Nároční klienti nám pomáhají posouvat hranice

Petr Paksi

O tom je přesvědčen PaedDr. Petr Paksi, DBA, který stojí v čele přerovské společnosti JAP FUTURE, tuzemského lídra na poli designových dveřních systémů. Náš rozhovor se týkal nejen toho, jak se život v době koronavirové promítl do výroby a zakázek, ale i praktického designu, nebo čím je pro tuto společnost přínosem spolupráce s odborníky z řad architektů a bytových designérů. JAP FUTURE je totiž výraznou inovační stálicí na trhu, která hledá cesty, jak zaujmout náročnou klientelu, jak jí vyjít vstříc, a přitom neslevit z cílů, jimiž se do povědomí jednotlivých stavebníků, investorů či firem zapsala:

Už přes rok mění koronavirus naše životy i business. Jak se dotkl vaší společnosti?

Již před pandemií jsme aktivně pracovali na zefektivnění výroby a jednotlivých výrobních procesů, protože jsme příchod ekonomické krize v blízké době očekávali, byť ne zrovna v této podobě. Nastalá situace se naší společnosti dotkla zejména ze strany příjmu zakázek, kde se v důsledku vládních restrikcí podepsala na rozdělení obchodní sítě na otevřená a zavřená prodejní místa. Naši obchodní partneři, kteří byli nuceni své provozovny uzavřít, se však změněným obchodním podmínkám postupně přizpůsobovali – mnozí se začali více zaměřovat na e-shopový prodej.
Některé firmy mívaly potíže se zásobováním, s materiálem, a zejména s pracovníky ve výrobě, chyběli i ti zahraniční. Jak jste vy zvládali celý ten koloběh nutného?

Loňský rok byl pro nás z pohledu výroby spíše ve znamení cyklického nedostatku zaměstnanců. Část jich byla nemocná, jiní měli nařízenou karanténu či ošetřovali členy rodiny. V uplynulém čtvrtletí letošního roku se však situace změnila a nyní ji spíše komplikuje velmi výrazné zdražování vstupního materiálu a značné zpožďování jeho dodávek. Řekl bych, že aktuálně většina výrobců, stejně jako my, spíše bojuje o to, aby vůbec mohli vyrábět, protože začaly kolísat i dodávky z Asie, na které se velká část dodavatelů soustředila.

Mnoho lidí začalo pracovat na home office, ušetřili tak čas, který dříve potřebovali na cestu do zaměstnání nebo na schůzky. Ten někteří věnovali na zvelebování svých domovů či kanceláří. Promítlo se to v objednávkách?

Je pravda, že v průběhu pandemie jsme zaznamenali oživení zakázek, především rekonstrukcí, kdy zákazníci pracující z domova začali více vnímat prostředí, ve kterém žijí. Domnívám se, že na to měly vliv také omezené možnosti cestování a nakupování. Lidé se snažili zvelebit své bydlení, kde v poslední době trávili nejvíce času, aby jim v něm bylo příjemně.

O co měli individuální stavebníci především zájem?

Z našeho sortimentu mají stavebníci stále větší zájem zejména o stavební pouzdra, která šetří v domácnostech místo, jelikož dveře se díky němu celé schovají do stěny. A ve chvíli, kdy se v novostavbách pohybuje metr čtvereční v ceně mezi 100 000 a 150 000 korunami, úspora místa až 1,5 m2 díky stavebnímu pouzdru je žádoucím řešením. Dalším produktem, který nabývá mezi individuálními stavebníky na oblibě, jsou skryté zárubně, což je pro nás příjemným znamením toho, že se lidé více zajímají o bytovou kulturu a nadčasové minimalistické bydlení.

Pokračuje tento trend i letos?

Nejenže pokračuje, dokonce bych si dovolil tvrdit, že v letošním roce akceleruje. Navíc vzhledem k aktuálním statistikám týkajícím se hypotečních úvěrů očekávám, že ještě dva následující roky bude mít tento trend stoupající tendenci. Tyto statistiky totiž jasně ukazují, že v loňském roce dosáhl objem poskytnutých hypoték rekordní částky.

Co byste si přál, aby se při změnách interiérů řešilo zejména? Zatím se často spíše sází na praktičnost, funkčnost, design často ustupuje do pozadí, anebo ho pojímáme zbytečně „lidově“. Vadí vám to?

Funkčnost je u interiérových prvků samozřejmě zásadní, z mého pohledu by se však při změně interiéru měl v nemenší míře řešit také jejich design, aby nám bylo doma příjemně. Osobně se přikláním spíše k umírněnému, ale nadčasovému minimalistickému stylu, který přináší výhody také z pohledu údržby. Jsem zastáncem toho, že člověk by měl mít kolem sebe čisté prostředí redukované o zbytečné lapače prachu.

V co vyústila vaše spolupráce s architekty, designovými studii, náročnými klienty?

Pokud vyrábíte exkluzivní produkty pro náročnou klientelu, tak klient, ať už architekt, bytový designér, či koncový zákazník, samozřejmě očekává kvalitní výrobky, a to jak z pohledu výroby, tak i designu. Vše musí být propracované do nejmenšího detailu. Proto jsme za takové náročné klienty rádi, právě oni nám pomáhají neustále posouvat hranice skloubení praktičnosti a designu našich produktů. S kolegou jsme za poslední rok a půl navštívili zhruba 850 architektů, z nichž někteří s námi již v současné době realizují své zakázky, s jinými jsme ve stadiu odborných konzultací postupně směřujících k objednávkám.

Z jakého prostředí se vám generuje nejvíce zakázek? Je to na doporučení, na základě dobré zkušenosti, díky spolupráci s širokou škálou odborníků, nebo je to s ohledem na online marketing?

Za sebou máme již obrovský kmen zákazníků, jehož kořeny sahají až do roku 1991, kdy byla naše výrobní společnost založena. Tato doba je dostatečně dlouhá na rozšíření pozitivních referencí. Zároveň se k nám spokojeně vrací po desítkách uplynulých let i někteří z původních zákazníků a realizují s námi již své druhé bydlení. Jejich důvěra nás velmi těší. Navíc spolupracujeme se stovkami architektů a bytových designérů, jak jsem naznačil, kteří nám generují významné zakázky, potažmo zákazníky. Jinak se samozřejmě pokoušíme prosadit i na poli online marketingových aktivit prostřednictvím sociálních sítí.

Často představujete novinky. Nač se chystáte letos?

S vývojem nových produktů jsme samozřejmě nezaháleli a také na letošní rok máme přichystané novinky, které bychom rádi představili veřejnosti. Avšak s ohledem na současnou nejistou situaci, která příliš nepřeje veřejným prezentacím, veletrhům a tiskovým konferencím, vážně uvažujeme, že jejich uvedení na trh necháme až na příští rok. Náležité představení novinky veřejnosti a správná komunikace, která s tím souvisí, jsou pro nás klíčové z pohledu budoucí poptávky.

Jak vnímáte možnosti cirkulární ekonomiky? Přemýšlel jste, co udělat s nejrůznějšími zbytky z výroby, s odpadem?

Myšlenka cirkulární ekonomiky se mi velmi líbí. Pro naši výrobu však bezpodmínečně potřebujeme materiály z prvovýroby s prvotřídními statickými vlastnostmi, jelikož naše produkty vyžadují vysokou pevnost. A to bohužel nejsme u cirkulárních materiálů schopni zajistit.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi