Kam přešli pracovníci z gastronomických služeb a cestovního ruchu

Pixabay.com

V současném rozvolnění se k životu probouzejí i gastronomické provozy, ale narážejí na problém nedostatku pracovníků. Několik kol lockdownů a omezení přimělo mnoho lidí z oblasti cestovního ruchu a gastronomických provozů změnit zaměstnání. I když klíčové zaměstnance se většina provozovatelů snažila udržet, nyní chybějí zejména „řadoví“ pracovníci, kteří přešli do jiných oborů.

První vlna směřovala hlavně do výroby a prodeje

Odliv lidí z gastronomických služeb a cestovního ruchu probíhal v několika fázích. V první vlně před dvěma lety po nuceném uzavření restaurací a utlumení cestovního ruchu většina lidí z těchto oborů hledala dočasné uplatnění v retailu, dopravě, skladech, ve stavebnictví a pomocných profesích.

„V posledních dvou letech jsme zaznamenali zvýšený zájem o místa, na která předtím nastupovali zahraniční pracovníci – zejména v úklidových službách. Lidé aktivně reagovali i na nabídku míst v ostraze, kde se nám hlásí 2-3x více zájemců, než před covidem. Změnilo se i spektrum uchazečů, například ve zmíněných úklidových službách, kam se dříve hlásilo minimum lidí s českou národností, kteří tvořili polovinu ze všech zájemců,“ uvádí konkrétní údaje Radoslav Kavulič, HR ředitel společnosti SSI Group.

Uplatnění v jiných typech služeb i rekvalifikace

Zaměstnanci z oblasti gastronomie a cestovního ruchu ale hledali práci i v dalších oborech, zejména když začalo být jasné, že nepůjde jen o překlenutí dvou měsíců. Uplatnění našli například v realitních a pojišťovacích službách, administrativě, jazykově vybavení lidé směřovali i do podnikových a zákaznických služeb. Řada lidí z těchto oborů vzala vzniklou situaci jako podnět ke změně profese a šla cestou rekvalifikace.

„Koronavirová krize přiměla řadu lidí zcela přehodnotit své kariérní směřování, a to často velmi radikálně. V rámci naší spolupráce s Green Fox Academy jsme získali nové posily i z řad lidí, kteří dříve pracovali v gastronomii nebo cestovním ruchu. A nejde jen o pozice, kde se uplatní komunikační dovednosti, můžeme uvést i příklad programátora, který k nám po rekvalifikaci přešel z gastronomického provozu,“ říká Petr Bujalka, manažer náboru Accenture v ČR.

Letošní zima dolehla zejména na hotely

Několik vln uzavření a útlumu provozu měly devastující dopad na personální situaci zejména v gastronomických službách a hotelnictví. Podle dostupných údajů odsud odešly během krize čtyři pětiny pracovníků. Pětina kuchařů, čtvrtina barmanů, výčepních a lidí ze servisu se podle kvalifikovaných odhadů už do oboru nevrátí. Dlouhodobý útlum cestovního ruchu dopadá ještě ve větší míře na oblast ubytovacích služeb. Podle údajů České unie cestovního ruchu tuto zimu zůstalo zavřených 45 % hotelů, zejména v oblastech, kam jezdili zahraniční turisté.

„Za poslední dva roky jsme si zvykli na to, že se v oblasti gastronomických služeb a cestovního ruchu aktivní nábor pracovních sil kromě letní sezóny utlumil. V současné době pozorujeme zřetelné oživení. Problém do budoucna vidíme zejména v tom, že řada kvalifikovaných lidí z oboru odešla a firmy, které musejí poskytovat špičkový servis, na němž podnikání v těchto oborech stojí, nemají kde získávat zkušené zaměstnance. Lidé z těchto oborů totiž za poslední dva roky zakotvili v jiných profesích, kde je udrží jistota zaměstnání a menší časová i fyzická náročnost,“ konstatuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz

(tz)