Sází na budoucnost pod korunami stromů

KB Penzijní společnost věnuje v letošním roce nejméně dva miliony korun na projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je vrátit stromy do českých měst a okolních krajin. Za projektem stojí ekologická Nadace Partnerství, které chce KB PS dlouhodobě pomáhat v boji proti klimatickým změnám a zapojení veřejnosti do aktivit zlepšujících životní prostředí. Spolupráce s Nadací Partnerství je společným projektem KB Penzijní společnosti a Nadace Komerční banky – Jistota.
Stromy zlepšují kvalitu ovzduší i půdy a významně působí proti globálnímu oteplování, chrání před hlukem či poskytují stín ve vyhřátých městech. V tom všem jsou jedinečné. KB Penzijní společnost se proto rozhodla podpořit iniciativu Sázíme budoucnost, která během následujících pěti let hodlá v České republice vysadit až 10 milionů stromů. „Udržitelná a zelená budoucnost je jedním z nosných pilířů strategie celé skupiny Komerční banky, a samozřejmě i té naší. Proto jsme naši pozornost upřeli k velmi transparentnímu projektu s ambicí vracet do krajiny to, díky čemuž můžeme v budoucnu dýchat čerstvý vzduch a žít ve zdravějším a příjemnějším prostředí,“ říká Lubomír Koňák, člen představenstva KB Penzijní společnosti.

Nadace tuto spolupráci vítá, a upozorňuje na rostoucí změny v krajině, které jsou v posledních letech více a více patrné. Ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda k tomu dodává: „Česká krajina, zejména ta zemědělská, utrpěla za desítky let nevhodného hospodaření značné škody. Půda trpí větrnou a vodní erozí, byl narušen malý vodní cyklus, ptákům a drobné zvěři chybí v zemědělských lánech vhodná přírodní stanoviště. Návrat zeleně a výsadby stromů jako např. výsadby alejí podél obnovených polních cest, výsadby remízků a větrolamů, podporují stabilitu ekosystémů a zadržování vody, poskytují útočiště a zdroj potravy pro řadu živočichů a zlepšují průchodnost krajiny pro pěší. Důležitou roli hrají stromy a zeleň při adaptaci krajiny, měst a obcí na změnu klimatu – ⁠ochlazují své okolí, chrání při vlnách veder či přívalových deštích.“
Iniciativa Sázíme budoucnost je komunitní platformou pro všechny, kteří chtějí pomáhat – od měst a obcí přes firmy či školy až po jednotlivé dobrovolníky a dárce. KB Penzijní společnosti chce projekt podporovat dlouhodobě. „Výše podpory je navázána na naše klienty, kdy za každou novou smlouvu přispějeme určitou částkou. Pro rok 2022 počítáme minimálně s dvěma miliony korun,“ uzavírá Lubomír Koňák.

O Nadaci Partnerství

Nadace Partnerství je největší česká ekologická nadace s téměř třicetiletou tradicí. Podstatou její práce je spojovat a vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Svými aktivitami podněcuje odpovědný vztah k životnímu prostředí tak, aby se stal součástí hodnotového žebříčku všech občanů. Posiluje místní komunity, které finančně podporuje (formou grantů), zprostředkovává jim své zkušenosti a nejlepší praxi, odborné poradenství a vzdělávání. Nadace Partnerství je aktivní i mezinárodně, a to jak v rámci EU, tak i transatlantické spolupráci. Je součástí konsorcia nadací sdílejících stejné poslání a obdobné cíle.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com