskou pokožkou,“ vysvětlil princip unikátní technologie Ing. Jiří Sobek, Ph.D., z Ústavu chemických procesů AV ČR.

Výhodou těchto komplexů také je, že je lze fixovat i na jiné materiály, například látky, a tudíž se nabízí jejich použití třeba na rouškách. Vyrábět jej lze ve velkém měřítku, ve stovkách kil až jednotkách tun. „Při vývoji nové technologie to byl jeden z našich hlavních cílů,“ zdůraznil Jiří Sobek.

Mezinárodní studie prokazují, že virus covid-19 způsobující koronavirové onemocnění vydrží být na kartonu aktivní až 24 hodin.

Anticovid papír s ním činí práci pro uživatele bezpečnou již po prvních deseti minutách.
„Máme testy potvrzeno, že po 30 minutách je vir eliminován ze 100 %. Zároveň chrání papír i před širokým spektrem bakterií, jako je MRSA nebo stafylokok zlatý,“ informoval Michael Broda, ředitel společnosti SPM–Security Paper Mill, která se na vývoji podílela.
Česká papírenská společnost SPM–Security Paper Mill zahájila společně s Ústavem chemických procesů AV ČR vývoj papírů s antibakteriálním účinkem v rámci projektu Technologické agentury ČR v roce 2015. Záměrem bylo dodat na trh hygienický papír, který by trvale bránil množení bakterií a přenášení infekčních onemocnění prostřednictvím papírových bankovek a cenin. V průběhu minulých pěti let pokračoval výzkum dále a byl podpořen investicí téměř milión euro.

Anticovid papír je možné použít na běžné kancelářské práce i pro velkoformátový tisk. Povrchové zpracování umožňuje standardní využití pro ofsetový tisk, mechanické psaní, tisk v inkoustových i laserových tiskárnách či pro kopírování. Povrch papíru neoslňuje, a proto je vhodný pro čtení a psaní, a lze jej také probarvovat. Jak to všechno bylo a je? Na to jsem se zeptala Jiřího Sobka:

Loni v prosinci vydala Akademie věd Čes­ké republiky tiskovou zprávu o aktivním papíru, který ničí koronavirus. Opravdu již tedy takový papír existuje?

Ano, takový papír existuje, ve velmi krátké době jsme vyvinuli plnivo ničící bakterie a viry, včetně viru SARS-CoV-2. Toto plnivo jsme naaplikovali do papírové hmoty a dnes máme vyroben Anticovid papír.

Na základě čeho Anticovid papír vznikl? Šlo o aktuální potřebu, již vyvolala světová pandemie, nebo to byl dávný celospolečenský požadavek na vaše vědecké kapacity?

Papír vznikl na základě poptávky z trhu. My jsme již dříve vyvíjeli plnivo do papíru v rámci projektu TAČR, které mu po jeho zabudování do papírové hmoty při výrobě propůjčuje antibakteriální vlastnosti. Když přišel komerční požadavek v době pandemie, zda náš papír likviduje covid, tak jsme rychle již dříve vyrobené plnivo otestovali a zjistili, že na viry nefunguje. Ihned jsme však plnivo modifikovali a rozšířili jeho účinnost i na viry, včetně viru SARS-CoV-2. Když takové plnivo zakomponujeme do papíru při jeho výrobě, vznikne Anticovid papír.

Vzpomenete si na začátky bádání? Z jakých předpokladů jste vycházeli?

Ano, vzpomínám si, že jsme začali tenkrát v projektu TAČR s antibakteriálním plnivem, které bylo dobře účinné proti bakteriím, a nám to tenkrát stačilo. Toto plnivo sloužilo pro ošetření ceninového papíru pro státy třetího světa, kde hygienická úroveň nedosahuje běžného evropského standardu. Když jsme zjistili, že vyvinuté plnivo nefungovalo, museli jsme rychle zareagovat a vyvíjet takové, které by zabíralo také na viry. Vycházeli jsme z podobnosti viru SARS a zaměřili se na inaktivaci spike proteinu. Z testů jsme zjistili, že úvaha byla správná.

Papír obsahuje nanočástice stříbra a zinku. Tyto prvky, především stříbro, se využívají také při výrobě nanoroušek či respirátorů, ale nejen tam. Je po něm v poslední době velká poptávka. Nehrozí, že se ho začne celosvětově nedostávat?

Nemyslím si to. Celosvětové zásoby jsou poměrně velké a koncentrace stříbra na rouškách a také v našem plnivu je velmi malá. My jsme se zaměřili na vývoj komplexů nesoucích stříbro, které mají až dvacetinásobnou účinnost proti virům v porovnání s běžnými částicemi stříbra využívaných na rouškách. Z tohoto důvodu nepotřebujeme toho stříbra tolik.

Jakými vlastnostmi se hygienický papír vyznačuje a v jakých výrobcích předpokládáte, že bude využíván?

Anticovid papír je na pohled běžný papír, můžete na něj tisknout, psát nebo jej použít jako hygienický podklad do prostor se zvýšenou fluktuací lidí nebo zvýšeným rizikem přenosu nemoci. Papír bychom chtěli využít pro kancelářské účely, pro výrobu cenin nebo do lékařských zařízení.

A kdy se začne vyrábět? Už se rýsují nějaké možnosti?

V současné době je dle mých informací vyrobeno 50 tun, a to jako vzorek pro naše odběratele.

Jaké zkušenosti jste jako akademici při vývoji tohoto produktu nasbírali?

Můj tým, který vedu sám, se zaměřuje hlavně na aplikovaný výzkum a spolupráci s firmami. Průmyslový partneři od nás očekávají rychlá a efektivní řešení, takže zkušenosti s formou spolupráce tu již byly dříve. Jednoznačně šlo o rychlost. Vývoj časově náročný a pracovali jsme pod značným tlakem. Zjistili jsme však, že i při těchto podmínkách může vzniknout zajímavý produkt. Soustředění se přesahující 12 hodin denně bylo běžným standardem.

Chráníte novou myšlenku průmyslovým vzorem, patentem?

Nechráníme, chráním si osobně recepturu, kterou znám pouze já. Průmyslově právní ochrana je pro českou firmu velmi drahá a často nevymahatelná v případě zneužití.

Jistě by mohl být takový papír i významným vývozním artiklem…

Ano, většina produkce je určena pro zahraniční trhy.

Budu v obchodě moci zaplatit Anticovid bankovkou už brzy?

To je hezká otázka, ale spíše na pana Michala Brodu, spolumajitele firmy SPM. Můj názor je, že využití tohoto papíru pro výrobu bankovek je určitě možné.

za odpovědi poděkovala
Eva Brixi