Podnikatelé by na pojištění neměli šetřit za každou cenu

Filip Král

Pojištění majetku, zejména pod vlivem událostí, jež v posledních letech vznikají na základě vrtkavého počasí, je víc než citlivou záležitostí. Už dávno neplatí, že to, co se stane někomu jinému, mne potkat nemůže. Zkušenosti pojišťovny Kooperativa ukazují, že aktualizací pojistných smluv by se měli zabývat například majitelé firem včas a velmi pečlivě. „Ceny stavebních prací neustále rostou a některé materiály zdražily za poslední měsíce i na dvojnásobek. Je třeba, aby tomuto vývoji průběžně odpovídalo i pojištění a nastavení výše pojistných částek,“ zdůraznil v rozhovoru člen představenstva Kooperativy Filip Král:

Ceny prací i materiálů ve stavebnictví citelně vzrostly zejména v tomto roce. Reagují na to už vaši klienti úpravou svých pojistných smluv?

Pojištění střechy nad hlavou je určitě klíčová věc, bohužel přesto existuje více než třetina nemovitostí, které nejsou pojištěny vůbec. V posledních měsících jsme přitom byli v Čes­ké republice i okolních státech svědky řady živelních kalamit, například tornádem totálně zničených domů a dalších obřích majetkových škod. Naše zkušenosti ukazují, že někteří klienti nemají svůj majetek pojištěním dostatečně chráněn, svou smlouvu o pojištění nemovitosti řadu let neaktualizují a nevyužívají ani nabídku tzv. automatické indexace, tedy valorizace pojistné částky nemovitosti a pojistného v závislosti na skutečném inflačním vývoji.

Problém tedy může být ve výši pojistné částky, tedy maximální výši odškodného, které od pojišťovny v případě škody klient obdrží? Jak to lze vyřešit?

Nejjednodušším způsobem je automatický růst pojistné částky a limitů pojištění formou výše zmíněné indexace. Bez ní v případě nějaké fatální události nemusí peníze od pojišťovny stačit. Indexaci klientům nabízíme a nastavujeme automaticky, mají tím jistotu, že nebudou sankcionováni kvůli špatně nastavené výši pojistné částky. Správné nastavení pojištění rovněž pomůže ohlídat pojišťovacího poradce, který vás v určitých intervalech kontaktuje s tím, zda se nezamyslet nad aktualizací pojistné smlouvy. Interval je individuální, ale doporučujeme zhruba každé tři roky parametry smlouvy prověřit a aktualizovat.

Platí to také pro podnikatele?

Obdobně jako v oblasti retailového pojištění je samozřejmě nutné i v podnikatelském pojištění dbát na správně nastavené parametry pojistné smlouvy, a zejména pojistné částky a limity. Obzvlášť podnikatelé vědí, nebo by měli vědět, že na pojištění se skutečně nevyplatí šetřit „za každou cenu“. A také u podnikatelů bohužel v řadě případů platí, že pojistnou smlouvu léta neaktualizovali a vystavují se
tak zbytečně možnému podpojištění. Zmínil jsem také správné nastavení limitů pojistného plnění, zejména nepodceňovat limit plnění za škodu způsobenou vichřicí. Nastavení limitu na plnou výši pojistné hodnoty majetku lze jenom doporučit, což nám naznačilo jasně tornádo. Posledních dvacet let nám ukazuje vysokou četnost výskytu přírodních katastrof a jedině správně nastavené pojištění dokáže nahradit vzniklé škody na majetku.

Jak by tedy měli podnikatelé postupovat, aby získali kvalitní pojištění?

Řešením může být nová varianta našeho úspěšného produktu TREND, který podnikatelům přináší komplexní pojistné řešení. Velkou výhodou je průvodce pojištěním, který umožní velmi dobře zanalyzovat potřeby podnikatele, což prakticky eliminuje rizika plynoucí z nesprávně nastavených parametrů pojistné smlouvy.

TREND je velmi oblíbený jak u klientů, tak i u odborné veřejnosti. V anketě Zlatá koruna se dokonce stal produktem desetiletí. Co vás tedy vedlo k přípravě nové verze?

Online doba pokročila, takže jsme se rozhodli TREND převést na online platformu pro pojišťovací poradce. V podstatě to znamená, že jsme využili výhody, které v sobě nese online platforma, a zároveň jsme zachovali vysokou variabilitu možných řešení, kterou segment pojištění SME vyžaduje. Navíc má TREND řadu vylepšení. Mezi nová rizika patří například zkáza zásob, pojištění nedokončené stavební výroby, zatečení atmosférických srážek, přepětí nebo podpětí, či připojištění pro vodné a stočné. Přibylo i připojištění zajímavých asistenčních služeb a zjednodušilo se pojištění nemovitých objektů či souboru movitých věcí.

Zmiňoval jste asistenční služby, to pro podnikatele není právě obvyklý servis.
Na co se mohou těšit?

Asistenční služby si mohou připojistit ve dvou variantách. V té základní získají dva asistenční zásahy ročně, kde jim zajistíme příjezd, práci technika spojenou s odstraněním nouzové situace, následně i základní úklid místa pojištění. A to do limitu 5000 Kč na jeden zásah. V rozšířené variantě pak navíc mohou využít ještě i právní a daňovou asistenci v podobě telefonické konzultace nebo IT konzultace, včetně opravy nebo úpravy SW počítače prováděné IT technikem cestou vzdáleného připojení.

připravil Martin Šimek