Ježek a žabák učili děti třídit vysloužilé elektro a baterie

Lektoři vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět zavítali do 15 mateřských škol v Praze a ve Středočeském kraji. Malé školáčky při workshopu Recyklohrátky se zvířátky seznamovali s tím, že věcmi bychom neměli zbytečně plýtvat, což se týká také používání elektrospotřebičů a baterií. A také, že až nám doslouží, je správné odevzdat je na recyklaci.

Součástí programu jsou divadelní scénky a hry. Lektoři jsou oblečeni do kostýmů žabáka Bata a ježka Asíka, s dětmi si povídají a pod jejich vedením děti rovněž plní jednoduché tematické úkoly. Na závěr si žáčci s lektory zopakují, co nového se dozvěděli a naučili.

Program trvá 45 minut je určen pro jednu třídu, ideálně o 20 dětech. Recyklohraní školám nabízí, že si na jeden školní den mohou objednat 2-3 workshopy a program postupně uspořádat ve více třídách. Podzimní workshopy se konaly s podporou Magistrátu Hlavního města Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Děti si hrají a přitom se vzdělávají

„Považujeme za důležité, aby už malé děti získávaly správné návyky a bylo pro ně zcela přirozené, že vysloužilé elektro a baterie je třeba předat na recyklaci,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s., a dodává: „Máme radost, když vidíme, že už děti v mateřinkách jsou schopné tyto principy pochopit. Musí je to však bavit a o to se naši mladí lektoři v rámci programu Recyklohrátky se zvířátky velmi snaží.“

Lektoři s programem Recyklohrátky se zvířátky navštívili během listopadu a prosince celkem 15 mateřských škol, konkrétně: MŠ Dubínek v Kroučové; MŠ Sluníčko Dobřichov; Základní škola a Mateřská škola Zaječov; Základní škola a Mateřská škola Dublovice; ZŠ a MŠ Chraštice; Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613; Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská; Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536; Tyršova základní škola Praha 5 – Jinonice; Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16; 1. Mateřská škola Čentická, Praha 21; Mateřská školka Satalice; Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7; Mateřská škola Jinočany; a Mateřská škola Stašov.

Recyklohraní oslovuje přes 3 850 škol

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 850 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. Dlouhodobými partnery a podporovateli programu jsou společnosti Ecobat a Elektrowin, kolektivní systémy pro sběr a recyklaci baterií a elektrospotřebičů. Výjezdní lektorské programy Recyklohraní v letošním roce podporuje také společnost ASEKOL.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tematikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do listopadu 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 850 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie, lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.
Hlavními partnery Recyklohraní, o.p.s. jsou společnosti ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.

(tz)