Zdravé bydlení: stáli jsme u zrodu tohoto oboru v České republice

Víme, co je to zdravé bydlení? A snažíme se bydlet zdravě? Možná otázka, kterou si nepokládáme tak často. Přesto v našich myslích rezonuje v poslední době častěji než před pár lety. Stres, který se prolíná našimi životy, nás navádí k úvahám, jak to udělat, abychom nastolili harmonii našeho bytí, abychom se nestali obětí vlastního komfortu ve spotřebitelském slova smyslu, abychom namísto šťastného stáří s vnoučaty a koníčky, na něž budeme mít čas, neskončili s notebookem na nemocničním lůžku. Abychom i doma dýchali čerstvý a čistý vzduch, nenechali na sebe působit chemikálie, které se dosud běžně vyskytují v našich příbytcích, abychom nedrancovali planetu nerozumnou či nadbytečnou spotřebou energií a materiálu, abychom našli chvíli na přátelské poklábosení se sousedy uprostřed městského dvorku plného zeleně.

Takovým požadavkům již léta vychází vstříc Jan Řežáb, majitel a zakladatel skupiny JRD Group. Věděli jste třeba, že stromy a keře, které vysazuje developer do lokalit, v nichž staví domy, pocházejí z vlastní lesní školky jmenované společnosti? JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD Property, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny své aktivity staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. Úvahám o zdravém bydlení, kterým se zabývá divize JRD Development, je věnován následující rozhovor:

Už nějaký ten rok prosazujete odpovědný přístup k naší planetě a vaše firma staví domy, které jdou po stopě udržitelnosti. Co si pod tím máme představit?

Na udržitelnou výstavbu energeticky úsporných a zdravých bytových domů jsme se zaměřili ihned po svém založení v roce 2003. Dá se proto říci, že jsme stáli u zrodu tohoto oboru v Čes­ké republice. Také proto veškeré aktivity, začleněné pod skupinu JRD Group (tedy rezidenční, komerční i pozemkový development, výroba a využití obnovitelných zdrojů energie a materiálová recyklace plazmovým zplyňováním), pojí ono kouzelné slůvko udržitelnost. Vysvětlení tohoto pojmu odvinu od popisu skutečně udržitelné budovy. Ta spotřebovává minimální množství energie, využívá obnovitelné zdroje a materiály, produkuje co nejmenší množství odpadu a znečištění, je ekonomicky efektivní, vytváří zdravé životní prostředí v interiéru a přispívá k rozvoji okolní komunity.

Kdy jste k takovému názoru dozrál, co vás naladilo na tento směr?

Velmi brzy. O ochraně životního prostředí jsem začal uvažovat už jako malé dítě. Tehdy jsem jel se svým otcem, stavitelem, v kabině Avie pro písek do lomu, který navazoval na obrovskou skládku. A já jsem nedokázal pochopit, proč musí být tak obrovská, a začal jsem uvažovat o následcích neuváženého hromadění odpadu.

Uvažoval jste tak tedy již v začátcích svého podnikání?

Ano, základní myšlenkou, na které mé podnikání stojí, byla, je a bude ochrana životního prostředí a udržitelná výstavba. Již naše první bytové domy proto byly nízkoenergetické nebo energeticky pasivní. To znamená, že disponovaly na svou dobu nadstandardním technologickým vybavením a udržitelnými materiály, například řízeným větráním s rekuperací tepla, nejméně 20 cm silnou tepelnou izolací stěn, izolačními okny s trojskly apod. A jak jsme řešili nedostatek udržitelných materiálů na trhu? Zaměřili jsme se na jejich vývoj.

Máte v přípravě několik tisíc zdravých a energeticky úsporných bytových jednotek. Je o takové bydlení větší zájem než o to „běžné“, bez této přidané hodnoty?

To je poměrně složitá otázka, na kterou dnes neexistuje jednoduchá odpověď. Velký převis poptávky nad nabídkou totiž umožňuje prodat téměř jakoukoli rezidenční nemovitost. Naštěstí si ale všímáme toho, že opravdu roste povědomí širší veřejnosti o významu šetrné a zdravé výstavby. Jsem navíc přesvědčený, že se tato konkurenční výhoda ještě silněji projeví při změně aktuálního nastavení realitního trhu.

A je výstavba zdravých a energeticky úsporných bytů a rodinných domů dražší?

Výše vícenákladů je samozřejmě odvislá od toho, zda se staví striktně podle norem, nebo je stavitel překonává. Na což vynakládáme ve svých projektech značné úsilí. Snažíme se ale, aby se daný nadstandard příliš nepromítl ve výsledných cenách.

