Budujeme si postavení autority

Adam Durčák

Dostala jsem pozvánku na konferenci s osvěžujícím názvem: Orgasmus v novém miléniu. Uskutečnila se koncem dubna v Praze. Zaujalo mne to. Co bude obsahem? Co se dovím? Koho si poslechnu? Budou to témata lechtivá, adrenalinová, nebo naprosto nezáživná, ničím nepřekvapující? A pak: jsme jiní než naši dědečkové a babičky? Možná ano, možná ne. Dostanu na setkání odpověď? Rozhodně jsme méně cudní a méně uzavření než naši předkové, domnívám se. Některá témata již přestala být o tom, abychom se při diskuzi o nich červenali.

Všechny přednášky jsem vyslechla a nenudila jsem se. Už vím, že existuje tzv. orgazmický porod nebo že jsou obrazovky počítačů nebo mobilů a některé nové technologie, jež lidstvo vedou k pokroku, například i toxické. Překvapilo mne, že mládež přestává mít zájem o milostný život, že neumí navazovat mezi sebou kontakty. Nebo že jsou u nás odborníci, kteří se věnují sexualitě seniorů. Jednotlivá vystoupení mne utvrdila i v tom, jak křehké mezilidské vztahy jsou a jak prospěšné je uvědomovat si, že z harmonické rodiny vzejde vyrovnaný, vhodně sebevědomý potomek. A že muž a žena by si svůj svazek měli pěstovat, pečlivě do něj investovat cit, čas a pozitivní energii. Stojí to za to a ve všedním shonu dne na to často zapomínáme.
A ještě poznámka na okraj. Konference byla ukázkou špičkového marketingu. Vše bylo do detailu a přesně promyšleno, ukázková práce byla s informacemi. Organizátoři vlídní, usměvaví, tak akorát. Program akce se decentně připomínal všude, kde to jen šlo, i na dveřích toalet, přesto jím člověk nebyl přesycen. Pořádala ji společnost Růžový slon s.r.o., která provozuje například známý sexshop ruzovyslon.cz. Majitele Adama Durčáka jsem se posléze zeptala:

Co vás přivedlo k businessu tohoto zaměření? Někdo by možná tipoval, že jste vstoupil na tenký led…

Původně jsem v Havířově provozoval internetovou kavárnu a malý obchod s výpočetní technikou. K tomu jsem měl druhou firmu zaměřenou na prodej CDček s multimediálními encyklopediemi, programy a volně šiřitelnými hrami. Nejúspěšnější byly erotické hry, které se mimo jiné prodávaly na erotických veletrzích. Právě tam jsem se seznámil s několika budoucími dodavateli a přes erotické hry to byl už malý krok k vytvoření vlastní prodejny.
V roce 2002 jsem v Havířově otevřel první kamennou prodejnu erotických pomůcek pod názvem sexshop Havířov. O rok později se prodejna rozšířila o půjčovnu VHS kazet a video kabinky. V roce 2008 se spustil e-shop ruzovyslon.cz, kamenná prodejna se přejmenovala na Růžový slon.

Na druhé straně e-shop erotického zaměření měl asi ve vínku budoucí úspěch, protože anonymně člověk takové zboží nakoupí s větší odvahou než osobně. Nebo je to už jinak?

Ano, to je pravda. Lidé obecně více nakupují online kvůli větší anonymitě. Na druhou stranu ale spatřujeme trend, že se přestávají bát a stále častěji přicházejí i do prodejen. Další posun je v tom, že dříve nakupovali spíše muži středního věku, dnes se o erotické hračky, tipy a rady ohledně sexu obecně zajímají všechny věkové skupiny. Jak mladší, tak starší. Muži, ženy i páry.
V současnosti tedy vidíme určitý posun v chování a smýšlení lidí v oblasti sexuality a intimity. Zákazníci dnes berou sex jako běžnou součást života a nebojí se do něj více investovat, takže i průměrná hodnota nákupu se zvyšuje a lidé si dopřávají kvalitnější a dražší pomůcky než před 10–15 lety. Pomůcky také častěji obměňují podobně jako mobilní telefony.

Jaký vlastně tedy byl váš podnikatelský záměr, plán?

Byl jsem obchodník, viděl jsem příležitost nabídnout dobré služby a prodej postavit jinak než ostatní. Ten byl z velké časti založený na obsahu (natáčeli jsme vlastní videa už několik let před spuštěním samotného e-shopu), na pečlivě vybraném sortimentu a zajímavém marketingu. A to děláme dodnes.

Přišly i problémy? Co napověděly?

Problémy jsou součástí života a každého podnikání, i Růžový slon si prošel těžšími obdobími a mnoha zkouškami. Nakonec z nich vyšel silnější a zdárně dospěl – vždyť už je mu 20 let.

Dnes je Růžový slon silnou společností se zajímavou image, s několika oceněními, která charakterizují postavení na trhu. O kolik příček výš jste se oproti prvnímu roku podnikání posunuli?

Troufám si říci, že jsme se posunuli o mnoho příček výš. Situace je v některých aspektech nesrovnatelná.

Nakolik a jak do vašich představ zasáhla doba covidová? Rostl prodej?

Doba covidová byla pro naše podnikání příznivá. Během pandemie jsme vyrostli. Na to měl vliv nejen covid, kdy lidé nakupovali více online a sexuální hračky byly častým pomocníkem pro jinak omezené možnosti volnočasových aktivit, ale i naše další projekty a aktivity. Dolaďovali jsme nově spuštěný e-shop (červen 2019), provedli jsme větší rebranding (sloní maskot) a s ním spojené nové kampaně a kanály (TV, rádio, display, outdoor), spustili i slovenský e-shop ruzovyslon.sk a celkově jsme rozšiřovali sortiment.

V současné době máte v Havířově a Praze prodejny. Zvykli si na ně zákazníci dobře? Chodí nakupovat, nebo spíš pro radu, když se jim zdá některá pomůcka příliš sofistikovaná?

Ano, zvykli. Do kamenných prodejen chodí lidé nejen nakupovat, ale i pro odborné rady. Ať už s tím, že mají nějaký sexuální problém a potřebují najít správné řešení, nebo chtějí koupit pomůcku jako dárek svému partnerovi nebo partnerce a nechtějí šlápnout vedle. Obecně si zakládáme na tom, že erotickým hračkám i potřebám zákazníků musíme dobře rozumět, abychom jim mohli poradit se sexuálním životem a doporučit ty správné pomůcky.

Působíte také na Slovensku a nově jste vstoupili do Maďarska. Pomýšlíte na další expanzi?

Ano, přemýšlíme. Růžový slon roste a bude růst hlavně díky expanzi do dalších zemí.

Od začátku jste měli silný marketing, jak jste naznačil, jehož součástí byly i velmi zajímavé tiskové zprávy. Nakolik na ně sázíte dnes? Témata se jistě nehledají snadno…

Profesionální mediální komunikace je pro nás stále základ. Snažíme se udržovat vysokou úroveň našich tiskových zpráv a článků, které publikujeme, informace vždy podkládáme nějakými statistikami, inspirujeme se průzkumy ze zahraničí. Pro kvalitu a odbornost našich sdělení je klíčová i spolupráce s různými odborníky (lékaři, psychoterapeuty, specialisty na sexualitu, kouči aj.), kteří pak fungují jako garanti odbornosti. Navazujeme s nimi stále více kontaktů, ale hojněji komunikujeme také s výzkumnými agenturami, se kterými pravidelně spolupracujeme na průzkumech, jež nám pomáhají mapovat sexuální chování české populace.
Obecně si budujeme postavení autority, která veřejnosti zprostředkovává relevantní sdělení. Na veškeré informace, které poskytujeme navenek, ať už v rámci zákaznické podpory, v médiích, na sociálních sítích, se veřejnost může spolehnout.

Platí nějaké zvláštní předpisy pro váš business v porovnání s jinými?

Ano, platí jich několik. Například zákazníci musí být starší 18 let. Zboží nejde snadno vyzkoušet a vrátit. Jsme také omezení v inzerci (pro určité kanály jako sociální sítě nebo druhy cílení jako remarketing).

Je erotika pořád tak tajemný a uzarděníhodný obor pro běžnou veřejnost, anebo se limity vnímání posunuly? Podotkl jste, že se mnohé změnilo. Je to tedy tak?

Naštěstí se od tohoto pohledu ustupuje. Oblast sexuality už není brána jako tabu, jako něco temného, o čem se lidé nemají bavit. Naopak čím dál více se o této problematice ve veřejném prostoru mluví a mnoho z nás si uvědomuje, že sex je nedílnou součástí spokojeného partnerského a rodinného života.

Přesto se mi ale zdá, že málokdo asi chápe intimní život člověka a jeho sexualitu v tom správném slova smyslu. Jak se vám daří bořit společenské mýty?

Sexualita a intimita je velmi složitá oblast, která je v některých svých aspektech stále neprobádaná. Neexistuje její univerzální výklad a pojetí. Vzhledem k její komplexnosti je potřeba mít k dispozici vždy dostatek kvalitních informací. To je jeden ze způsobů, jak veřejnost edukovat, a tím detabuizovat společenské mý-ty – nabídnout dostatečné množství relevantních informací. Právě proto jsme koncem dubna v Praze zorganizovali unikátní konferenci Orgasmus v novém miléniu, jejímž cílem byla osvěta a detabuizace různých sexuálních témat a problémů. V tom chceme i nadále pokračovat.
Dlouhodobě se zaměřujeme na vzdělávání čes­ké populace v oblasti sexu. Otevíráme nová témata a inspirujeme k novým zážitkům, snažíme se ale také o podporu při řešení různých sexuálních problémů. Kromě veřejnosti je však důležitá osvěta médií a odborné veřejnosti. Tyto skupiny totiž představují klíčové šiřitele informací a velkou mírou přispívají k celkové osvětě a detabuizaci oblasti sexuality a intimity, která v důsledku vede ke zlepšení sexuálního života české populace. Myslím si, že to není zbytečná práce.

otázky připravila Eva Brixi