Víte, jaké obchodníky nepotřebujete?

Ing. Jiří Jemelka, MBA ze společnosti JPF Czech, která je jedničkou v oblasti executive interim managementu v ČR.

Ing. Jiří Jemelka, MBA, zakladatel JPF Czech

Fungující obchod je důvod k oslavám. Ale co když se to v této rovině podnikání zadrhne?  Bez odhalení příčin lze změnit strategii jen těžko. A to je úkol pro CEO. Ve výsledek se ale plány bez schopných lidí nepromění. Koho firma potřebuje, aby zisky rostly? A jak si takové lidi vlastně udržet?

Vaše strategie potřebuje správné lidi

Žádná kvalitní strategie se neobejde bez definování cílů. Ač je to pravda stále omílaná dokola, mnohé podniky se stále snaží tento krok přeskočit. Nejdřív musíte vědět, čeho máte dosáhnout a pak za tím tvrdě, až obsesivně, jít. Vydupat to ze země a přenášet svoji motivaci i na ostatní z týmu. Avšak ona motivace není jen sdílené nadšení, ale také ochota podílet se na výsledku a přiložit ruku k dílu. Ve firmách si totiž všímám jedné nesrovnalosti. Často mají spokojené obchodníky, kteří pracují na fix. Ale spokojenost obchodníků zdaleka nekoresponduje s jejich výkonem.

Když jistota převáží nad dravostí a hravostí

Když v dnešní době vypíšete pozici obchodníka, nabídnete 60 tisíc fix a k tomu auto, lidé vám utrhají ruce. Pokud zveřejníte stejně laděný inzerát, ve kterém nastíníte provizní systém, díky kterému si pracovití obchodníci mohou vydělat několikanásobně víc, vaše mailová schránka bude s největší pravděpodobností zet prázdnotou.

Proč tomu tak je? Odpověď je docela jednoduchá. Dle sociologických průzkumů přes 80 % Evropanů preferuje jistotu a klid před možností získat něco navíc, ale za cenu toho, že se budou muset trochu snažit. Takové nastavení mysli je velice těžké změnit. Externí motivace je v něčem přínosná, většinou ale sama o sobě nefunguje trvale. Mnohem efektivnější je najít někoho, kdo už výkonově orientovaný je, pro koho je takové nastavení běžné. Vyplatí se to, i když to na první pohled není jednoduchý úkol.

Mindset dobrého obchodníka

Je potřeba najít obchodníky, kteří obchod dělají proto, že je baví a je pro ně soutěžní disciplínou, ve které mohou vyniknout. A pak jim všemi prostředky pomoci k tomu, aby tak mohli činit. Aby mohli zazářit a ukojit svoji hladovost ulovením mamuta. A když už takové členy týmu najdete, je potřeba si jich opravdu vážit a umět si je ve firmě udržet.

Strop na provize si zakažte

Jak to uděláte? Tak, že se s nimi dokážete rozdělit. Často vídám, že majitelé nastaví výkonnostní odměnu a z počátku vše funguje tak, jak má. Pokud se ale konkrétnímu člověku začne ve velkém dařit, najednou má nárok na opravdu značné sumy peněz. A tady zpravidla začíná problém. Neměl by, není k tomu důvod. Když si prodejní eso vydělá balík, firma z toho při správném nastavení bude mít několikanásobek.

Ten problém je pouze psychologický. Skrývá se v hlavě majitele: „No to si dělá srandu. Přece mu teď nebudu platit takovou raketu, musíme to nějak pořešit, tolik prostě nedám.“ Tak to nějak „pořeší“, třeba finančním stropem, což má většinou za následek to, že se šikovný člověk po právu naštve a z firmy odejde. Úplně zbytečně. Výsledkem je obrovská ztráta pro společnost jenom kvůli přebujelému egu šéfa.

My pro firmy obchod často rozbíháme, takže máme na desítkách a stovkách případů ověřeno, že výběr vhodných lidí a způsob jejich odměňování je alfou a omegou úspěchu. V řadě firem majitelé stále drží obchod na řetězu a odmítají přenechat klíčové zákazníky svým kolegům. Mají pocit, že jen oni dokážou uspokojit jejich potřeby. A tak obchod i přes to, že podnik stále roste a zvětšuje se, stojí na nich. A víte, co to mimo jiné znamená? Že jejich firma nemá skoro žádnou prodejní hodnotu. Ukažte mi investora, který bez mrknutí oka koupí společnost, jejíž bytí a nebytí závisí na majiteli, jenž po exitu zmizí.

Obchod je naprostým základem fungování každé firmy. Bez obchodu dlouhodobě nemůžete fungovat. Bez obchodu nemůžete růst a prosperovat. Přesto je i v dnešní době extrémně podceňovaný a zanedbávaný. Není čas to změnit?

Ing. Jiří Jemelka, MBA, jednatel společnosti JPF Czech s.r.o.

(tz)