Pokud zvolí družstevní výrobek, neudělá chybu

Leo Doseděl

Pamatuji se na ty fronty na nejpohodlnější dámské boty na světě v prostorách brněnského výstaviště dávno před sametovou revolucí, kdy jisté výrobní družstvo vystavovalo to, po čem toužila většina žen u nás, totiž elegantní a pohodlné lodičky a letní botky na vysokých podpatcích, v nichž nohy nebolely ani po celodenním běhání po městě… Vzpomínám si na elegantní kolekce dámských kabátů flaušáků s nadčasovými střihy, ve kterých vám bylo v zimě opravdu teplo, a ještě v nich člověk vypadal noblesně (tyhle kabáty stále jedno družstvo vyrábí). Neopomenu v té nostalgii připomenout dekorativní kosmetiku, která patřila k mojí výbavě školačky, a dodnes ji družstvo ve svém sortimentu má, protože je prostě nepřekonatelná. A stále používám stůl a čtyři židle z borovice, můj první „manželský“ nábytek, který jsem si zakoupila v družstevní prodejně v Praze na Václavském náměstí, v místech, kde dosud sídlí Svaz českých a moravských výrobních družstev.

Stejně jako před více než 40 lety i dnes mají mnohá výrobní družstva zákazníkovi co nabídnout. Zboží kvalitní, potřebné, trvanlivé. Ať je to speciální oblečení pro malé děti, hračky, nátěrové hmoty, koupelnový nábytek. A mnoho a mnoho dalšího. A zdaleka nejde jen o předměty, které nás životem provázejí viditelně, ať už v kuchyni, nebo v kanceláři.
Pravdou je, že i výrobní družstevnictví v Čes­ké republice prošlo vývojem, řada družstev zanikla, některá změnila svůj program, jiná diverzifikovala své činnosti či se proslavila novými průkopnickými výrobky. Každé se však může pochlubit svojí unikátností, mnohá zajímavou historií či osobnostmi, které je utvářely a utváří. Jednou z nich je Ing. Leo Doseděl, který léta vedl MODĚVU oděvní družstvo Konice. Nyní stojí v čele Svazu čes­kých a moravských výrobních družstev:

Co je dnes prioritou Svazu českých a moravských výrobních družstev?

Prvořadým cílem a úkolem svazu, který vyplývá ze stanov, je podpora podnikání členských výrobních družstev a prosazování jejich společných zájmů, a to ve všech rovinách podnikatelského prostředí. Podnikání členských výrobních družstev je v posledních dvou letech významně ovlivněno pandemií koronaviru covid-19, narušením dodavatelsko-odběratelských řetězců, skokovým růstem cen energií a dalších vstupních komodit nebo růstem inflace. Vedle toho přetrvává i řada dlouhodobějších problémů, patří mezi ně např. nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce, případně nepředvídatelný růst minimální mzdy. Prioritou svazu tak je svým členským družstvům v maximální možné míře pomoci tuto těžkou dobu, vyznačující se ekonomickými, společenskými a geopolitickými problémy, překonat.

Platí stále, že jsou v určitém slova smyslu družstva na trhu výjimečná, například sortimentem, přizpůsobivostí požadavkům spotřebitelů, kvalitou či produkcí specialit?

v.d. KOVOBEL

Výjimečností výrobních družstev je skutečnost, že jde stále výhradně o české firmy s českými vlastníky. Nezměnil se ani důraz na kvalitu výrobků, který byl u výrobních družstev vždy prvořadý. Družstva prioritně a historicky plnila úkol zabezpečení a doplnění trhu o specifické a výjimečné výrobky odlišující se od globálních výrobků, dodávaných do celosvětově působících obchodních řetězců. To stejné platí o specifických službách zaměřených především regionálně. Družstva jsou vlastníky řady osvědčených a velmi známých českých značek. Určitě platí i to, že jsou svou flexibilitou schopna velmi rychle reagovat na okamžité potřeby trhu a na okamžité požadavky vzniklé situace. Zde bych zmínil například velmi rychlou reakci na potřeby výroby ochranných roušek nebo dezinfekčních prostředků hned na začátku pandemie. Jsem přesvědčen, že pokud zákazník zvolí lety prověřený družstevní výrobek, neudělá chybu.

Vedete svaz a do poloviny loňského roku jste řídil také jedno z nejstabilnějších a historicky nejstarších výrobních družstev u nás. V čem vám praxe z terénu nyní nejvíce pomáhá?

v.d. Dřevojas

Celou svou předchozí profesní kariéru jsem spojil s oděvním družstvem MODĚVA Konice (založeným v roce 1931), výrobcem dámské a pánské konfekce, jehož jsem byl od roku 1990 předsedou. Nasbírané zkušenosti z praxe ve výrobním podniku mi v mém působení v čele svazu pomáhají vcítit se do managementu členských družstev a pochopit jejich každodenní skutečné potřeby. Velmi rád a často navštěvuji členská družstva svazu, diskutuji s jejich představiteli současnou situaci a vznikající problémy. To je pro mě zásadní při jednáních s vládními představiteli, s představiteli ostatních zaměstnavatelských svazů, státních institucí i při plánování a řízení činnosti svazu. Je to velmi důležité i z hlediska vytváření koncepce pomoci členským družstvům, například formou energetických úvěrů, investičních úvěrů na pořízení obnovitelných zdrojů atd.

Jaké výhody družstevního podnikání byste vyzdvihnul, v čem jsou motivační?

Založení výrobního podniku ve formě družstva je v dnešní době velmi efektivní a v mnoha případech výhodnější než jiné formy podnikání, bohužel jen málo podnikatelů, zejména začínajících, si tuto skutečnost uvědomuje. Družstevní forma na jednu stranu nabízí zcela srovnatelné možnosti podnikání jako např. společnost s ručením omezeným, oproti ní je však spojena s demokratickými družstevními principy v možnosti účasti členů na řízení a rozhodování v důležitých procesech, ale i otevřeností v jejich přijímání. Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu, majetku družstva a výsledcích jeho hospodaření dle schválených stanov. Výhodou je samozřejmě i možnost vstoupit do našeho zájmového sdružení a využívat širokou podporu družstevního podnikání.

Vznikají v České republice další výrobní družstva, vstupují do svazu?

Ačkoliv je pro mnoho lidí družstevnictví záležitostí minulosti, je třeba konstatovat, že i v dnešní době vznikají v České republice nová výrobní družstva. Je to moderní forma podnikání uplatňovaná, v podstatně ve větší míře než u nás, v celé Evropě i na celém světě. Pokud družstvo projeví zájem o členství v našem svazu a splní předepsané podmínky, jsme mu otevřeni a představenstvo po předložení žádosti rozhodne o přijetí takového družstva. Poté může využít řady výhod spojených s členstvím, např. poskytování profesionálního servisu odborných činností, poradenských služeb a pořádaných seminářů ve všech stěžejních oblastech, např. dotačních titulů, specifik družstevního systému, právního poradenství při podnikání nebo společných nákupů energií, pohonných hmot, využití operativního leasingu, pojištění od Kooperativy či služeb mobilního operátora. To vše družstvům snižuje náklady, a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost.

Mají ta nejúspěšnější výrobní družstva něco společného? Manažerské zkušenosti vedení, jeho obchodní talent, slovo, které platí?

Management je pro úspěch firem naprosto zásadní a jsem rád, že v řadách našich členských družstev máme mnoho kvalitních a vynikajících manažerů. Důkazem jsou častá ocenění pro výrobní družstva a jejich předsedy a manažery v nejprestižnějších českých podnikatelských a manažerských soutěžích, mezi které patří Českých 100 nejlepších, Firma roku, MANAŽER ROKU nebo Marketér roku. Dobře vedená družstva se vyznačují především vlastním kvalitním produktem a jeho vývojem či specifickou službou, schopností obstát na domácím i zahraničním trhu, konkurenceschopností a zabezpečením kvalitního servisu. Společné pro nejúspěšnější družstva je také výchova a zabezpečení nástupců na pozicích vrcholného managementu.