Máte rád nové technologie, nové materiály, nápady. Asi vás na nich něco fascinuje…

Nemyslím, že jde o fascinaci, protože technologie mohou být dobrým sluhou i špatným pánem. V některých oblastech života je současná technologická revoluce obrovským posunem, ale v oblasti bydlení… Tam nám může být po určitě době na obtíž. Každý stroj totiž potřebuje údržbu a opravy, což značně snižuje uživatelský komfort. Osobně se proto přikláním k zjednodušování a užívání minima technologií, a to pouze těch nejdůležitějších, které nám například zajistí zdravé vnitřní prostředí v bytě.

Spolupracujete s řadou subjektů, abyste mohl poskytovat lidem bydlení budoucnosti. Podle čeho si vlastně ale zákazníci byty dnes vybírají?

Podle téhož kritéria jako v minulosti: ceny – v prvé řadě si klient vybírá vhodný byt na základě svých finančních možností. Poté se zajímá o lokalitu, velikost bytu, jeho dispozice… V současné době ale již evidujeme i růst zájmu o zdravotní aspekty bydlení. Tedy o oblast, ve které se snažíme udávat směr.

Nedávno jste přišel s výzvou týkající se zdravého bydlení. Co má naznačit, co ini­ciovat?

Již dávno máme technické možnosti k tomu, abychom stavěli pouze energeticky pasivní byty se zdravým vnitřním prostředím: nicméně dodnes jsme jediní na trhu, kdo tyto objekty systematicky realizuje. Cílem naší iniciativy je šířit osvětu o významu zdravého mikroklimatu v interiérech a motivovat k rychlejšímu rozvoji udržitelného stavebnictví. Přímým zapojením signatářů výzvy, kteří využijí naše know-how v praxi, chceme vyvolat odezvu v celé společnosti. Přáli bychom si, aby se do roku 2030 stavělo alespoň o 50 % více energeticky pasivních bytů/domů se zdravým vnitřním prostředím než nyní a aby byla česká legislativa všeobecně vnímavější ke zdravé výstavbě. Bez čerstvého vzduchu, dobrého osvětlení, akustického a tepelného komfortu a dostatku zeleně nemůžeme mít opravdu zdravé domovy, kde se nám bude dobře bydlet. Bez využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů a moderních technologií však nebude zdravé ani naše životní prostředí. A proto stavme zdravě a udržitelně, recyklujme odpad, vysazujme zeleň, podporujme místní biodiverzitu. Je to jen na nás, materiály a technologie nám to dnes již umožňují.

Když si uvědomíme, kolik času trávíme v budovách, je to do nebe volající. Podepisuje se to na naší fyzické kondici i na naší psychice. Dokážou nově budované objekty částečně eliminovat negativní vlivy interiérů a přivést o něco více přírody do našich příbytků?

Ano, dokážou. Zásadním faktorem „přivedení přírody do interiéru“ je zajištění čerstvého a čistého vzduchu, čehož se dá dosáhnout spíše instalací automatického systému řízeného větrání, ideálně s rekuperací tepla, než mechanickým větráním. Dále je nutné myslet na zajištění tepelného, akustického a světelného komfortu a zasazení nově budovaného objektu do zeleně. Dobrým příkladem jsou zelené terasy, parky nebo komunitní zahrádky, které umožňují utužení vztahů se sousedy a zlepšují psychické atributy života a jeho celkovou kvalitu.

Psychoterapeuti často zmiňují oheň jako zdroj příjemné nálady, jako element, který člověku dává velmi mnoho. Od planeme svíčky až po krb, kde se topí dřevem. Stejně tak jsou populární různé vodní fontánky a zurčení pramínků nebo kousek větve, špalek jako noční stolek, kus kamene, na který se rádi díváme… Co naopak nabízejí například nové stavební materiály?

S tím plně souhlasím, protože miluji práci se dřevem a využívám doma i na chalupě krb. Součástí všech našich projektů jsou přírodní materiály či zeleň z vlastní lesní školky, které mají příznivý vliv na fyzické i psychické zdraví rezidentů. Na vývoji některých materiálů se dokonce sami podílíme. Ve spolupráci s firmou VAPIS jsme tak nedávno vyvinuli vápenopískové bloky VAPIS P10 s vzduchovou neprůzvučností 47 dB, které slouží k plošnému zvýšení akustického komfortu uvnitř bytu a ke snížení zatížení stropních konstrukcí.

Určitě byste si přál, aby lidé postupně bydleli lépe. Co to však vlastně znamená?

Bydlet zdravě! Se všemi pozitivními dopady, které to má na lidské zdraví i psychiku.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi