Televizní kampaň nabádající k ekologické udržitelnosti

Potten & Pannen – Staněk, česká společnost pohybující se na poli gastronomie již 29 let, představuje svou první 360˚ komunikační kampaň. Za hlavním poselstvím nové reklamy se skrývá důraz na ochranu životního prostředí, kterou ve videu ztělesňují vodní filtry značky Brita.

Potten & Pannen – Staněk, česká společnost s prémiovými kuchyňskými potřebami a doplňky, odstartovala 3. května svou první 360˚ komunikační kampaň. Pomocí příběhu devítileté holčičky Ellie chce divákům ukázat směr odpovědného přístupu vůči přírodě. 30sekundový spot, popřípadě jeho zkrácené verze, poběží na televizních obrazovkách, v rámci sociálních sítí i v offline prostoru.

„Hrdinkou televizního spotu je malá holčička, která se doma chce zbavit hromady prázdných plastových lahví. Místo toho, aby je jednoduše vyhodila do popelnice, tak je použije k výrobě malého větrného mlýna. Ten ale bohužel nefunguje. Když se holčička vrátí zklamaně domů, uvidí z okna, že se mlýn přece jen rozeběhl a díky energii z větrného mlýna se rozzáří světýlka osvětlující celou zahradu,“ popisuje příběh marketingová manažerka společnosti Potten & Pannen – Staněk Jitka Merlíková.

Za pozadím příběhu stojí reálná dívenka Ellie, která se i ve svém soukromém životě snaží neustále přicházet s novými nápady související s ochranou životního prostředí. Svým odpovědným přístupem k přírodě může být inspirací pro všechny. „Chtěli jsme ukázat, že i zdánlivě malé změny v běžných aktivitách mají význam a znamenají pozitivní dopad na životní prostředí. A věřím, že se nám to povedlo,“ vysvětluje Jitka Merlíková.

Krátkým spotem chce firma poukázat na problematiku, která přes svou závažnost rezonuje ve veřejném diskurzu poměrně krátce. Využitím vodní filtrace, namísto pořizování si zásob vody v jednorázových pet lahvích, mohou lidé významně snížit celosvětovou produkci plastů. Každou minutu se po světě prodá téměř 1 milion jednorázových plastových lahví. V roce 2019 se celosvětově vyprodukovalo 368 milionů tun. Největší podíl na tom měly právě jednorázové obaly včetně plastových lahví, které tvoří 40 % veškerého vyrobeného plastu.

Potten & Pannen – Staněk se zaměřuje na spolupráci se značkami, jež pomocí vlastních produktů vštěpují myšlenky udržitelnosti i svým zákazníkům. Sama je totiž zastáncem udržitelné vize budoucnosti. „Tato televizní kampaň vypovídá o vizi a cestě, kterou chce společnost Potten & Pannen – Staněk směřovat. Pečlivě vybírat značky, které kromě kvalitních produktů mají pro své zákazníky i vzkaz či návod, jak se k přírodě chovat lépe, myslet uvědoměle a ekologicky, neplýtvat. A to přesně pro nás představuje značka Brita,” doplňuje Jitka Merlíková.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=-DOR8p7JNFQ

(tz)