Mnoho družstev stále dává příležitost hendikepovaným, zaměstnává lidi s postižením. Takové konání má svůj významný sociální dopad. Nezmění se tato strategie?

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je historicky silně spojeno s výrobními družstvy, která se již desítky let snaží o jejich hodnotnou společenskou integraci. V současné době náš svaz sdružuje více než 40 výrobních družstev, jež zaměstnávají přes 50 % zdravotně postižených, a plní tak důležitou sociální roli v jejich uplatnění na trhu práce. Vzhledem k nižšímu pracovnímu výkonu zdravotně postižených zaměstnanců to mají tato družstva velice těžké, nicméně jsem přesvědčen, že bude výrobní družstevnictví v tomto směru plnit svoji roli i nadále. Pro svaz je vytváření příznivých podmínek pro podnikání poctivých zaměstnavatelů zdravotně postižených dlouhodobě jednou z klíčových oblastí činnosti a patří i mezi mé priority ve funkci předsedy. Rád bych připomněl naši velmi úzkou spolupráci s představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí v této společensky velice významné a citlivé oblasti a současně bych poděkoval všem zaměstnavatelům pracovníků se zdravotním postižením.

Mohl byste nastínit obory, které jsou dnes ve výrobním družstevnictví nejčetnější?

Výrobní družstva v současnosti působí v celé řadě výrobních odvětví, počínaje stavebnictvím přes strojírenství, automobilový průmysl, chemický a kosmetický průmysl, výrobu nábytku, plastů, obalů, oděvů a hraček až po výrobu automatizovaných pracovišť, potravin nebo poskytování služeb. V minulosti měla v rámci výrobního družstevnictví největší význam průmyslová výroba, silně zastoupena byla družstva v dřevozpracujícím průmyslu a výrobě oděvů, což do značné míry zůstalo dosud. Dnes jsou v členské základně našeho svazu četně zastoupena družstva z oborů kovovýroby, dřevozpracujícího průmyslu a výroby nábytku nebo oděvů.

A která družstva nejvíce exportují?

Výrobky družstev mají odbyt v České republice i zahraničí a mnohá z družstev patří mezi velmi významné exportéry. Svou produkci vyvážejí do členských států EU, USA i do rozvojových zemí třetího světa. Vybrat pouze několik družstev není snadné, určitě by si jich to zasloužilo daleko více. Pokud bych přesto měl alespoň jedno úspěšně exportující družstvo jmenovat, mohl by to být KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice, které bylo ostatně v roce 2015 oceněno v soutěži Exportní cena, organizované pod záštitou agentury CzechTrade.

Když by se mladí absolventi, kamarádi z vysoké školy, kteří chtějí založit vlastní business, rozhodovali, zda zvolit společnost s ručením omezeným, nebo výrobní družstvo – co byste doporučil? Čím může výrobní družstevnictví zaujmout mladou generaci?

Odlišnosti družstevní formy podnikání jsem již nastínil v jedné z předchozích odpovědí. Z výše uvedených by podle mého názoru mohly dnešní mladou generaci na družstevní formě podnikání zaujmout zejména demokratické principy, otevřenost nebo participace všech členů na fungování družstva. Myslím si, že pro mnohé by to mohl být i fakt, že družstevní podnikání je moderní forma podnikání rozšířená skutečně po celém světě a má velmi významné postavení v západní Evropě. Mladou generaci určitě mohou zaujmout také známé družstevní značky, velmi dobré výsledky práce a významné postavení na trhu našich úspěšných výrobních družstev. Pro upřesnění a možnost komunikace se zájemci o družstevní podnikání uvedu naše webové stránky www.scmvd.cz.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi